Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı - Sistem Global

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı


Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 (belirli sektörler için 30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade eden yapıya Ar-Ge Merkezi denir. Türkiye'de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin, Ar-GE mevzuatı ve nakit destek programları kapsamında sağlanan teşvik ve desteklerden faydalanma imkanları bulunmaktadır.

Bize Ulaşın


Ar-Ge Merkezleri için Hangi Teşvikler Söz Konusudur?

2008 Yılında yürürlüğe giren 5746 Sayılı Kanun, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

5746 Sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri için sunulan ayrıcalıklar:

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi (Ar-Ge İndirimi): Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı (100%) ticari kazancın tespitinde Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden indirim konusu yapılır.

Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası ve SGK İşveren Desteği:

  • %80 - %90 - %95 Gelir Vergisi İstisnası
  • %50 SGK İşveren Hissesi Teşviği
  • Damga Vergisi İstisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Biz Neler Sunuyoruz?

  • Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi
  • Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
  • Ar-Ge Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları

Online Randevu

head: body: