Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takiplerde Yeni Dönem

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takiplerde Yeni Dönem

06.12.2018 17:50

Bilindiği üzere konusu para olan alacaklar herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip ve tahsil edilmektedir. Ancak hâlihazırda icra dairelerinin iş yükünün artması, icra takiplerinin başlatılmasından tahsil aşamasına gelene kadar geçen sürenin uzun olması uygulamada pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Tüm bu sorunların çözümü amacıyla konusu para olan alacakları kendi içerisinde sınıflandırarak icra takip işlemlerinin kolaylaştırılması gündeme gelmektedir.
 
Bu kapsamda 13.11.2018 tarih ve 2/1286 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi ile; abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin başlatılacak takiplerde izlenecek yollar ile bu kapsamda oluşturulacak Merkezi Takip Sisteminin kurulması yönünde düzenlemeler öngörülmüştür. Söz konusu kanun teklifi henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip yasalaşmamış ise de, konusu abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacakları olan ve avukat aracılığıyla başlatılacak takiplere ilişkin önemli düzenlemeler ihtiva etmektedir. Bu kapsamda kanun teklifi yasalaştığında ayrıca inceleme konusu yapılacaktır. Ancak anılan kanun teklifini kısaca gözden geçirmekte de fayda bulunmaktadır.
 
Kanun teklifinde yer alan bazı maddelere ilişkin genel düzenlemeler aşağıdaki gibidir;


Ancak yukarıda açıklandığı üzere, henüz söz konusu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmemiştir. Dolayısıyla kanun teklifinin kabulünü müteakip yeniden incelenerek öngörülen değişikliklerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.