AR-GE'N VARSA VERGİ İNDİRİMİN DE VAR!

AR-GE'N VARSA VERGİ İNDİRİMİN DE VAR!

21.06.2019 15:21

5746 sayılı Kanun kapsamına giren Ar-Ge projeleriniz için TÜBİTAK-TEYDEB, KOSGEB ve AB (HORIZON, İPA VB.) gibi destek programları kapsamında sunulan hibe tutarları haricinde 5746 Sayılı Kanun kapsamına tabi olmanız durumunda farklı vergi teşviklerinden faydalanabilirsiniz.
 
5746 Sayılı Kanun Teşvikleri

 
Bu teşviklerden biri olan Ar-Ge İndirim müessesesinden ise; Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanacak olan Ar-Ge indirim raporu ile yararlanılabilmektedir.
 
Ar-Ge İndirimi Nedir?
 
Ar-Ge İndirimi; Ar-Ge ve yenilik projelerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarınıntamamının (%100'ünün) ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesidir. Böylelikle firmalar Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin harcamalarını ilgili yıla ait vergi matrahından indirebilmektedir.
 
Ar-Ge İndiriminden Kimler Faydalanabilir?
 

•Ar-Ge Merkezleri
•Ar-Ge ve Yenilik Projeleri
•KOSGEB Kapsamındaki Teknoloji Merkezleri İşletmeleri
•Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
•Teknogirişim Sermayesi Girişimcileri

 
Söz konusu vergi avantajından firmaların faydalanma şartı; beyan edilen Ar-Ge İndirim tutarının doğru olduğuna ilişkin tasdik işleminin YMM Raporu ile yapılmasıdır. Kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan Ar-Ge indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunun, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesine Haziran ayının sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Söz konusu raporun hazırlatılmaması ve süresinde vergi dairesine verilmemesi halinde ise Ar-Ge indiriminden yararlanılamamaktadır.

Ar-Ge İndirimi Hesaplama

                         


Hibelerin fon hesabına alınarak vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde de Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaması gerekmektedir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine ÖZEL UYGULAMA
 
Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50'si kadarı ayrıca indirim konusu yapılabilmektedir.
 
NOT: Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin belgelere tam tasdik raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
 
Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir.
Times New RomanSaygılarımızla

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz...

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.