Ekonomik Kalkınma ve Teşvik Seferberliği Başladı

Ekonomik Kalkınma ve Teşvik Seferberliği Başladı

24.08.2016 01:47

Ekonomi dünyasının motivasyon ve enerjiye ihtiyaç duyduğu dönemde Hükümet düğmeye bastı. Teşvik ve desteklerle ilgili çıkan yeni yasa ekonomik kalkınma, yatırım teşvik ve desteklerini şahlandıracak. 

Türkiye, 15 Temmuz darbe sürecinin kirli ve acımasız etkilerini yavaş yavaş siliyor. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 6728 sayılı kanun ile teşvik ve desteklerde çok kritik değişikliler yapıldı. Darbenin yapıldığı 15 Temmuz gecesi Gazi Meclis’te yasalaşan kanun geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Yeni yasadaki 77 madde ile ekonomik hareketliliği ilgilendiren hemen her konuda değişiklik ve yenilikler yapıldı, özellikle patent hakları, taşınabilir mallar ve Ar-Ge teşviklerinde yapılan düzenlemeler devrim niteliğinde.

Patent sahibi şirketlerin, geçmiş dönemde fikri mülkiyet hakları korunamıyordu, adeta ‘Hakkın mı var, derdin var’ tarzında bir yaklaşıma maruz bırakılıyorlardı, Yeni yasa ile inovatif şirketlere devlet şunu diyor: ‘Hakkın mı var? Değerin, teminatın var.’ Yasa; fikir, buluş ve patent haklarını kesin olarak teminat altına alıyor. Bununla da kalmıyor, patent ve endüstriyel tasarım gibi fikri mülkiyet haklarının bir finans ürünü olarak kullanılabileceğini söylüyor. Bu haklar varlık kiralama şirketlerince değer olarak kabul edilecek ve güncel bir finans enstrümanı olan kira sertifikası uygulaması ile finans aracına dönüştürülecek. 

Getirilen yenilikler ile patentin varlık kiralama şirketine satışı ve geri alımı ile ilgili tüm aşamalarda oluşacak kazançlar, kurumlar vergisinden istisna edilecek. Bu işlemlerle ilgili tüm aşamalarda KDV’den de istisna uygulanarak bu işlemler ciddi ölçüde özendirilmiş olacak. 

Yatırımların finansmanı konusunda ülkemizde çok etkili ve hareketli yeni bir ürünle birlikte yeni bir imkan da doğuyor: 

“Yeni ve gerçek finans modellerinin yaygınlaşması için fikir, buluş ve patent haklarının değerlemesi konusu çok kritik bir önem arz etmektedir. Sistem Global olarak yaklaşık bir yıl önce Türkiye’nin ilk ihtisas ve münhasır Patent Değerleme şirketini kurduk. Bir süredir de Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank ile ‘Patent Bankası’ modeli üzerinde çalışıyoruz ve sona geldik. Patent ve endüstriyel hakları bir değer ve teminat kabul ederek, bunları önemli bir finansman enstrümanı ve yatırım aracı haline dönüştürebilecek sistemi hızla hayata geçirmek için büyük bir heyecanla çalışıyoruz.” 

Son iki yıldır Aktif Bank ile birlikte geliştirdiğimiz ‘Projeniz Bizim İçin Teminattır’ çalışmasını yürütüyor ve girişimcileri teminatsız kredilendirip, destekliyoruz. 

Yeni yasal düzenleme ile taşınır mallar da kaynak ve teminat kabul edilecek, Taşınır mallar, hem haklar gibi varlık kiralama şirketlerince kira sertifikası sistemi ile hem de sat-kirala-geri al modeli ile yatırım ve büyüme için önemli finans kaynağı oluşturacaktır. Bu işlemler de KDV’den istisna edildiği gibi ortaya çıkacak kâr da kurumlar vergisinden istisna edilerek yeni model özendiriliyor. 

Patent vergi teşvik süreçlerinde de değişiklik yapıldı; Etkisini orta vadede hissedeceğimiz bu değişiklik ile idare, buluş sahibine ve yatırımcıya daha çok güveniyor. İşleyişi hızlandırmak için Maliye Bakanlığı değerleme raporu aşaması sistemden kaldırıldı. Bu teşvikin bundan sonra daha da yaygınlaşacağını umuyoruz. Bu teşvikten faydalanacak kişi ve kurumların değer, değerleme, raporlama ve savunmalarını reel bir şekilde oluşturup, hesaplamalarını yapıp beyan ederek istisnayı uygulaması gerekiyor. 

İlgili denetim ve sorgulamalarda bu işlemleri doğrulayacak savunma ve raporlamalara hazırlık yapmak daha kritik hale geldi. Sonuç olarak; felsefesi ve amacı muhteşem olan ama işleyişteki sıkıntılardan dolayı aktif uygulanamayan bu büyük teşvik kanaatimce artık çok daha fazla ve rasyonel şekilde uygulanabilecek. 

Yeni yasal düzenleme ile Ar-Ge faaliyetlerindeki vergi indirimi bütün olarak 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu’nda birleştirilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı değerlendirilmesi kapsamına dahil edildi. Bu şekilde hem mevzuat uygulamalarında yeknesaklık amaçlanmış, hem de Ar-Ge merkezi olmayan veya Ar-Ge projesine kamu desteği alamayan, Ar-Ge projesini kendi öz kaynağı ile yapan tüm büyüklükteki şirketler için Ar-Ge indirimi uygulamasının yaygınlaştırılması amaçlanmış. Bu yönde yapılacak aktif bir bilgilendirme farklı seviyelerdeki şirketlerin Ar-Ge projesi yapma motivasyonunu artıracaktır.

Yasadaki önemli değişiklikleri ise maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: 

Uluslararası firmaların bölgesel yönetim merkezlerine önemli vergi teşvikleri geldi. 

Yurtdışına hizmet sunan;  ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitim sektöründeki firmaların ilgili kazançlarına gelir ve kurumlar vergisi istisnası getirildi. 

Yurtdışına; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, eğitim ve sağlık hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren firmalara bu hizmet sunumları ile ilgili çalıştırdıkları personeller için gelir vergisi teşviki getirildi. 

Damga vergisi ve Harçlar ile ilgili olarak çok ciddi ölçüde iyileştirmeler ve düzenlemeler yapıldı. Özellikle ihracat ve yatırım faaliyetlerine damga vergisi ve harçlar ile ilgili olarak çok büyük boyutta istisnalar getirildi. 

Vergi sorgulama, değerlendirme ve inceleme süreçlerine etkinliği arttıracak ve büyük hız getirebilecek “izaha davet“ ismiyle yeni bir boyut kazandırıldı. 


YMM Hüseyin KARSLIOĞLU

Ağustos 2016


5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.