Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Başvuru, İzleme ve Değerlendirme Mevzuat El Kitabı (Güncel Basım)

Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Başvuru, İzleme ve Değerlendirme Mevzuat El Kitabı (Güncel Basım)

26.08.2016 10:09

5746 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında ortaya konan değişiklikler ile özellikle Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yeni uygulamalar hayatımıza girmiştir. Bu uygulamaların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak Sistem Global Danışmanlık katkıları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan bu mevzuat ve uygulama kılavuzunun siz kullanıcılara yol göstereceğini umuyoruz.

Giriş

Kamunun ekonomi ile ilgili en önemli fonksiyonlarından biri, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesidir. Ülkelerin rekabet edebilirliğini arttırmak ise insan kaynağının niteliğini yükseltmekten ve araştırma altyapısını geliştirmekten geçmektedir. Böylelikle katma değeri yüksek ve ileri teknolojili ürünleri geliştirip üreten bir toplum haline gelinebilecektir.

Bu kapsamda 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun 12 Mart 2008 tarihinde çıkartılmış, Kanunun Uygulama Yönetmeliği ise 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. İlgili Ar-Ge teşvik destek alt yapısının güncel şartlara uyarlanması, tabana yaygınlaştırılması ile kapsam ve etkisinin genişletilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından ilgili tüm paydaş kurumların katılımıyla çalışmalar, araştırmalar ve çalıştaylar yapılmıştır. Nihayetinde “Ar-Ge Reform Paketi” olarak isimlendirilen 6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26/02/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliği de 10/08/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

5746 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında ortaya konan bu değişiklikler ile özellikle Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yeni uygulamalar da hayatımıza girmiştir. Bu uygulamaların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak Sistem Global Danışmanlık firmasının katkıları ile hazırladığımız bu mevzuat ve uygulama kılavuzunun siz kullanıcılara yol göstereceğini umarak, ülkemizin Ar-Ge seviyesinin yükselmesine katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.


Kitaba Ulaşmak için Tıklayınız !

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.