TAGEM'den Ar-Ge Tarım Projelerine 3 Milyon TL Destek!

TAGEM'den Ar-Ge Tarım Projelerine 3 Milyon TL Destek!

15.01.2019 10:12

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır.

  Son başvuru tarihi olarak 15 Mart 2019 tarihi (saat 18:00'e kadar) belirlenmiştir.

  Söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları iki grup halinde belirlenmiştir.

  I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular  Tarım Ekonomisi  kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek ve proje  üst limiti 300.000 (Üç yüz bin) TL'dir. Bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacaktır.

  II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte (Bahçe Bitkileri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem, Hayvan Sağlığı, Hayvancılık Ve Su Ürünleri, Tarla Bitkileri, Toprak-Su Kaynakları, Tarım Teknolojileri Ve Mekanizasyon)

  Bakanlık Destek üst limiti 3.000.000 (Üç milyon) TL'dir.

  Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %70'i üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek olup proje bütçesinde en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilecektir.

  Ayrıca II. Grup Öncelikli Konular kapsamındaki projelerde ortaklık şartı aranacaktır.

  Bu kapsamdaki projelerdeki ortaklık kuralları ise şunlardır: Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dahil edilebilir.

Detaylı Bilgi İçin>>

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.