Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında E-TUYS

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında E-TUYS

07.11.2018 16:29
31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yetkilendirme tebliğ'i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak yatırım teşvik belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşınmıştır.
 
    Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ve düzenlenecek teşvik belgelerine ilişkin işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 2 Temmuz 2018 öncesinde düzenlenen belgelere ilişkin işlemler ise kâğıt ortamında yapılmaya devam edileceği ilgili tebliğ ile Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.

      2 Temmuz 2018 tarihinden sonra yatırımcılar tarafından alınacak olan yatırım teşvik belgelerinin E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacak olup aşağıda başvuru aşamaları ve satıcılar açısından teşvik belgesinin kontrolü konularına değinilmiştir.
 
Tebliğe göre E-TUYS üzerinden işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
 
a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
 
b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
 
c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).
 
ç) Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

 

Yetkilendirme başvurusu üzerine, yatırımcıya ait bilgilerin E-TUYS'ta tanımlanmasını ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, Genel Müdürlük tarafından E-TUYS aracılığıyla onay işlemleri başlatılır. Usulüne uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.

E-TUYS üzerinden yatırım teşvik belgesi alınabilmesi temel olarak beş aşamadan oluşmaktadır:
 
 
1- Kullanıcı yetkilendirmesi başvuru evraklarının fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesi
 
2- Kullanıcının başvuru evrakında yer alan e-posta adresine yetkilendirmenin gerçekleştiğine dair teyit e-postası ulaşması
 
3- Yetkilendirilen kullanıcının yatırımcı bilgilerini E-TUYS üzerinden "Yatırımcı Bilgileri Kılavuzu"ndaki adımları izleyerek güncellemesi ve Bakanlık onayına sunması
 
4- Bakanlıkça yatırımcı bilgilerinde yapılan güncellemenin onaylanması
 
5- Yeni teşvik belgesi müracaatının yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden "Teşvik Belgesi Kılavuzu"ndaki adımları izleyerek gerçekleştirilmesi ve Bakanlık onayına sunulmasıMAKİNE TEÇHİZAT SATICILARI VE BANKALAR/DİĞER KURUM/KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILABİLEN SORGULAMALAR

Satıcıların yapabileceği sorgulamalar
 
Bakanlığımızca düzenlenen teşvik belgelerine sahip olan yatırımcı, makine-teçhizat alımını gerçekleştirecekleri zaman "Yerli Liste Gerçekleşmeleri" alanından giriş yaparken, bilindiği üzere, satıcı firmanın vergi numarası ve e-posta adresini sisteme kaydetmektedirler. Satıcı firmayı bu sürece ilişkin bilgilendirmek, yatırımcının yükümlülüğüdür. Bu işlemin ardından satıcı firmaya otomatik oluşturulmuş bir e-posta ulaşır. Bu e-postadaki bilgileri Bakanlığımız web sitesinde yer alan "E-TUYS makine sorgulama" alanından kontrol eden satıcı, teşvik belgesi sahibi yatırımcı adına fatura keserken satın almaya konu makine-teçhizatın teşvik belgesi kapsamında olup olmadığını görüntüler.

Görüntülediği ekranda ilgili kalemin belge kapsamında KDV istisnası desteğinden faydalandığının kontrolünü yaptıktan sonra keseceği faturayı bu bilgi dahilinde keser. Bunun dışında, satıcının ilave bir işlem yapmasına veya yatırımcıdan herhangi bir belge talep etmesine gerek yoktur. Vergi Dairesine ibraz edilmesi gereken herhangi bir belge de bulunmamaktadır. Çünkü E-TUYS'ta onaylanan teşvik belgesi kapsamı makine-teçhizata ilişkin vergisel teşviklere ilişkin bilgiler, E-TUYS ile entegre biçimde çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığının (dolayısıyla vergi daireleri) sistemi ile paylaşılmaktadır.

Bankalar ve Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Yapılabilecek Sorgulamalar

Bankalar ile diğer kurum ve kişiler E-TUYS'a giriş yaparak kendileri için tasarlanmış ekranlardan teşvik belgesi sahibi yatırımcının yararlanacağı destekler dahil belgeye ilişkin diğer bilgileri de görüntüleyebilmektedirler.

https://tuys.sanayi.gov.tr/index.html?lang=tr adresinde sayfanın alt kısmında yer alan "E-TUYS YTB Sorgulama" kutusuna tıklamak suretiyle yeni bir sorgulama ekranı açılacaktır.

Başvuru İşlemleri İçin>>

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.