Risk Ve Mevzuat Yönetimi - Sistem Global

Bültenler

Sistem Global Sağlik Ve Ki̇mya Ürünleri̇ Çağrisi Ön Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı kapsamındaki proje ön başvuruları, 17 Eylül 2021 tarihine ka
Sistem Global Beş Puanlik İndi̇ri̇mde Türki̇ye Geneli̇ Borç Sorgusu Uygulama Dönemi̇ Başlangiç Tari̇hi̇ Deği̇şti̇!
19/07/2021 tarihli 2021/26 SGK Genelgesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan be
Sistem Global İlk Temati̇k Bi̇gg Çağrisi &Quot;Bi̇gg Yeşi̇l Büyüme Çağrisi&Quot; Açildi!
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin, yeşil dönüşümüne k
Sistem Global Covid-19 Pandemisi Ile Mücadele Kapsamında İşverenlerin Sağlık Verisi İşlemesi Hakkında
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 03.09.2021 tarihinde web sitesinden yapmış olduğu duyuru ile
Sistem Global Çalişanlara Pcr Testi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇ldi̇!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve iş&ccedi
Sistem Global Akaryakıt Ve Lpg Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!
02.09.21 tarih 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile birlikte; 01.01.2022 tarihinden itiba
Sistem Global Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu
2021 yılı Ocak – Haziran dönemlerine ait asgari ücret destekleri (6661) Ağustos ayı itibariyle İşveren Sistemi&rsq
Sistem Global Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Eylül'De %50 Olarak Uygulanacak
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsam
Sistem Global Sistemli Girişimcilik 101 Ile Şimdi Podcast'Teyiz!
Tüm dünyada yüz milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başaran ve halihazırda birçoğumuzun dinlediği “podcas
Sistem Global Çalişanlar İçi̇n Covi̇d-19 Aşisi Zorunlu Mu?
Ülkemizde tüm sigortalı çalışanlara aşı yaptırma hakkının tanınmasının ardından, bi
Sistem Global Tübi̇tak 1702 Patent Tabanli Teknoloji̇ Transferi̇ Destekleme Çağrisi Açildi
Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye ak
Sistem Global Gerçek Faydalanici Bi̇ldi̇ri̇mi̇ İçi̇n Son Gün 31 Agustos 2021
Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirilmiş
Sistem Global Aşi Olmayanlara Pcr Testi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇ldi̇
Covid-19 salgınına karşı aşılama süreci hızla devam etmekteyken 19 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Cumhurba&
Sistem Global Tübi̇tak Proje Harcamalarinin Beyan Vakti̇ Yaklaşti!
1501, 1507, 1509, 1511 ve 1512 gibi TEYDEB projeleriniz mi var? Eğer öyleyse ağustos ayı itibariyle yoğun bir sürece girdiniz deme
Sistem Global Vergi̇ Barişi İçi̇n Son 9 Gün! Başvurular İçi̇n Son Gün 31 Agustos 2021
Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmas
Sistem Global Asgari̇ Ücret Desteği̇ İle İlgi̇li̇ Usul Ve Esaslar
18/07/2021 tarihinde TBMM’de kanunlaşan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yap
Sistem Global Sosyal Si̇gorta İşlemleri̇ Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k Resmi̇ Gazete'De Yayimlandi
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.08.2021 Çarşamba g&uu
Sistem Global 10 Soruda Hamle (Sağlık Ve Kimya Ürünleri Çağrısı)
1.Sağlık ve Kimya çağrısı özelinde hangi alanlar için daha fazla ilgi yatırım imkanı sunulmaktadı
Sistem Global Bi̇nek Otomobi̇lleri̇n Ötv Oranlarina Esas Ötv Matrah Tutarlarinda Artişa Gi̇di̇ldi̇
13.08.2021 tarih 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4373 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 87.03 G.T.İ.P n
Sistem Global T.c. Tarim Ve Orman Bakanliği'Ndan Resmi̇ Gazete'De Yayimlanan Araştirma Ve Geli̇şti̇rme Destek Programina İli̇şki̇n Tebli̇ğ
12 Mart 2020 tarihli 31066 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2019/65 nolu “Araştırma Ve Geliştirme Destek Programına 
Sistem Global Hamle - Sağlik Ve Ki̇mya Ürünleri̇ Çağrisi Açildi!
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı belirtilen bilgi ve koşu
Sistem Global İlave İstihdama Kredi Faiz &Amp; Kar Payı Desteği Başladı
2021/24 Sayılı ve 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31’inci Maddesinde yer alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği konulu Gene
Sistem Global Orman Yanginindan Etki̇lenen Bölgeler İçi̇n Sgk Pri̇m Borcu Erteleni̇yor
Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerinde çıkan ve ülkemizi büyük bir üzüntüye boğan orman yang
Sistem Global Üreti̇mde Yapisal Dönüşüm Çağrisi Başvuru Süresi̇ Uzatildi!
Yoğun ilgi ve talepten dolayı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı’na ilişkin ön ba
Sistem Global İşyeri̇ Ki̇ralama Hi̇zmetleri̇nde Kdv İndi̇ri̇mi̇ Ve Ki̇ra Stopaji İndi̇ri̇mi̇nde Süreler Uzatildi
30 Temmuz 2021 tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kira ö
Sistem Global Yeni̇ İlave İsti̇hdam Teşvi̇ki̇ Yolda!
Pandemi sürecinde özel sektör için teşvikler tüm hızıyla devam etti. 2020 ve 2021’de kısa çalı&
Sistem Global 2021 Yilinda Si̇gortali Başina Aylik 75 Tl Asgari̇ Ücret Desteği̇ Veri̇lecek!
18/07/2021 tarihinde TBMM’de kanunlaşan 7333 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sistem Global Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Ağustos'Ta %50 Olarak Uygulanacak
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsam
13 Nisan 2021
Sistem Global Kri̇pto Paralarin Haczi̇

KRİPTO PARALARIN HACZİ

Bir kişinin malvarlığında bulunan, karşılığı ekonomik bir değer ile ölçülebilen her türlü varlık haczin konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu varlık özelinde bir haciz yasağı söz konusu değil ise hacze engel bir durum olmadığını söylemek mümkündür. İcra İflas Kanunu’nun (“İİK”) 82-84. Maddeleri haczi caiz olmayan malları ve hakları düzenlemiştir. Kripto paraların alış-satışlarında kullanıcılar, karşılığında bir ekonomik değer elde ettikleri ve haczi caiz olmayan mal ve haklar arasında sayılmadığı tartışmasız bir gerçektir. Kripto paraların gayrimenkul olmadığı tartışmaya açık bir konu değildir. Kripto paraların “ne” olarak sınıflandırdığımız ise onun hacze konu olan borcun tahsiline ilişkin bir tartışmadır. Bu kapsamda söz konusu kripto paraların kimin mülkiyetinde bulunduğunun tespitinin yapılması gerekmektedir. Türkiye’de bulunan kripto para alım satımına aracılık eden şirketler, kullanıcılarının kim olduğu bilgisine sahip olmakla birlikte, bunu kayıt altına almak ve kanıtlayabilmek adına kullanıcılarının kimlik bilgilerini talep etmekte, söz konusu verileri muhafaza etmektedir. Bu kapsamda söz konusu kripto paranın kime ait olduğu yani kimin mülkiyetinde bulunduğu rahatlıkla tespit […]
19 Mart 2021
Sistem Global Anoni̇m Ve Li̇mi̇ted Şi̇rketleri̇n Olağan Genel Kurul Toplantilarini Gerçekleşti̇rme Zorunluluğu

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINI GERÇEKLEŞTİRME ZORUNLULUĞU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 409. maddesinin 1.fıkrası, 617. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, anonim ve limited şirketlerin her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç (3) ay içinde olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa ve yaptırımlarına ilişkin bilgi notu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 1.ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL YAPMA ZORUNLULUĞU Anonim şirketlerde olağan genel kurul yapma zorunluluğu, TTK’nın 409. maddesinin 1. fıkrasında, “Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Benzer bir düzenleme Yönetmelik’in 7. maddesinde de yer almaktadır. Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar, yılın ilk üç ayı içinde; özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılacaktır. Limited şirketlerde ise genel kurulların yapılmasının zorunlu olduğu TTK’nın 617. maddesinde düzenlenmektedir. İlgili hükümle […]
5 Ağustos 2020
Sistem Global Limited Şirket Ve Anonim Şirket Farkı

Limited Şirket ve Anonim Şirket Farkı

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR A. Tanımlar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kurulan şirket türlerinden en yaygın olan iki şirket türü, anonim şirket ve limited şirkettir. Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan sermaye şirketi şeklinde tanımlanabilir. Bu şirket türünde pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Limited şirket ise bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan; belirli bir sermayesi olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan ve pay sahiplerinin şirketin borçlarından taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumlu olduğu bir sermaye şirketi şeklinde tanımlanmaktadır. B. İki Şirket Türü Arasındaki Farklılıklar Her iki şirket de sermaye şirketi olmakla birlikte, aralarında sermaye, yönetim organları, sorumluluk, pay devri, belirli gündem maddelerine sahip genel kurul toplantılarının yapılma şekli, avukat bulundurma zorunluluğu gibi noktalarda birçok fark bulunmaktadır. Bu farklar temelde aşağıdaki şekildedir; Anonim şirketlerde ortak […]
29 Haziran 2020
Sistem Global 6098 Sayili Türk Borçlar Kanunu Kapsaminda İşyeri̇ Ki̇ra Sözleşmeleri̇ne İli̇şki̇n Olarak Yürürlüğü Ertelenen Hükümler

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENEN HÜKÜMLER

2012 yılında yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’nun tüm maddeleri aynı anda yürürlüğe girmemiş olup, işyeri kiralarına ilişkin bazı hükümlerinin yürürlük tarihi ertelenmiştir. Bu kapsamda, Türk Borçlar Kanunu’nun Geçici Madde 2 hükmü ile kiracının Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, Kanun’un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354’üncü maddelerinin 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Aynı maddenin devamında, sayılan hükümlerin uygulanamayacağı hallerde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümlerinin ve kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde ise mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. TBK’nın kira hukuku kapsamında ertelenen hükümlerinin 01.07.2020 tarihine kadar yeni bir ertelemenin gerçekleşmemesi halinde, 01.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Ertelenen hükümlerin yürürlüğe girmesi ile kiracının tacir olarak sayılan kişilerden veya özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinden olduğu […]
25 Haziran 2020
Sistem Global Amendments Provided By Law No. 7244 Published Within The Scope Of Covid-19 Pandemic

AMENDMENTS PROVIDED BY LAW NO. 7244 PUBLISHED WITHIN THE SCOPE OF COVID-19 PANDEMIC

I. AMENDMENTS IN LABOR LAW; A. PROHIBITION OF TERMINATION: Termination of employment contracts are prohibited FOR A PERIOD OF 3 MONTHS from April 17, 2020 to July 17, 2020. In this period of time, the employer can terminate the employment contract due to existance of just reasons which do not suit with morality and good faith rules defined in Article 25/2 of the Labor Law. B. RIGHT TO APPLY UNPAID LEAVE: Employers have become entitled to apply unpaid leave to employees, not to exceed three months, without any consent as of April 17, 2020. Employees have no right to terminate employment contract based on just reasons in the event of unpaid leave. C. CASH SUPPORT: With provisional article included in the Unemployment Insurance Law No. 4447, by the omnibus bill 39,24 TL in cash support is decided to be provided per daythroughout the prohibition of termination, to the employees who are made to […]
25 Haziran 2020
Sistem Global Impacts Of Covid-19 Pandemic On Judicial And Administrative Proceedings In Turkey: Recent Developments And Suspension Of Deadlines

IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC ON JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN TURKEY: RECENT DEVELOPMENTS AND SUSPENSION OF DEADLINES

The global outbreak of COVID-19 which has been declared as a pandemic by the World Health Organization has forced countries to take extraordinary measures in all aspects of life. Law No.7226 on Amendment of Certain Laws has been enacted and published in the Official Gazette on March 26th, 2020 in Turkey with the aim to prevent loss of rights due to the pandemic in judicial and administrative procedures. According to Law No.7226: Deadlines concerning the establishment, use and loss of any rights including those envisaged for filing a lawsuit, initiating enforcement proceedings, application, opposition, notice, submission, the statute of limitation periods, time bars and mandatory administrative application periods, together with all periods regulated under Administrative Procedure Code numbered 2577, Criminal Procedure Code numbered 5271, Civil Procedure Code numbered 6100 and other codes with provisions concerning procedural law, time periods determined by judges and lastly periods for mediation and conciliation have been suspended as of March 13th, 2020 to April […]
25 Haziran 2020
Sistem Global Coronavirus And Its Effects In Relation To Labor Law

CORONAVIRUS AND ITS EFFECTS IN RELATION TO LABOR LAW

Upon the detection and rapid spread of Covid-19 in our country, or as known by the people, coronavirus, the measures to be taken by the companies’ as employers came to agenda, in many workplaces; not supplying raw material from abroad and terminating the production to prevent the disease from spreading and the option of working from home for white collar employee has been brought up. In this article, firstly, the measures to be taken by the employer due to coronavirus will be scrutinized, the legally allowed methods to be followed by the employer intending to stop production will be examined and the remote working principles will be clarified. A. Measures to be Taken by the Employer within the Scope of Coronavirus In accordance with the article 417/f.2 of the Turkish Code of Obligations numbered 6098 and article 4/1.a. of the Occupational Health and Safety Law (“OHSK”) numbered 6331, the employer should take all […]
24 Haziran 2020
Sistem Global Anonim Şirketlerde Bilgi Alma Ve İnceleme Hakkının Kullanılmasının Kapsamı, Konunun İncelenmesi Hakkında

Anonim Şirketlerde Bilgi Alma ve İnceleme Hakkının Kullanılmasının Kapsamı, Konunun İncelenmesi Hakkında

Konu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili maddeleri kapsamında; anonim şirkette pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı ile yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakkı olarak iki ayrı başlık altında incelenecektir. Bu kapsamda önemle belirtmek gerekmektedir ki, anonim şirketlerde bilgi alma ve inceleme hakkı hem pay sahiplerinin hem de yönetim kurulu üyelerinin en temel haklarından biri olarak düzenlenmiş olup; aşağıda her iki hakkın kapsamı ve koşulları ayrı ayrı değerlendirilecektir.  A. ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN BİLGİ ALMA ve İNCELEME HAKKI Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK’nın 392’nci maddesinde düzenlenmiş olup; yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakkı hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve kaldırılamaz niteliktedir. İlgili hüküm “Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi […]
19 Haziran 2020
Sistem Global Çalişan Buluşlari

ÇALIŞAN BULUŞLARI

Çalışan Buluşları konusuna ilişkin olarak Şirket faaliyetlerimde nelere dikkate etmem gerekir? 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”) uyarınca hazırlanan “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik”(“Yönetmelik”) 29.09.2017 tarihli 30195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik belirli başlıklar altında toplanarak hazırlanmış olup, olası uyuşmazlıklarda ve projelerde uygulanacak usul ve esaslar belirtilmiştir.             Bu kapsamda şirketinizin “Çalışan Buluşları” ile ilgili olarak iki ana başlık üzerinde durması gerekir. A. Çalışan Buluşları Çalışan buluşları ile ilgili olarak işçi-işveren arasındaki başvuru süreci Buluş üzerinden elde edilecek gelirin işçi-işveren arasında paylaştırılmasına ilişkin usul, bedelin hesaplanması, ödeme şekli ve süresi Uyuşmazlık halinde izlenmesi gereken usul B. Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar ——————————- O ———————————- O ————————————- A. ÇALIŞAN BULUŞLARI Bildirim Usulü: İşverene hukuki ilişkiden doğan bir hizmet sözleşmesi ile bağlı olan kişi/kişiler ve kamu görevlileri (“Çalışan”) çalışmaları süresince bir hizmet buluşu (“Buluş”) ortaya çıkardıklarında, yükümlülükleri gereğince bu durumu yazılı şekilde […]
30 Nisan 2020
Sistem Global Kelepçeleme Sözleşmeleri̇

KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ

KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ I. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE KİŞİLİK HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı Hukuk düzeni, Anayasa’nın 12.maddesi ile herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu kabul etmektedir. Bu temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir (Anayasa – AY m.13). Yine Anayasamızda, herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu (AY m.17); herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip olduğu (AY m.48) düzenlenmiş ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Anayasanın bu düzenlemeleri göstermektedir ki; hukuk sistemimiz kişilerin irade özgürlüğüne sahip olduğunu temel bir ilke olarak benimsenmiştir. İrade özgürlüğünün borçlar hukuku alanına yansıma şekli de sözleşme özgürlüğüdür. Bu ilke sayesinde kişiler borç ilişkilerini, hukuk düzeninin sınırları içerisinde yapacakları sözleşmelerle özgürce düzenleyebilmektedirler.[1] Sözleşme, iki veya daha çok kişinin hukuki bir sonuç doğurmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanında bulunması ile […]
30 Nisan 2020
Sistem Global Covid-19'A Karşi Bağişiklik Sağlayan Bi̇lgi̇ler

COVID-19’A KARŞI BAĞIŞIKLIK SAĞLAYAN BİLGİLER

1.İş Hukuku Açısından Zorlayıcı Sebep Nedir? İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. 2. Salgın İş Kanunu kapsamında zorlayıcı neden midir? Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep” kapsamına dahil edilmiştir. Bununla birlikte, işyerinde kısa çalışma talebinin uygunluk denetiminden geçmesi için İş Müfettişlerince yapılacak uygunluk tespiti sonucunda işyerinin bu durumdan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 3. Geçici süreliğine faaliyetlerine ara veren iş yerleri hangileridir? İçişleri Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Koronavirüs Genelgesi kapsamında; “gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM […]
24 Nisan 2020
Sistem Global İş Hukukunda Mücbir Sebep

İş Hukukunda Mücbir Sebep

İş Hukukunda Mücbir Sebep Borçlar Kanunu’nun 117. maddesinde düzenlenen ifa imkansızlığı borcu sona erdiren hallerdendir. Mücbir sebep de ifa imkansızlığının bir türüdür. İş hukukunda ise mücbir sebep, İş Kanunun 24/III, 25/III, 34 40,42 ve 64. maddelerinde mücbir sebep ifadesi yerine “Zorlayıcı Sebepler” olarak düzenlemektedir. Mücbir sebebin tanımı (Zorlayıcı Sebep) tanımı kanunlarda yer almamakla beraber Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin 3-h maddsinde; “Zorlayıcı sebep: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları” olarak düzenlenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’da Covid-19’u birçok sektör için “mücbir sebep” olarak değerlendirmiştir. Covid-19, halk arasında bilinen adı ile Koronavirüs, ülkemizde tespit edilmesi ve hızla yayılması üzerine şirketlerin işveren olarak alması gereken önlemler gündeme gelmektedir. Pandemi sebebi ile işyerinin kapatılması veya işçilerin […]
13 Nisan 2020
Sistem Global Mücbi̇r Sebep Uyarlama Dönme Fesih

MÜCBİR SEBEP Uyarlama Dönme Fesih

MÜCBİR SEBEP Uyarlama Dönme Fesih COVID-19 VE MÜCBİR SEBEP İLİŞKİSİ GÜNDEM Çin’in Vuhan eyaletinde 2019 yılı sonlarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (“COVID-19”) başta Çin’i etkisi altına almış, ilerleyen zamanda neredeyse tüm dünyayı sarmasıyla 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19’un yayılmasını önlemek amacıyla ülkemiz dâhil olmak üzere pek çok ülkede önlemler alınmış, yaşamı ve ticari hayatı durma noktasına getiren bu süreç hemen her sektörden küçük, orta veya büyük fark etmeksizin işletmeler ile tacirlerin faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkelerin büyük ölçüde sınırlarını kapatması gibi uluslararası önlemlerin yanı sıra, ülkesel çapta ilan edilen sokağa çıkma yasakları, birçok işletmenin kapatılması veya çalışmalarının kısıtlanması gibi idari karar ve tedbirlerin şüphesiz ki ekonomik hayatta büyük yankıları olmuştur. COVID-19 sebebiyle üreticilerin yurtdışından ithal ettikleri hammaddelere erişimleri zorlaşmış, okulların tatil edilmesi ve pek çok işyerinin uzaktan çalışmaya geçmesi veya kapanmasıyla ticari hayat yavaşlamış; dolayısıyla ticari sözleşmelerin ifa sürecinde sekteye uğraması kaçınılmaz olmuştur. Bu […]
6 Nisan 2020
Sistem Global Korona Virüs (Covid-19) Bağlamında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu Ve Cezası (Tck M. 195)

Korona Virüs (COVID-19) Bağlamında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu ve Cezası (TCK m. 195)

  Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kamunun Sağlığına İlişkin Suçlar başlığını taşıyan üçüncü bölümünde 195’inci maddede düzenlenmiştir. Maddenin gerekçesine göre; “Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir.” Madde gerekçesinden de anlaşılacağı üzere işbu Kanun maddesinin getirilmesindeki amaç, kamunun bulaşıcı hastalıklardan etkilenmesinin önlenmesi yahut en aza indirilmesidir. Bulaşıcı Hastalık Ne Demektir? Bulaşıcı hastalık (ya da iletilebilir hastalık) Türk Hukuku’nda; Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans Ve Kontrol Esasları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının c bendinde “Enfekte olmuş bir kişi ile doğrudan temas yoluyla veya bir vektör, hayvan, ürün veya çevreye maruz kalma gibi dolaylı yollardan veya bulaşıcı madde ile kirlenmiş olan sıvı alışverişi yolu ile insandan insana bulaşan, bir mikroorganizma veya onun toksik ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan hastalık” olarak tanımlanmaktadır. Yine aynı Yönetmeliğin EK-1 Sayılı Bildirime […]
6 Nisan 2020
Sistem Global Covid-19 Önlemleri̇ Ve Avrupa Veri̇ Koruma Hukuku Uygulamalari - Bölüm 2

COVID-19 ÖNLEMLERİ VE AVRUPA VERİ KORUMA HUKUKU UYGULAMALARI – BÖLÜM 2

Herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın Corona (Covid-19) ile mücadele adına işletilen her tür uygulama 6698 Sayılı Kanun’a uygun olmak zorundadır. Bu doğrultuda dikkat edilmesi gerekenler: Sağlığa ilişkin veriler Veri Koruma / Mahremiyet Hukuku’nda özel nitelikli kişisel veriler arasında yer alır ve bu verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmesi yalnızca birtakım şartların yerine getirilmesiyle hukuka uygun kabul edilir. Bu kapsamda kişilerin yerleşke girişlerinde ateşlerinin ölçülmesi, seyahat bilgilerinin, aile bilgilerinin bu kişilerden temin edilmesi ilgili kişilerin açık rızaları yok ise bu işlemin ancak “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından” daha açık bir ifadeyle bu işlemi yapmaya yetkili bir sağlık çalışanı tarafından gerçekleştirilmesi halinde hukuka uygun kabul edilecektir. İşveren veri sorumlularının, işyerine transfer süreçlerindeki riskleri de gözeterek işyerlerini kapatmaları ve evden çalışma seçeneğini yürürlüğe koymaları kriz sürecinin Veri Koruma […]
6 Nisan 2020
Sistem Global Covid-19 Önlemleri̇ Ve Avrupa Veri̇ Koruma Hukuku Uygulamalari - Bölüm 1

COVID-19 ÖNLEMLERİ VE AVRUPA VERİ KORUMA HUKUKU UYGULAMALARI – BÖLÜM 1

1-EDPB (Avrupa Veri Koruma Kurulu) EDPB Başkanı Andrea Jelinek, GDPR ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla diğer veri koruma kurallarının COVID-10 salgınına karşı mücadelede alınan önlemleri engellemediğini ancak böylesi istisnai durumlarda kişisel verilerin korunması hususuna dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Nitekim GDPR, işverenin ve yetkili halk sağlığı otoritelerinin, veri sahibinin rızasının alınmasına gerek olmaksızın kişisel veri işlenmesini mümkün kılan hükümler içermektedir. Ancak bu istisna kişisel verilerin işlenmesinin halk sağlığı ile ilgili olarak kamu yararı amacıyla, hayati çıkarları korumak adına veya başka bir yasal zorunluluğu yerine getirmek için işverenler için gerekli olduğunda geçerlidir. Bu süreçte mobil konum verilerinin işlenmesi hususuna açıklık getirilmiştir. EDPB konum verilerinin yalnızca anonim hale getirildiğine veya kişilerin açık rızasının alınması halinde işlenebileceği kuralının altını çizerek, anonim hale getirilen verilerin işlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda e-Gizlilik Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca, kamu otoriteleri ulusal güvenlik ve kamu güvenliği için gerekli tedbirleri alabilecektir. Söz konusu acil durum tedbirleri demokratik bir toplumda gerekli, uygun ve orantılı […]
17 Mart 2020
Sistem Global Koronavi̇rüs Ve İş Hukuku Bakimindan Etki̇leri̇

KORONAVİRÜS VE İŞ HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ

Covid-19, halk arasında bilinen adı ile koronavirüs, ülkemizde tespit edilmesi ve hızla yayılması üzerine şirketlerin işveren olarak alması gereken önlemler gündeme gelmekle birlikte birçok işyerinde yurtdışından hammadde tedarik edilmemesi ve hastalığın yayılmasını önleme amacıyla üretimin durdurulması ile beyaz yaka personelin evden çalışma seçeneği gündeme gelmiştir. İşbu yazımızda öncelikle koronovirüs sebebiyle işverenin alması gereken yükümlülüklerden bahsedilecek devamında ise üretimi durdurmayı düşünen işveren tarafından hukuken yapabilecekleri ve uzaktan çalışmanın esaslarına değinilecektir. Koronavirüs Kapsamında İşverenin Alması Gereken Önlemler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 417/f.2 maddesi ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (“İSGK”) 4/1.a. maddesi gereği işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almalı, bu önlemleri aldığını hukuken ispatlayabilir olmalı ve araç ve gereçleri noksansız bulundurmalı, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmeli ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 virüsünü pandemi olarak ilan etmesi ve Koronavirüs vakıa sayılarının tüm dünyada ve ülkemizde giderek […]
Online Randevu