GLOBALLEŞME SEYRİNDE LONDRA'DAYIZ, BERLIN VE SINGAPUR'A YOL ALIYORUZ!1996 yılından bu yana teknoloji odaklı katma değer üreten şirketlere verdiğimiz bütünleşik hizmetlerimiz ile farklılık yaratarak müşterilerimizle ...

Devamını Oku

Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan banka mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Tasarruf sahiplerini enflasyon korumalı mevduata yönlendirmek için, ...

Devamını Oku

28.04.2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmi Gazete ile Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı'nda uygulamadaki tartışmalı hususları önemli ölçüde netleştiren aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: Veri ...

Devamını Oku

''Ülkelerin refahı ve bireylerin mutluluğu artık sınıfta sanatçıların olmasına bağlı. Hepimiz Dali olmayabiliriz. Ancak bugün hepimiz tasarımcı olmak zorundayız'' diyor Daniel ...

Devamını Oku

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 29.03.2019 tarih ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni ...

Devamını Oku

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programlarında bazı önemli değişiklikler olmuştur. Fizibilite raporu desteğinden, teminatsız ön ödemeye kadar ...

Devamını Oku

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden ...

Devamını Oku

18 Aralık 2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alındığı, bu hizmetlere ...

Devamını Oku

Mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle ...

Devamını Oku

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına DairTebliğ ...

Devamını Oku

BANKA KREDİ BAŞVURULARINDA (BELLİ KOŞULLARDA) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ZORUNLU HALE GELDİ... Bağımsız Denetim Önem kazanmaya devam ediyor…Yeni Ticaret Kanunu'nu takiben önem ...

Devamını Oku

Devlet, günümüzde yeni işlerin çoğunun, büyük firmalardan ziyade, yeni ve küçük firmalar tarafından yaratılmakta olduğunu ve bu eğilimin giderek güçlendiğini ...

Devamını Oku

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır.  Son başvuru tarihi olarak 15 ...

Devamını Oku

Grup firmalarımızdan NoviCor, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi;Uluslararası Proje Danışmanlığı.Bu hizmetle firmanıza Horizon2020, Eureka gibi programlar başta olmak üzere, tüm uluslararası ...

Devamını Oku

Grup firmalarımızdan NoviCor, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi;TURQUALITY® Danışmanlığı! Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı TURQUALITY® Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle global ...

Devamını Oku

Gelir Vergisi kanununda yer alan  ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir. 1.Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ...

Devamını Oku

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir ...

Devamını Oku

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar verilmiş olup;  01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir; 16 yaşını doldurmuş işçiler ...

Devamını Oku

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistemin işleyişine yönelik karar, geçtiğimiz Haziran ayında ...

Devamını Oku

19 Aralık 2018 Tarihinde ve 30630 Sayılı Resmi Gazete'de 7155 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ("Kanun") yayımlandı. ...

Devamını Oku

13.11.2018 tarih ve 2/1286 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi 19.12.2018 tarihli ve ...

Devamını Oku

19 Aralık 2018 tarihli 30630 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ''İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri'' ve  ''Elektronik Yayınlarda KDV Düzenlemesi'' Cumhurbaşkanlığı Kararları aşağıdadır.İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN ...

Devamını Oku

06.04.2018 Tarih ve 30383 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun ...

Devamını Oku

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla işçi ve işveren uyuşmazlıkları bakımından kabul edilen ve 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar uygulanan "dava ...

Devamını Oku

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda yakın zamanda yapılan değişiklik ile; konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden ...

Devamını Oku

6 Aralık 2018 Tarihinde ve 30617 Sayılı Resmi Gazete'de Elektronik Tebligat Yönetmeliği ("Yönetmelik") yayımlandı. Dayanağını 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun Elektronik Tebligat başlıklı ...

Devamını Oku

Bilindiği üzere konusu para olan alacaklar herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip ...

Devamını Oku

2 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı" ile, "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ...

Devamını Oku

Bildiğiniz üzere 6 Ekim 2018 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ...

Devamını Oku

3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve ...

Devamını Oku

Merkez Bankası'nın yayımladığı "İhracat Genelgesi" ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  06.11.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Genelgeyi incelediğimizde ön ...

Devamını Oku

31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yetkilendirme tebliğ'i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak yatırım teşvik belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler ...

Devamını Oku

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında geçici süreli indirim ...

Devamını Oku

7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sektördeki yaygın bir sorunu tespit etmiş ...

Devamını Oku

Bildiğiniz üzere 7104 sayılı Kanun ile Ar-Ge ve Tasarım alanında faaliyet gösteren mükellefler için Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan ...

Devamını Oku

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı kapsamında: - Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 ...

Devamını Oku

26 Eylül 2018 Çarşamba günü, Gazi Teknopark C Blok Konferans Salonu'nda 10:00 - 12:00 saatleri arasında "Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir.Eğitim kapsamında 7 Nisan ...

Devamını Oku

1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...

Devamını Oku

6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmış, özellikle yatırım ortamını iyileştirme yönünde, önemli ilave istisnalar getirilmiştir. Söz konusu ...

Devamını Oku

32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar da yapılan yeni düzenleme ile 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren, Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça ...

Devamını Oku

4 Eylül 2018 tarihinden itibaren ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye'ye getirilme ve % 80'nın bankaya bozdurulması yani Türk Lirasına çevrilmesiyle ilgili 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini ...

Devamını Oku

6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri ...

Devamını Oku

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren ihracat bedellerinin 180 ...

Devamını Oku

7143 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren ''Varlık Barışı'' uygulaması ile;Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların 31.10.2018 (bu tarih de dahil) tarihine ...

Devamını Oku

TAŞINMAZLARA YENİDEN DEĞERLEME İMKANI ! Vergi kanunları ile ilgili yasal düzenlemelerin ve değişiklerin yoğun olduğu bu dönemde, işletmeleri önemli ölçüde etkileyecek ...

Devamını Oku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "Kişisel verileri işleyen gerçek ve ...

Devamını Oku

Sistem Global Danışmanlık A.Ş. olarak Ar-Ge ve Teknoloji odaklı katma değer sağlayacak faaliyetleri desteklemek ve ülkemize döviz girdisini arttırmak amacıyla ...

Devamını Oku

ARGERA 'nın Yeni Güncellemeleri İle Ar-Ge'yi Yönetmek Artık Daha Kolay… Sistem Global Danışmanlık tarafından, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine özel olarak geliştirilen yazılım ...

Devamını Oku

KOBİ'lerin dijital dönüşüm ile tanışması ve ülke ekonomisine katkı yapmak için Sistem Global Ailesi olarak önemli bir adım daha attık. Sistem Global ...

Devamını Oku

Mükelleflere önemli imkân ve avantajlar getiren "7143 sayılı Mali Af Kanunu" uygulanmaya başlandı.Kanunun birçok maddesi af ve kolaylık içerdiğinden, her ...

Devamını Oku

Türkiye’deki işletmelerin %99,8’ini 1 ile 249 çalışan sayısı olan işletmeler oluşturmaktadır. Bu işletmeler mikro, küçük ve orta ölçekli işletme olarak kabul edilmekte ...

Devamını Oku

26 Haziran Salı günü BCB (Boğaziçi Counseling For Business) ev sahipliğinde düzenlenecek olan ‘’BCB Endüstri 4.0 Kestirimci Bakım Paneli’’ kapsamında, Sistem Global ...

Devamını Oku

Teknoparklar 'da kazanç istisnasına ilişkin çok ciddi değişiklikler yapan ilgili Kanun ve BKK hakkında 19.10.2017 tarihinde 2017/43 sayılı sirkülerimizi yayınlamıştık ...

Devamını Oku

7143Kamuoyunda Vergi Barışı ve Varlık Barışı olarak bilinen torba kanun resmi gazetede yayımlandı.  “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ...

Devamını Oku

05.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere; yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 7103 ve 7104 sayılı Torba Yasalarda yer alan aşağıdaki önemli ...

Devamını Oku

5 Nisan 2018 tarihinde ODTÜ Teknokent İkizler Binası Konferans Salonu'nda 14.00-15.30 arasında gerçekleştirilecek seminerde;- Teknoparklarda Kazanç İstisnalarında Yeni Dönem- Teknoparklardaki Güncel Fikri Mülkiyet ...

Devamını Oku

22 Şubat 2018’de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle birlikte “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteğine” yeni bir destek kalemi getirilmiş, “Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait ...

Devamını Oku

SİSTEM AKADEMİ AR-GE ve TASARIM MERKEZLERİ'NE PERSONEL YETİŞTİRECEK! Sistem Akademi'den ''Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Destek Personeli Uzmanlık Sertifika Programı'' Sistem Global Danışmanlık, ...

Devamını Oku

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar verilmiş olup;  01.01.2018 - 31.12.2018 Tarihleri arasında uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir;16 yaşını doldurmuş işçiler ...

Devamını Oku

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir ...

Devamını Oku

Gelir Vergisi kanununda yer alan  ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir.  1.Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ...

Devamını Oku

Sistem Global Danışmanlık, 23 yıl önce başladığı yolculuğunda, mali ve hukuk danışmanlığı denetim faaliyetlerinin yanında 15 yıla yakındır da Ar-Ge ...

Devamını Oku

Otomatik Bireysel Emeklilik UygulamasıBilindiği üzere; Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girdi. 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenleri ...

Devamını Oku

Gelir Vergisi Kanunu Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması 23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan 301 seri nolu "Gelir Vergisi Genel Tebliğ" ...

Devamını Oku

Girişimciler için büyük bir öneme sahip olan kitlesel fonlama sistemi ("Crowdfunding") 28.11.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Torba yasa ile mevzuatımıza ...

Devamını Oku

5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...

Devamını Oku

3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve ...

Devamını Oku

Türkiye'deki Ar-Ge ve Teknoloji sektörüne odaklı öncü danışmanlık, vergi ve denetim grubu Sistem Global Danışmanlık, ülkemizin Fikri ve Sınai Mülkiyet ...

Devamını Oku

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMIGeçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurulan ve sizlerle ana başlıklarını paylaştığımız KOSGEB'in 5 Milyon TL'lik destek veren Stratejik Ürün Destek Programı'na ...

Devamını Oku

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Vergisel DeğişikliklerTorba Kanun olarak anılan "Bazı Vergi Kanunları ...

Devamını Oku

Stratejik Ürüne 5 Milyon TL'ye kadar %100 destek sağlanacak. KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek ...

Devamını Oku

Ulusal ve uluslararası pek çok markaya danışmanlık hizmeti veren Sistem Global Danışmanlık, iş dünyasının temsilcilerini 6 Kasım Pazartesi günü İzmir ...

Devamını Oku

4691 sayılı BKK sonrasında Teknopark firmalarını bilgilendirme amaçlı 3 Kasım’da İstanbul Teknopark’ta, 7 Kasım’da Bilkent Cyberpark’ta düzenlediğimiz seminerlerimiz oldukça yoğun ...

Devamını Oku

18 Ekim 2017 tarihinde; Ar-Ge Merkezi Belgesinin alınması sürecinde ve devamında danışmanlık hizmeti verdiğimiz Tosçelik A.Ş. firmasında; Sistem Global Ankara ...

Devamını Oku

12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Yeni Kanun") 25.10.2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak, bazı maddeleri hariç yürürlüğe ...

Devamını Oku

18 Ekim 2017 tarihinde ; Ar-Ge Merkezi Belgesinin alınması sürecinde ve devamında danışmanlık hizmeti verdiğimiz Tosçelik A.Ş. firmasında;Sistem Global Ankara ...

Devamını Oku

12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Yeni Kanun") 25.10.2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak, bazı ...

Devamını Oku

Türkiye'de teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklendiği tek destek programı olan TEKNOYATIRIM KOBİLER İÇİN İYİLEŞTİRİLEREK YENİDEN yürürlüğe ...

Devamını Oku

Bildiğiniz üzere TGB'de faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Bölge içerisindeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar ...

Devamını Oku

Türkiye'nin sanayi ve tarım alanındaki en bereketli yerlerinden biri olan Çukurova ve Çukurova'nın incisi Adana, yeniliklerle ekonomideki çıtasını yükseğe taşıyor. ...

Devamını Oku

Tasarım Personellerinin Mezun Olmaları Gereken Programlar Belli Oldu.Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışacak tasarımcıların hangi yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerektiği ile ...

Devamını Oku

29.09.2017 tarihinde yürürlüğe giren "Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik" eliyle, çalışan buluşları ile ...

Devamını Oku

KOSGEB, KOBİ'lerin desteklenmesi için "ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ'LERİN PAYININ ARTTIRILMASI" konulu yeni bir çağrı yayımladı. Proje ...

Devamını Oku

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE YAZILIM ÜRETEN İŞLETMELERİN "SANAYİCİ" KİMLİĞİDaha önceleri Sanayi tanımına girmeyen Yazılım, 01.07.2017 tarihinde yayımlanan "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla ...

Devamını Oku

KOBİGEL  -  KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMIKOSGEB, KOBİ'lerin desteklenmesi için "ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ'LERİN ...

Devamını Oku

TÜBİTAK PROJELERİNİN 2017/1.DÖNEM HARCAMALARINI TÜBİTAK'A SUNMAK İÇİN SONA YAKLAŞILDI!Sistem Global olarak müşteri portföyümüzün çoğunluğunu oluşturan Ar-Ge firmaları eylül ayı itibariyle ...

Devamını Oku

25.08.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler kapsamında fazla çalışma ve fazla sürelerle, çalışma süreleri ile alt-işverenlik yönetmeliği kapsamında bir takım ...

Devamını Oku

Postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara ...

Devamını Oku

18 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan, YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile birlikte Yıllık Ücretli ...

Devamını Oku

11.08.2017 tarihinde yürürlüğe giren "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ" ile, e-ticaret faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcılar ile ...

Devamını Oku

AR-GE MERKEZLERİ KAPSAMINDA ASGARİ PERSONEL SAYISINDA BAZI SEKTÖRLER İÇİN DEĞİŞİKLİK OLDU!Bildiğiniz üzere 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gerekli TZE ...

Devamını Oku

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı'nda özel sektör işverenlerini ilgilendiren bir düzenleme yer alıyor. Yapılan değişikliğe göre 4857 ...

Devamını Oku

Maliye Bakanlığı'nın "izaha davet" uygulamasını içeren tebliği 25.07.2017 tarihli 30134 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak izaha davet müessesesinin kapsamı ve şekli, ön ...

Devamını Oku

Bilindiği gibi, İşsizlik Sigortası Kanunu ile İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere işverene destek ödemesi yapılıyor ve ...

Devamını Oku

Bilindiği gibi E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (tax-free) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar bahsi geçen faturalarını 1.7.2017tarihinden ...

Devamını Oku

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan, "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ...

Devamını Oku

Horizon 2020'de Son DurumHorizon 2020 Programı, yenilikçi projeleri ve bu projelerde rol alan araştırmacılara finans  desteği sağlayarak, Avrupa’da bir katma ...

Devamını Oku

Küresel Ölçekteki Firmalarla İşbirliklerine Devletten Geri Ödemesiz DestekEkonomi Bakanlığı şirketlerin küresel tedarik zincirine (KTZ) daha etkin bir tedarikçi olarak katılmalarını ...

Devamını Oku

Maliye Bakanlığı'nın "izaha davet" uygulamasını içeren tebliği 25.07.2017 tarihli 30134 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak izaha davet müessesesinin kapsamı ve şekli, ön ...

Devamını Oku

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre, Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, Yönetim Kurulu ...

Devamını Oku

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality Destek Programı firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş bir destektir. TURQUALITY®’de ...

Devamını Oku

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun TebliğleriBilindiği gibi, 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete' de 7020 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden ...

Devamını Oku

Türkiye'de Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında işletmeleri ciddi şekilde destekleyen ilk ve tek destek başvuru programı ...

Devamını Oku

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 11 Mart 2017 gün ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 91 Seri No.lu Gider ...

Devamını Oku

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), Damga Vergisi ve Harçlarda Yapılan Düzenlemeler15 Mart 2017'de yayımlanan Resmi Gazetedeki 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 ...

Devamını Oku

Mesken ve işyeri kira geliri elde eden mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı beyan dönemi 1 Mart 2017'de başlayıp 25 Mart 2017 ...

Devamını Oku

6770 sayılı Kanun’la 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilmiş, söz konusu değişiklikle birlikte KOBİ’ler için oldukça cazip bir uygulama ...

Devamını Oku

Yatırım yapan firmaların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla 2009 yılında "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" yürürlüğe girmiştir. Devlet tarafından ...

Devamını Oku

        5746 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikte bazı maddeler yeniden düzenlenmiş, bu düzenlenme Ar-Ge indirimine konu edilebilen ...

Devamını Oku

6770 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile getirilen düzenlemelere aşağıda ...

Devamını Oku

31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı BKK ile;Klima, buzdolabı, dondurucu, termosifon, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ...

Devamını Oku

“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 sayılı Torba kanun” resmi ...

Devamını Oku

Kamu ihale Kurumu tarafından hazırlanan, Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı ...

Devamını Oku

25 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 farklı yönetmelik, Çerçeve Anlaşma İhaleleri, Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri, Hizmet ...

Devamını Oku

Bölgesel gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı amaçlayan Cazibe Merkezi Programı ile önemli bir adım daha atıldı. 11 Ocak tarihli Resmi Gazete ...

Devamını Oku

20 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle ...

Devamını Oku

Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması Ve Temerrüt Halini Düzenleyen Yönetmelik Yürürlüğe Girdi 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ...

Devamını Oku

20.10.2016 tarihinde yayınlanan ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun 8’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmelik, ...

Devamını Oku

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin amacı; rehne konu taşınır varlıkların değerinin tespit edilmesine, ekspertiz hizmeti sunan ...

Devamını Oku

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bilindiği gibi; 01.01.2017 tarihinden itibaren Türk ...

Devamını Oku

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar verilmiş olup;  01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihleri arasında uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir;16 yaşını ...

Devamını Oku

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve ...

Devamını Oku

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı1. Kanunun getirdiği başlıca yenilikler şöyledir: Türk Patent Enstitüsü'nün adı "Türk Patent ve ...

Devamını Oku

    Ar-Ge Reform Paketi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyette bulunan işletmelere  ve Teknogirişim Sermayesi desteği ile kurulan firmalara sermaye ...

Devamını Oku

8 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA ...

Devamını Oku

13/12/2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 8 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ...

Devamını Oku

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her ...

Devamını Oku

Gelir Vergisi kanununda yer alan  ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir.1.Yeniden Değerleme ...

Devamını Oku

6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birçok kanun değişiklikleri ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik ...

Devamını Oku

3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve ...

Devamını Oku

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)Maliye Bakanlığına  iletilen sorulardan hareketle, 6736 sayılı Kanunun ...

Devamını Oku

Yol haritasını çizdiğimiz, başından sonuna kadar danışmanlığını yaptığımız Cemer Kent Ekipmanlari, Türkiye’nin ilk Tasarım Merkezi belgesinin sahibi oldu.Cemer Kent Ekipmanları’nın ...

Devamını Oku

Bildiğiniz gibi Ar-Ge Reform paketini devreye sokan 6676 sayılı Kanun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun getirmiş olduğu yeniliklerden ...

Devamını Oku

Bildiğiniz gibi Ar-Ge Reform paketini devreye sokan 6676 sayılı Kanun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun getirmiş olduğu yeniliklerden ...

Devamını Oku

Bildiğiniz gibi Ar-Ge Reform paketini devreye sokan 6676 sayılı Kanun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun getirmiş olduğu yeniliklerden ...

Devamını Oku

        9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamlarının İyileştirilmesi Amacıyla ...

Devamını Oku

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi için Uygulama Yönetmeliği DeğiştiAr-Ge Reform Kanunu olarak bildiğimiz ve gerek teknoloji geliştirme bölgelerinde gerekse de Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen ...

Devamını Oku

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’de Kabul Edildi !!! (Vergi Affı ve Varlık Barışı)Kamu alacaklarını yeniden yapılandıracak ve ...

Devamını Oku

27.07.2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 472 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 403 sıra numaralı Vergi ...

Devamını Oku

20 Mayıs 2016'da kabul edilen 6715 Sayılı "İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 4857 ...

Devamını Oku

26 Ağustos 2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete'de, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde ...

Devamını Oku

Elektronik Tebligatın Usullerini Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve ...

Devamını Oku

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2001 yılında yürürlüğe giren "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" ile kurulmaya başlamış, 2001 yılından bu yana toplam ...

Devamını Oku

Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi'nin 4üncüsü 14 Ekim 2015 Çarşamba günü Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre'da düzenlendi.Geçen seneki gibi ...

Devamını Oku

Ar-Ge Çalışmalarınız Sonucu Ortaya Çıkan Ürünlerin Yurt içi ve Yurt dışında Tanıtım ve Pazarlanmasına Yönelik Teknopazar Desteği2013 yılından beri Bilim, ...

Devamını Oku

E-Tebligat Adresi Almayan Kullanıcılara 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Ceza Kesilecek !1 Ocak 2016 tarihinden itibaren  "elektronik tebligat" uygulaması başlıyor. Söz konusu ...

Devamını Oku

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlara destek olunması amacıyla oluşturulanTeknolojik Ürün ...

Devamını Oku

Teknoloji Transfer Ofislerinin teknoloji portföylerini, sektör temsilcilerine ve yatırımcılara tanıtım süreçlerinde destek olmak ve üniversite ile yatırımcıların tek bir noktada ...

Devamını Oku

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2015 yılı 3.geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı ...

Devamını Oku

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA ) ALINMASI VE KULLANILMASIBildiğiniz üzere 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici ...

Devamını Oku

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak, 29 Aralık 2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “273 Seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ’de” ...

Devamını Oku

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.