Ar-Ge

Ar-Ge

Eğer ülke olarak ekonomik cari açığın kapanmasını, bireysel GSMH payının artmasını, güzel bir ülke ve ekonomik refah istiyorsak; katma değerli üretimler yapmaktan başka çaremiz yok. Bunun için de Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerini ve bu yöndeki destekleri yakından takip etmek çok kritiktir. Her geçen gün bu konunun gerekliliği, önemi ve etkileri giderek genişlemektedir.

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, inovasyon yeteneklerinin ve teknoloji pastasından payının artırılması, bu konuda istihdamın artırılarak kaliteli işgücünün geliştirilmesi arzusu, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla uygulamaya konmuştur.

Girişimcileri ve çalışanlarını teşvik etmeyi hedefleyen bu düzenlemelerin en çekici tarafı, barındırdığı teşvik ve desteklerdir.

Ar-Ge ve Tasarım destekleri, kimi zaman işletmeye fon girişi, kimi zaman ise işletmeden fon çıkışının azaltılması uygulamalarıyla şekillenmiştir. Ülkemizde sürekli bir şekilde gelişen ve ülke sisteminin temel taşları için yapılanmayı hedefleyen (fikirden üretime ve satışa kadar) en yoğun teşvik kanalı Ar-Ge / Tasarım teşvik ve destekleridir.

Sistem Danışmanlık olarak, özellikle 2002 yılından bugüne, Ar-Ge kapsamında, 2016 itibari ile de tasarım faaliyeti olan kişi veya şirketlere tanınan, vergisel avantajlar ve teşvikler konusunda farkındalık yaratmaktayız.

2011’de Sistem Global Danışmanlık ile birleşen NoviCor Technology Partners, uzman ekibi ile teknoloji geliştiren firmalar için stratejik Ar-Ge planlama, proje hazırlama, proje yönetimi, süreç yönetimi, bütçe optimizasyonu, proje finansmanı ve fonlar konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

 • Ar-Ge Merkezi mi Kurmalıyım?
 • Tasarım Merkezi mi olmalıyım?
 • Teknopark Benim İçin Daha mı Uygun?
 • Hangi Projelerimi Nerede Yapmalıyım?
 • Faydalanabileceğim Fon Programları Nelerdir?
 • Teknoyatırım Programı
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Üretime Yönelik Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?

Tüm bunların cevaplarının teknik ve mali açıdan değerlendirilerek stratejik yol haritanızın belirlenmesi.

Ar-Ge Kanunları ve Uygulamaları

Ar-Ge yapan firmaların Ar-Ge ve uygulamalarının hangi kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve her kanunun farkı uygulamaları mevcuttur. Bu kapsamda firmaların analiz edilerek, hangi kanundan faydalanmaları gerektiği, ilgili kanunun sağladığı avantajlar kapsamı değerlendirilmektedir. İlgili Ar-Ge kanunları aşağıda yer almaktadır.

 • 5746 Sayılı kanun ve getirdikleri
 • 4691 Sayılı kanun ve getirdikleri
 • 5520 Sayılı Kanunda yer alan Ar-Ge İndirimi (5746 sayılı Kanun’la birleştirildi) 
 • Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin mevzuat uygulamaları, özellikle 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında Teknoparkta yer alan, Ar-Ge merkezi olan ve TEYDEB Proje desteği alan firmalara yönelik doğru ve optimum vergi ve SGK uygulamaları için danışmanlık ve denetim hizmetleri sunuyoruz..

Ar-Ge işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve mali tablo uygulamaları

Ar-Ge’nin muhasebe işlemlerine girmeden önce muhasebeleştirme ve mali tablo sistemlerine göre; nelerin araştırma geliştirme olduğunu, hangi giderlerin Ar-Ge kapsamında değerlendirildiği, firmanın yapısına ve hangi kanun kapsamında Ar-Ge desteklerinin ne şeklide yorumlanması konularını incelenmesidir.

Ar-Ge işlemlerinin uygulanması açısından öncelikle Ar-Ge’nin yapılış amacını ve sonuçlarını bilmemiz gerekmektedir. Bu verilere göre muhasebe, mali tablo ve vergi uygulamaları en çok etkileyen konu aktifleştirilmedir. Firmalar için bu hususlara göre değerlendirme ve uygulama yönetimi yapılmaktadır.

Ar-Ge ‘ye Sağlanan Destek ve Teşvikler

 • Ar-Ge projeleri için fikir geliştirmek; Ar-Ge çalışmaları için yol haritası oluşturmak
 • Ar-Ge proje planlarını oluşturmak, ilgili süreçleri yönetmek
 • Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon destekleri ile ilgili eğitim ve yönlendirme vermek
 • Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon destekleri ile ilgili başvuru süreçlerini yönetmek
 • Teknopark ve Ar-Ge Merkezi başvuruları ile ilgili danışmanlık vermek, ilgili süreçleri yönetmek
 • Ulusal ve uluslararası sanayi-akademi-kamu işbirlikleri geliştirmek
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge Sistematiğinin Geliştirilmesi
 • Tasarım Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • Dışarıda Geçirilen Zamanların Yönetimi
 • Tam Zaman Eşdeğer Takibinin ve Hesabının Yapılması
 • Ar-Ge İndirimine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
 • Personel Gelir Vergisi ve SGK Desteklerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
 • Faaliyet Raporu Süreçlerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
 • Temel Bilimler Mezunlarına Yönelik Desteklerin İşletilmesi
5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan Ulaşabilirsiniz

TIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.