Danışmanlık

Danışmanlık

Sistem Global Danışmanlık’ın pazara sunduğu en önemli katma değerli servis danışmanlık hizmetleridir. Her biri kendi alanının uzmanı olan Sistem Global danışmanlarının pazar bilgi ve deneyimleriyle şekillenen danışmanlık hizmetleri, başta ARGE yatırımları olmak üzere, tüm yatırım alanlarında, karar vericilere ve üst düzey yönetici takımlarına vizyon sunar.

20 yıla yakın bir süredir devam eden faaliyetlerini mali müşavirlik hizmetleriyle başlatan Sistem Global Danışmanlık, yıllar içinde biriken deneyim ve iyi pratikleri tüm müşterilerine değer olarak sunmaktadır. Türkiye’de veya dünyada yapacağınız tüm yatırım kararlarında, satın alma, bölünme ve birleşme operasyonlarınızda, risk analizi ve güvenilir bir iş ortağı gerektiren tüm ticari konularda size yol arkadaşlığı yapmaktan mutluluk duyarız.

Ar-Ge Merkezi Başvuru Hizmetleri

 • Ar-Ge Merkezi Stratejilerinin Oluşturulması ve Asgari Şartlar Analizi
 • Ar-Ge Merkezi Statüsünün Kazanılmasına Yönelik Danışmanlık
 • Başvuru Dokümanın Hazırlığı

Ar-Ge Merkezi Sürdürme Hizmetleri: Mali

 • Ar-Ge Merkezi Yönetim İlkelerinin Oluşturulması (Ar-Ge Merkezi Anayasası)
 • Ar-Ge Merkezi Eğitimi
 • Desteklerin Uygulama Kontrollerinin Yapılması
 • Mali raporlama
 • Ar-Ge Merkezi Genel Uygunluk Denetimi
 • Kesintisiz Mevzuat Desteği Sağlanması

Ar-Ge Merkezi Sürdürme Hizmetlerimiz: Teknik

 • Ar-Ge Stratejik yol haritasının üst yönetim ile belirlenmesi
 • Ar-Ge Merkezi için kritik konularda personel eğitim/bilgilendirme verilmesi
 • Ar-Ge Merkezi personeli için uygun eğitimlerin belirlenmesi ve önerilmesi
 • 3 aylık dönemlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı kriterlerine göre Ar-Ge Merkezi’nin denetimi
 • Ar-Ge fon mekanizmalarına yönelik proje oluşturma desteği, başvuruların hazırlanması, gönderimi ve süreç takibi
 • Ar-Ge işbirliklerinin oluşturulması
 • Kuruluşun kreatif programları üretmesine yönelik işbirliklerinin oluşturulması, farklı modellerin sunulması

Genel Uygunluk Analizi

 • Ar-Ge Merkezi Asgari Şartları Yönünden Analizi
 • Ar-Ge ve Destek Personeli Tanımlarının İncelenmesi
 • Muhasebe Alt Yapısının İncelenmesi
 • Ar-Ge İndirimi Uygulama Kontrolleri
 • Bordro Hesaplama Parametrelerinin İncelenmesi
 • Personel Desteklerine Yönelik Uygulama Kontrolü
 • Faaliyet Raporlarına Yönelik Değerlendirmeler Yapılması

Ar-Ge Reform Paketi Uyarlama Hizmeti

 • Siparişe Dayalı Ar-Ge Sistematiğinin Geliştirilmesi
 • Tasarım Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • Dışarıda Geçirilen Zamanların Yönetimi
 • Tam Zaman Eşdeğer Takibinin ve Hesabının Yapılması
 • Ar-Ge İndirimine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
 • Personel Gelir Vergisi ve SGK Desteklerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
 • Faaliyet Raporu Süreçlerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
 • Temel Bilimler Mezunlarına Yönelik Desteklerin İşletilmesi


Tasarım Merkezi Başvuru Hizmetleri

 • Tasarım Merkezi Stratejilerinin Oluşturulması ve Asgari Şartlar Analizi
 • Tasarım Merkezi Statüsünün Kazanılmasına Yönelik Danışmanlık
 • Başvuru Dokümanın Hazırlığı

Tasarım Merkezi Sürdürme Hizmetleri: Mali

 • Tasarım Merkezi Yönetim İlkelerinin Oluşturulması (Tasarım Merkezi Anayasası)
 • Tasarım Merkezi Eğitimi
 • Desteklerin Uygulama Kontrollerinin Yapılması
 • Mali raporlama
 • Tasarım Merkezi Genel Uygunluk Denetimi
 • Kesintisiz Mevzuat Desteği Sağlanması

Tasarım Merkezi Sürdürme Hizmetlerimiz: Teknik

 • Tasarım Stratejik yol haritasının üst yönetim ile belirlenmesi
 • Tasarım Merkezi için kritik konularda personel eğitim/bilgilendirme verilmesi
 • Tasarım Merkezi personeli için uygun eğitimlerin belirlenmesi ve önerilmesi
 • 3 aylık dönemlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kriterlerine göre Tasarım Merkezi’nin denetimi
 • Tasarım fon mekanizmalarına yönelik proje oluşturma desteği, başvuruların hazırlanması, gönderimi ve süreç takibi
 • Tasarım işbirliklerinin oluşturulması
 • Kuruluşun kreatif programları üretmesine yönelik işbirliklerinin oluşturulması, farklı modellerin sunulması

Genel Uygunluk Analizi

 • Tasarım Merkezi Asgari Şartları Yönünden Analizi
 • Tasarım ve Destek Personeli Tanımlarının İncelenmesi
 • Muhasebe Alt Yapısının İncelenmesi
 • Tasarım İndirimi Uygulama Kontrolleri
 • Bordro Hesaplama Parametrelerinin İncelenmesi
 • Personel Desteklerine Yönelik Uygulama Kontrolü
 • Faaliyet Raporlarına Yönelik Değerlendirmeler Yapılması

2001 yılında yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile hayatımıza giren Üniversite – Sanayi işbirlikleri çalışma hayatımızda yeni bakış açıları oluşturmuştur. Bu bakış açıları çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların hem ticari hayatta gelişmelerini hem de ülke ekonomisine katma değerli işler üretilmesi yönündeki projelerini desteklemek için danışmanlık hizmetlerimiz ile birlikte yürüyoruz.


 • Bölge İçi Yer Alma Yeterlilik Analizi
 • Bölge İçi Şirket Kurulum Danışmanlığı
 • Bölge İçi İstisna ve Uygulama Danışmanlığı
 • Mali Yapılanma Danışmanlığı
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge Sistematiğinin Geliştirilmesi
 • Tasarım Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • Dışarıda Geçirilen Zamanların Yönetimi
 • Tam Zaman Eşdeğer Takibinin ve Hesabının Yapılması
 • Ar-Ge İndirimine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
 • Personel Gelir Vergisi ve SGK Desteklerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
 • Faaliyet Raporu Süreçlerine Yönelik Uyarlamaların Yapılması
 • Temel Bilimler Mezunlarına Yönelik Desteklerin İşletilmesi

Destek ve Teşvik Danışmanlığı

Firmaların almış olduğu yatırım ve faaliyet planları çerçevesinde Devlet Teşvik ve destekleri göz önünde bulundurularak en uygun mekanizmalar tespit edilip Şirketiniz için katma değer yaratan projelere sizler ile birlikte imza atmaktayız. Bu çerçevede sunmuş olduğumuz hizmetler ile yıl içerisinde karar alınan tüm projelerinize uygun destek ve teşvik mekanizmalarından faydalanarak kendi iç kaynaklarınız ile daha fazla plan ve projeler oluşturmanıza fayda sağlamaktan memnuniyet duyarız.

 • Yatırım Teşvik Sistemi
 • Ekonomi Bakanlığı Destek ve Teşvik Danışmanlığı
 • İhracat Teşvikleri
 • KOBİ Strateji Danışmanlığı
 • TÜBİTAK Destekleri
 • Sanayi Bakanlğı Destekleri
 • Vergi Destekleri
 • Ar-Ge'ye Dayalı Devlet Destekleri
 • 5746 sayılı kanun ile sağlanan Destekler
 • Ar-Ge Merkezi Destekleri
 • TÜBİTAK KOBİ Destekleri
 • TÜBİTAK Sanayi Destekleri
 • San-Tez Destekleri
 • Teknogirişimcilere sağlanan destekler

Serbest Bölge Danışmanlığı

Serbest Bölgeler Kambiyo Rejimi Kanunu açısından Yurtdışı statüsünde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen Serbest Bölgeler özellik arz ederek, firma nitelikleriniz çerçevesinde ayrımlar saptanıp, Serbest Bölge içerisinde yer almanız için karar ve süreç aşamalarında destek verilmektedir.

Serbest Bölge içerisinde faaliyetlere devam eden firmalar bünyesinde de uygulama ve yürütme aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Serbest Bölge Uygunluk Analizi,
 • Bölge İçi Şirket Kurulum Danışmanlığı
 • Bölge İçi Uygulamalarının Yapılandırılması
 • Mali Yapılanma Danışmanlığı

Şirket Satın Alma - Birleştirme ve Bölünme

Şirketlerin ileriye dönük projelerinin doğru ve etkin bir şekilde belirlenerek istikrarlı politikalar ile büyümesinde aktif rol almaktan büyük gurur duymaktayız.

Hisse ya da ortaklık paylarını satma ve/veya satın alma ya da birden çok şirketin birleştirmesi ya da bir şirketin bölünmesi işlemlerinde danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Bu işlemler çerçevesinde Sistem Global, incelemeye konu firmalarda mevcut risk ve tehlikeleri raporlar halinde bilgiler sunarak Şirket karar alma mekanizmalarına yardımcı olmaktadır.

Şirket Satın Alma-Birleşme Ve Bölünmeleri TTK çerçevesinde özellik arz eden bir alan olup bu alandaki uzman kadromuz ile TTK mevzuatına uygun, Şirket hedeflerine uygun optimum faydalar sağlamaktayız.

 • Şirket Değerleme
 • Due Dilingence Hizmetleri
 • Yeniden Yapılanma

Yatırım Planlama

Firmaların büyüme stratejileri çerçevesinde aldıkları yatırım kararları kadar önemli olan bir diğer hususta bu kararların aksiyona dönüşmesi safhasıdır. Sistem Global olarak bizler karar aşamasında olduğu gibi bu projelerin hayata geçmesi safhasında da firmalar için optimum fayda sağlamaktayız.

 • Yatırım Analizi
 • Sektör Analizi Danışmanlığı
 • Bölge Analiz Danışmanlığı
 • Yatırıma İlişkin Uygun Mali Alt Yapı Tesisi
 • Yatırım Kapsamında Sağlanabilecek Destek ve Teşviklerin Tespiti

Risk Yönetimi

Fırsatlar beraberinde riskleri de taşıyarak planlanan faydaları çoğu zaman Şirketler için olumsuza çevirebilmektedir. Bu noktada Sistem Global olarak Şirketlerin istikrarlı büyümesinde, risklerin önceden belirlenerek ölçülmesi, belirlenen bu risklerin yönetilmesi çerçevesinde Şirketlere değer yaratmaktadır.


Melek Yatırımcı

Türkiye’de karşılığı Bireysel Katılım Yatırımcısı olarak belirlenen ‘Melek Yatırımcı’ kavramı Melek Yatırımcıların hem kendi yatırımına verimlilik ve zenginlik sağlamasına imkan verirken diğer taraftan da fikir sahibine kaynak oluşturarak yatırıma katkı sağlamaktadır.

Sistem Global Melek Yatırımcı olmak isteyen kaynak sahiplerinin bahsi geçen yetkinliğe sahip olması için Gerekli Kurumlar ile olan süreç yönetiminde destek sağlamaktadır.

İşbirliği ve Kümelenme Platformu

Bilgi ve iletişim sektörüyle bağlantılı bulunan firmaların, diğer firma, üniversite ve araştırma merkezleri ile olan işbirliği potansiyelinin arttırılması ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ile değer zinciri içerisindeki olan paydaşlar arasında etkileşimli ve sürdürülebilir bir platformunun tesis edilmesi ve küme yaklaşımının uygulanmasında yer almaktayız.

 • Ulusal – uluslararası Sanayi-akademi-kamu işbirliklerini geliştirmek

Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Yönetimi

Firmaların Ar-ge dinamikleri analiz edilerek bu kapsamda faydalanabilecekleri ulusal ve uluslar arası fon mekanizmalarını saptayıp, başvuru ve süreç danışmanlıklarının gerçekleştirilmesinde görev almaktayız.

 • Fon sağlayıcılarının Tespit Edilmesi
 • Uygun Bulunan Fonların Başvuru Haritalarının Çıkartılması
 • Başvuru Sürecinin Yönetilmesi
5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan Ulaşabilirsiniz

TIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.