İlgili Linkler

http://www.sanayi.gov.tr (Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) - Sektörel veri ve raporlara ulaşılmasında faydalıdır.

http://www.gib.gov.tr (Gelirler İdaresi Başkanlığı) - Kanun, yönetmelik, tebliğ ve sirküler gibi tüm mevzuatlara ulaşılabilir.

http://www.tubitak.gov.tr (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) - TÜBİTAK'ın Ar-Ge desteği verdiği tüm programlara bu siteden ulaşılabilir.

http://www.tuik.gov.tr (Türkiye İstatistik Kurumu) - Makro ekonomik göstergeler dahil, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payına kadar tüm istatistiki verilere ulaşılabilir.

http://sagm.sanayi.gov.tr (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen tüm destek programları dahil Ar-Ge Merkezleri ile ilgili istatistiki bilgilere ve buradan ulaşılabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr (Resmi Gazete) - Resmi Gazetenin eş zamanlı olarak internet ortamına aktarıldığı, tüm resmi gazetelere erişimin sağlanabildiği sitedir.

http://www.ito.org.tr (İstanbul Ticaret Odası) - Firmaların tescil ve ilan bilgileri ile birlikte ticaret sicil gazetelerine erişimin sağlanabildiği sitedir.

http://www.kosgeb.gov.tr (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı -KOSGEB) - KOSGEB kapsamında uygulanan destek programlarına buradan ulaşılabilir.

http://www.kalkinma.gov.tr (Kalkınma Bakanlığı) - Türkiye Ekonomisindeki haftalık gelişmeleri, kalkınma planları ve kamu yatırım programlarına buradan ulaşılabilir.

http://www.ankaraka.org.tr/tr (Ankara Kalkınma Ajansı) - Ankara Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan destek programlarına buradan ulaşılabilir.

http://www.istka.org.tr (İstanbul Kalkınma Ajansı) - İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan destek programlarına buradan ulaşılabilir.

https://www.iprhelpdesk.eu (Gayri maddi hakların korunması, sorgulaması)

http://www.enerji.gov.tr (Yenilenebilir Enerji Destekleri hakkındaki yönetmelik)

http://www.ttgv.org.tr/tr/cevre-proje-destekleri (Çevre Destekleri)

http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isveren/tesvikler.aspx

http://www.ekonomi.gov.tr/

http://www.novicor.com

http://www.argefinans.com

http://www.alomaliye.com (Güncel Mevzuat, Muhasebe, Vergi, SGK)

http://www.mevzuat.gov.tr (Mevzuat Bilgi Sistemi)

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr (stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası)

http://www.ticaretsicil.gov.tr (Ticaret Sicil Gazetesi)

http://www.spk.gov.tr (Sermaye Piyasası Kurulu)

http://www.adalet.gov.tr (Adalet Bakanlığı)

http://www.maliye.gov.tr (Maliye Bakanlığı)

http://www.ivdb.gov.tr (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı)

http://www.tobb.org.tr (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

http://www.tcmb.gov.tr (Merkez Bankası)

http://www.avdb.gov.tr (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı)

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

http://www.istanbulymmo.com/tr (İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası)

http://www.aso.org.tr (Ankara Sanayi Odası)

http://www.iso.org.tr (İstanbul Sanayi Odası)

http://www.kgk.gov.tr (Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu)

http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)

http://www.barobirlik.org.tr (Türkiye Barolar Birliği)

http://www.tnb.org.tr/default.aspx (Türkiye Noterler Birliği)

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan Ulaşabilirsiniz

TIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.