23.05.2019 13:51

GLOBALLEŞME SEYRİNDE LONDRA'DAYIZ, BERLIN VE SINGAPUR'A YOL ALIYORUZ!1996 yılından bu yana teknoloji odaklı katma değer üreten şirketlere verdiğimiz bütünleşik hizmetlerimiz ile farklılık yaratarak müşterilerimizle ...

Devamını Oku

02.05.2019 18:08

Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan banka mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Tasarruf sahiplerini enflasyon korumalı mevduata yönlendirmek için, ...

Devamını Oku

02.05.2019 13:10

28.04.2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmi Gazete ile Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı'nda uygulamadaki tartışmalı hususları önemli ölçüde netleştiren aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: Veri ...

Devamını Oku

24.04.2019 11:26

''Ülkelerin refahı ve bireylerin mutluluğu artık sınıfta sanatçıların olmasına bağlı. Hepimiz Dali olmayabiliriz. Ancak bugün hepimiz tasarımcı olmak zorundayız'' diyor Daniel ...

Devamını Oku

09.04.2019 10:49

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 29.03.2019 tarih ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni ...

Devamını Oku

05.04.2019 10:49

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programlarında bazı önemli değişiklikler olmuştur. Fizibilite raporu desteğinden, teminatsız ön ödemeye kadar ...

Devamını Oku

06.03.2019 12:05

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden ...

Devamını Oku

05.03.2019 14:59

Otomotiv sektörüne nitelikli ve yetkin personeller yetiştirecek Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı ile mühendis adaylarına Ar-Ge birimlerinde ihtiyaç duyacakları beceri ve ...

Devamını Oku

26.02.2019 10:41

18 Aralık 2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alındığı, bu hizmetlere ...

Devamını Oku

25.02.2019 10:00

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına DairTebliğ ...

Devamını Oku

22.02.2019 11:40

BANKA KREDİ BAŞVURULARINDA (BELLİ KOŞULLARDA) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ZORUNLU HALE GELDİ... Bağımsız Denetim Önem kazanmaya devam ediyor…Yeni Ticaret Kanunu'nu takiben önem ...

Devamını Oku

15.02.2019 11:04

Ar-Ge, tasarım ve yazılım projeleri geliştiren, bu projeler sonucu katma değerli ürün/hizmetler ortaya çıkaran firmalara ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerine proje bazında ...

Devamını Oku

12.02.2019 14:15

Teknoloji odaklı şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için global pazarlarda yer almak artık bir seçim değil, zorunluluk!20 Şubat'ta, 10.00-12.00 arasında ODTÜ Teknokent İkizler Binası'nda gerçekleşecek ''Birleşik ...

Devamını Oku

06.02.2019 10:38

Devlet, günümüzde yeni işlerin çoğunun, büyük firmalardan ziyade, yeni ve küçük firmalar tarafından yaratılmakta olduğunu ve bu eğilimin giderek güçlendiğini ...

Devamını Oku

18.01.2019 11:39

Üretkeniz.Biz ve Sistem Akademi geliştirdikleri iş birliği ile esnek zamanlı çalışmak isteyen teknoloji alanında yetkin bireylerin ekonomiye geri kazandırılması için yeni bir sosyal ...

Devamını Oku

15.01.2019 10:12

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır.  Son başvuru tarihi olarak 15 ...

Devamını Oku

09.01.2019 17:55

Grup firmalarımızdan NoviCor, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi;Uluslararası Proje Danışmanlığı.Bu hizmetle firmanıza Horizon2020, Eureka gibi programlar başta olmak üzere, tüm uluslararası ...

Devamını Oku

08.01.2019 10:21

Grup firmalarımızdan NoviCor, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi;TURQUALITY® Danışmanlığı! Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı TURQUALITY® Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle global ...

Devamını Oku

04.01.2019 10:18

Gelir Vergisi kanununda yer alan  ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir. 1.Yeniden Değerleme ...

Devamını Oku

04.01.2019 10:16

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her ...

Devamını Oku

04.01.2019 10:15

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar verilmiş olup;  01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanacakAsgari Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir;16 yaşını doldurmuş işçiler içinBrüt ...

Devamını Oku

28.12.2018 11:41

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistemin işleyişine yönelik karar, geçtiğimiz Haziran ayında ...

Devamını Oku

21.12.2018 10:19

19 Aralık 2018 Tarihinde ve 30630 Sayılı Resmi Gazete'de 7155 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ("Kanun") yayımlandı. ...

Devamını Oku

20.12.2018 16:44

13.11.2018 tarih ve 2/1286 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi 19.12.2018 tarihli ve ...

Devamını Oku

20.12.2018 16:43

19 Aralık 2018 tarihli 30630 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ''İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri'' ve  ''Elektronik Yayınlarda KDV Düzenlemesi'' Cumhurbaşkanlığı Kararları aşağıdadır.İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN ...

Devamını Oku

17.12.2018 11:44

06.04.2018 Tarih ve 30383 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun ...

Devamını Oku

12.12.2018 14:40

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla işçi ve işveren uyuşmazlıkları bakımından kabul edilen ve 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar uygulanan "dava ...

Devamını Oku

11.12.2018 14:13

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda yakın zamanda yapılan değişiklik ile; konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden ...

Devamını Oku

07.12.2018 16:43

6 Aralık 2018 Tarihinde ve 30617 Sayılı Resmi Gazete'de Elektronik Tebligat Yönetmeliği ("Yönetmelik") yayımlandı. Dayanağını 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun Elektronik Tebligat başlıklı ...

Devamını Oku

06.12.2018 17:50

Bilindiği üzere konusu para olan alacaklar herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip ...

Devamını Oku

04.12.2018 15:09

Elektronik Tebligat; Mükellefe tebliği gereken, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden evraklar ile elektronik imzalı yazıların, yetkili makamlar tarafından mükelleflerin veya ...

Devamını Oku

03.12.2018 17:46

2 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı" ile, "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ...

Devamını Oku

26.11.2018 15:46

Bildiğiniz üzere 6 Ekim 2018 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ...

Devamını Oku

26.11.2018 15:44

3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve ...

Devamını Oku

13.11.2018 15:22

Merkez Bankası'nın yayımladığı "İhracat Genelgesi" ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  06.11.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Genelgeyi incelediğimizde ön ...

Devamını Oku

07.11.2018 16:29

31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yetkilendirme tebliğ'i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak yatırım teşvik belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler ...

Devamını Oku

07.11.2018 16:27

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında geçici süreli indirim ...

Devamını Oku

07.11.2018 16:25

7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sektördeki yaygın bir sorunu tespit etmiş ...

Devamını Oku

11.10.2018 16:26

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı kapsamında: - Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 ...

Devamını Oku

21.09.2018 15:00

26 Eylül 2018 Çarşamba günü, Gazi Teknopark C Blok Konferans Salonu'nda 10:00 - 12:00 saatleri arasında "Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir.Eğitim kapsamında 7 Nisan ...

Devamını Oku

19.09.2018 14:02

1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...

Devamını Oku

18.09.2018 11:17

6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmış, özellikle yatırım ortamını iyileştirme yönünde, önemli ilave istisnalar getirilmiştir. Söz konusu ...

Devamını Oku

13.09.2018 14:43

32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar da yapılan yeni düzenleme ile 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren,Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça ...

Devamını Oku

11.09.2018 09:41

4 Eylül 2018 tarihinden itibaren ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye'ye getirilme ve % 80'nın bankaya bozdurulması yani Türk Lirasına çevrilmesiyle ilgili 2018-32/48 sayılı ...

Devamını Oku

11.09.2018 09:39

6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri ...

Devamını Oku

11.09.2018 09:35

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden ...

Devamını Oku

11.09.2018 09:33

7143 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren ''Varlık Barışı'' uygulaması ile;Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların 31.10.2018 (bu tarih de dahil) tarihine ...

Devamını Oku

11.09.2018 09:32

Vergi kanunları ile ilgili yasal düzenlemelerin ve değişiklerin yoğun olduğu bu dönemde, işletmeleri önemli ölçüde etkileyecek hükümleri, yasal beyan süreleri ...

Devamını Oku

10.09.2018 16:49

Ülkemizin bağımsızlığı için onurlu bir savaş verip ölümsüz bir kahramanlık destanı yazanlar, yalnızca bu toprakların değil bütün dünyanın geleceğini aydınlatmıştır. Ulusumuzun, ...

Devamını Oku

10.09.2018 16:39

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "Kişisel verileri işleyen gerçek ve ...

Devamını Oku

10.09.2018 16:34

Sistem Global Danışmanlık A.Ş. olarak Ar-Ge ve Teknoloji odaklı katma değer sağlayacak faaliyetleri desteklemek ve ülkemize döviz girdisini arttırmak amacıyla ...

Devamını Oku

10.09.2018 16:29

ARGERA 'nın Yeni Güncellemeleri İle Ar-Ge'yi Yönetmek Artık Daha Kolay… Sistem Global Danışmanlık tarafından, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine özel olarak geliştirilen yazılım ...

Devamını Oku

07.08.2018 13:50

KOBİ'lerin dijital dönüşüm ile tanışması ve ülke ekonomisine katkı yapmak için Sistem Global Ailesi olarak önemli bir adım daha attık. Sistem Global ...

Devamını Oku

31.07.2018 15:51

Kurulduğu günden bugüne yaptığı tüm işlerde bilgi güvenliğini esas alan Sistem Global Danışmanlık, bunu uluslararası standartlarda da kanıtlayarak ‘’ISO 27001 ...

Devamını Oku

12.07.2018 11:54

Mükelleflere önemli imkân ve avantajlar getiren "7143 sayılı Mali Af Kanunu" uygulanmaya başlandı.Kanunun birçok maddesi af ve kolaylık içerdiğinden, her ...

Devamını Oku

10.07.2018 16:03

Şirketlerin kişisel verilere temas eden bütün çalışanlarına, bilgi işlem çalışanlarına ve şirketlerin her kademedeki yöneticilerine Kişisel Verilerin Korunması konusunda bilgi vermek amacıyla eğitimler ...

Devamını Oku

25.06.2018 15:46

Türkiye’deki işletmelerin %99,8’ini 1 ile 249 çalışan sayısı olan işletmeler oluşturmaktadır. Bu işletmeler mikro, küçük ve orta ölçekli işletme olarak ...

Devamını Oku

25.06.2018 12:19

26 Haziran Salı günü BCB (Boğaziçi Counseling For Business) ev sahipliğinde düzenlenecek olan ‘’BCB Endüstri 4.0 Kestirimci Bakım Paneli’’ kapsamında, Sistem Global ...

Devamını Oku

18.06.2018 11:14

Teknoparklar 'da kazanç istisnasına ilişkin çok ciddi değişiklikler yapan ilgili Kanun ve BKK hakkında 19.10.2017 tarihinde 2017/43 sayılı sirkülerimizi yayınlamıştık ...

Devamını Oku

29.05.2018 09:27

Sistem Global Danışmanlık Ankara şubesi, Fikri Mülkiyet Hakları konusunda çalışanlarının farkındalıklarını artırma ve kanunla gelen yeni düzenlemeleri öğrendi. Fikri mülkiyet haklarına konu ...

Devamını Oku

22.05.2018 15:39

Kamuoyunda Vergi Barışı ve Varlık Barışı olarak bilinen torba kanun resmi gazetede yayımlandı.  “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ...

Devamını Oku

18.05.2018 09:29

05.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere; yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 7103 ve 7104 sayılı Torba Yasalarda yer alan aşağıdaki önemli hususlar kararlaştırılmıştır.* ...

Devamını Oku

03.04.2018 10:09

5 Nisan 2018 tarihinde ODTÜ Teknokent İkizler Binası Konferans Salonu'nda 14.00-15.30 arasında gerçekleştirilecek seminerde; - Teknoparklarda Kazanç İstisnalarında Yeni Dönem - Teknoparklardaki Güncel Fikri Mülkiyet Uygulamaları - Projelerin Ticarileşmesi ve ...

Devamını Oku

14.03.2018 09:42

22 Şubat 2018’de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle birlikte “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteğine” yeni bir destek kalemi getirilmiş, “Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait ...

Devamını Oku

07.03.2018 10:48

SİSTEM AKADEMİ AR-GE ve TASARIM MERKEZLERİ'NE PERSONEL YETİŞTİRECEK! Sistem Akademi'den ''Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Destek Personeli Uzmanlık Sertifika Programı'' Sistem Global Danışmanlık, ...

Devamını Oku

02.01.2018 18:03

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her ...

Devamını Oku

02.01.2018 17:24

Gelir Vergisi kanununda yer alan  ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir. 1.Yeniden Değerleme ...

Devamını Oku

02.01.2018 17:19

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar verilmiş olup;  01.01.2018 - 31.12.2018 Tarihleri arasında uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir;16 yaşını doldurmuş işçiler içinBrüt ...

Devamını Oku

28.12.2017 10:17

Otomatik Bireysel Emeklilik UygulamasıBilindiği üzere; Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girdi. 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret ...

Devamını Oku

28.12.2017 10:15

Gelir Vergisi Kanunu Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması 23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan 301 seri nolu "Gelir Vergisi ...

Devamını Oku

28.12.2017 10:09

Girişimciler için büyük bir öneme sahip olan kitlesel fonlama sistemi ("Crowdfunding") 28.11.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Torba yasa ile mevzuatımıza ...

Devamını Oku

28.12.2017 10:00

3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve ...

Devamını Oku

13.12.2017 11:05

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMIGeçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurulan ve sizlerle ana başlıklarını paylaştığımız KOSGEB'in 5 Milyon TL'lik destek veren Stratejik Ürün Destek Programı'na ...

Devamını Oku

13.12.2017 10:41

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Vergisel Değişiklikler      Torba Kanun olarak anılan "Bazı Vergi ...

Devamını Oku

30.11.2017 11:44

Stratejik Ürüne 5 Milyon TL'ye kadar %100 destek sağlanacak. KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek ...

Devamını Oku

31.10.2017 17:26

12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Yeni Kanun") 25.10.2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak, bazı ...

Devamını Oku

31.10.2017 17:03

12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Yeni Kanun") 25.10.2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak, bazı ...

Devamını Oku

27.10.2017 16:34

12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Yeni Kanun") 25.10.2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak, bazı ...

Devamını Oku

23.10.2017 10:25

Türkiye'de teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklendiği tek destek programı olan TEKNOYATIRIM KOBİLER İÇİN İYİLEŞTİRİLEREK YENİDEN yürürlüğe girdi. KOBİ'ler aşağıda ...

Devamını Oku

16.10.2017 15:47

Tasarım Personellerinin Mezun Olmaları Gereken Programlar Belli Oldu.Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışacak tasarımcıların hangi yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerektiği ile ilgili şimdiye kadar ...

Devamını Oku

13.10.2017 14:50

29.09.2017 tarihinde yürürlüğe giren "Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik" eliyle, çalışan buluşları ile ...

Devamını Oku

13.10.2017 14:41

KOSGEB, KOBİ'lerin desteklenmesi için "ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ'LERİN PAYININ ARTTIRILMASI" konulu yeni bir çağrı yayımladı. Proje ...

Devamını Oku

10.10.2017 10:27

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE YAZILIM ÜRETEN İŞLETMELERİN "SANAYİCİ" KİMLİĞİDaha önceleri Sanayi tanımına girmeyen Yazılım, 01.07.2017 tarihinde yayımlanan "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla ...

Devamını Oku

14.09.2017 14:38

KOBİGEL  -  KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMIKOSGEB, KOBİ'lerin desteklenmesi için "ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ'LERİN ...

Devamını Oku

07.09.2017 15:20

TÜBİTAK PROJELERİNİN 2017/1.DÖNEM HARCAMALARINI TÜBİTAK'A SUNMAK İÇİN SONA YAKLAŞILDI!Sistem Global olarak müşteri portföyümüzün çoğunluğunu oluşturan Ar-Ge firmaları eylül ayı itibariyle ...

Devamını Oku

06.09.2017 12:01

25.08.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler kapsamında fazla çalışma ve fazla sürelerle, çalışma süreleri ile alt-işverenlik yönetmeliği kapsamında bir takım ...

Devamını Oku

23.08.2017 11:39

Postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara ...

Devamını Oku

22.08.2017 16:15

18 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan, YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile birlikte Yıllık Ücretli ...

Devamını Oku

17.08.2017 14:03

11.08.2017 tarihinde yürürlüğe giren "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ" ile, e-ticaret faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcılar ile ...

Devamını Oku

17.08.2017 11:43

AR-GE MERKEZLERİ KAPSAMINDA ASGARİ PERSONEL SAYISINDA BAZI SEKTÖRLER İÇİN DEĞİŞİKLİK OLDU!Bildiğiniz üzere 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gerekli TZE ...

Devamını Oku

02.08.2017 11:46

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı'nda özel sektör işverenlerini ilgilendiren bir düzenleme yer alıyor. Yapılan değişikliğe göre 4857 ...

Devamını Oku

31.07.2017 14:22

Maliye Bakanlığı'nın "izaha davet" uygulamasını içeren tebliği 25.07.2017 tarihli 30134 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak izaha davet müessesesinin kapsamı ve şekli, ön ...

Devamını Oku

24.07.2017 17:36

Bilindiği gibi, İşsizlik Sigortası Kanunu ile İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere işverene destek ...

Devamını Oku

08.07.2017 04:42

Bilindiği gibi E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (tax-free) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar bahsi geçen faturalarını 1.7.2017tarihinden ...

Devamını Oku

08.07.2017 04:35

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan, "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ...

Devamını Oku

08.07.2017 04:09

Horizon 2020'de Son DurumHorizon 2020 Programı, yenilikçi projeleri ve bu projelerde rol alan araştırmacılara finans  desteği sağlayarak, Avrupa’da bir katma ...

Devamını Oku

08.07.2017 04:05

Küresel Ölçekteki Firmalarla İşbirliklerine Devletten Geri Ödemesiz DestekEkonomi Bakanlığı şirketlerin küresel tedarik zincirine (KTZ) daha etkin bir tedarikçi olarak katılmalarını ...

Devamını Oku

16.06.2017 14:12

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre, Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, Yönetim Kurulu ...

Devamını Oku

15.06.2017 10:29

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality Destek Programı firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş bir ...

Devamını Oku

06.06.2017 14:17

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun TebliğleriBilindiği gibi, 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete' de 7020 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden ...

Devamını Oku

29.05.2017 13:12

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   Bildiğiniz üzere Ağustos ...

Devamını Oku

10.04.2017 14:56

Türkiye'de Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında işletmeleri ciddi şekilde destekleyen ilk ve tek destek başvuru programı ...

Devamını Oku

31.03.2017 15:49

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 11 Mart 2017 gün ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 91 Seri No.lu Gider ...

Devamını Oku

20.03.2017 10:38

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), Damga Vergisi ve Harçlarda Yapılan Düzenlemeler15 Mart 2017'de yayımlanan Resmi Gazetedeki 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 ...

Devamını Oku

17.03.2017 16:26

Mesken ve işyeri kira geliri elde eden mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı beyan dönemi 1 Mart 2017'de başlayıp 25 Mart 2017 ...

Devamını Oku

01.03.2017 18:32

Yatırım yapan firmaların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla 2009 yılında "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" yürürlüğe girmiştir. Devlet tarafından ...

Devamını Oku

01.03.2017 16:54

6770 sayılı Kanun’la 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilmiş, söz konusu değişiklikle birlikte KOBİ’ler için oldukça cazip bir uygulama ...

Devamını Oku

14.02.2017 18:31

Bildiğiniz gibi 5746 sayılı Kanun kapsamına giren ve söz konusu kanunun sağladığı destek ve teşviklerden faydalanılabilen Ar-Ge faaliyetlerinden biri de ...

Devamını Oku

14.02.2017 11:49

        5746 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikte bazı maddeler yeniden düzenlenmiş, bu düzenlenme Ar-Ge indirimine konu edilebilen harcamalarda bir genişleme politikasına ...

Devamını Oku

13.02.2017 16:27

6770 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile getirilen düzenlemelere aşağıda ...

Devamını Oku

09.02.2017 17:11

31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı BKK ile; Klima, buzdolabı, dondurucu, termosifon, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ...

Devamını Oku

30.01.2017 14:35

 “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 sayılı Torba kanun” resmi ...

Devamını Oku

27.01.2017 14:10

Kamu ihale Kurumu tarafından hazırlanan, Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı ...

Devamını Oku

26.01.2017 18:18

25 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 farklı yönetmelik, Çerçeve Anlaşma İhaleleri, Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri, Hizmet ...

Devamını Oku

26.01.2017 17:54

Bölgesel gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı amaçlayan Cazibe Merkezi Programı ile önemli bir adım daha atıldı. 11 Ocak tarihli Resmi Gazete ...

Devamını Oku

20.01.2017 17:43

20 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle ...

Devamını Oku

18.01.2017 15:39

Yaşamın tüm evreleri teknolojinin sınırsız gelişimi ile etkileniyor. Sistem Global Danışmanlık değer yaratan teknolojinin insansız gelişemeyeceğine inanıyor. Bu amaçla Ar-Ge ...

Devamını Oku

04.01.2017 17:15

Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması Ve Temerrüt Halini Düzenleyen Yönetmelik Yürürlüğe Girdi 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ...

Devamını Oku

04.01.2017 14:54

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bilindiği gibi; 01.01.2017 tarihinden itibaren Türk ...

Devamını Oku

03.01.2017 16:08

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin amacı; rehne konu taşınır varlıkların değerinin tespit edilmesine, ekspertiz hizmeti sunan kişilerin belirlenmesi ...

Devamını Oku

03.01.2017 15:58

20.10.2016 tarihinde yayınlanan ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun 8’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmelik, rehinli taşınır sicil ...

Devamını Oku

30.12.2016 14:45

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar verilmiş olup;  01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihleri arasında uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir;16 ...

Devamını Oku

30.12.2016 14:40

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve ...

Devamını Oku

29.12.2016 13:31

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı1. Kanunun getirdiği başlıca yenilikler şöyledir: Türk Patent Enstitüsü'nün adı "Türk Patent ve ...

Devamını Oku

28.12.2016 18:05

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her ...

Devamını Oku

28.12.2016 18:01

Gelir Vergisi kanununda yer alan  ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir.1.Yeniden Değerleme ...

Devamını Oku

27.12.2016 14:27

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, tabloda yer alan ve 59 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu ...

Devamını Oku

21.12.2016 17:54

6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birçok kanun değişiklikleri ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik ...

Devamını Oku

20.12.2016 14:06

Maliye Bakanlığı tarafından 15.12.2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İhracat İşlemlerinde e-Fatura ...

Devamını Oku

16.12.2016 18:38

13/12/2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 8 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ...

Devamını Oku

16.12.2016 13:51

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF), Ziraat Bankası ve Denizbank’ın işbirliği ile hayata geçirilen, KOBİ’lerin düşük ...

Devamını Oku

08.12.2016 14:35

3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve ...

Devamını Oku

05.12.2016 15:29

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)Maliye Bakanlığına  iletilen sorulardan hareketle, 6736 sayılı Kanunun ...

Devamını Oku

29.11.2016 17:25

6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la yürürlüğe giren Proje ...

Devamını Oku

09.11.2016 11:53

8 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA ...

Devamını Oku

26.10.2016 12:56

19 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, vergi affı ve varlık barışını sağlayacak olan 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ...

Devamını Oku

24.10.2016 16:36

TBMM tarafından kabul edilen Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Kanunu Tasarısı, teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılmasını, bu rehine konu taşınırların ...

Devamını Oku

20.10.2016 19:55

19 Ekim'de başlayıp 23 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan, bu sene ilki gerçekleştirilen ''Türkiye Tasarım Haftası'' süresince Lütfi Kırdar Kongre ...

Devamını Oku

29.09.2016 17:41

        9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...

Devamını Oku

08.09.2016 16:58

Genel Katma Değer Vergisi oranına (%18 KDV ) tabi konutların teslimlerinde KDV oranını 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 ...

Devamını Oku

26.08.2016 10:53

Önemli Değişiklikler İçeren, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na SunulduHalihazırda yürürlükte olan ve ticari işletme rehinlerinde esas alınan ...

Devamını Oku

11.08.2016 14:00

 TTK’nın Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri kısımlarında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;1- TTK’nın 40’ncı maddesi “Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve ...

Devamını Oku

11.08.2016 13:52

    Bu kanunun değişiklik yaptığı kanunlar arasında 5941 sayılı Çek Kanunu’nda ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun çekle ilgili hükümleri de ...

Devamını Oku

11.08.2016 13:49

Birçok kanunda olduğu gibi İcra ve İflas Kanunu’nda da özellikle 179. Maddede yer alan iflas erteleme konusunda köklü değişiklikler yapılmıştır, ...

Devamını Oku

11.08.2016 10:18

11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi GazeteSayı: 29798Karar Sayısı: 2016/9094Tasarım faaliyeti alanları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26.6.2016 tarihli ...

Devamını Oku

11.08.2016 10:16

11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi GazeteSayı: 29798Karar Sayısı: 2016/9093Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ...

Devamını Oku

11.08.2016 10:13

11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi GazeteSayı: 29798Karar Sayısı: 2016/9091Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin merkez ...

Devamını Oku

10.08.2016 16:39

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliği Değişti !Konuya ilişkin hizmetlerimiz için lütfen TIKLAYINIZ    Ar-Ge Reform Kanunu olarak bildiğimiz ve gerek ...

Devamını Oku

10.08.2016 10:16

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi için Uygulama Yönetmeliği DeğiştiKonuya ilişkin hizmetlerimiz için lütfen TIKLAYINIZAr-Ge Reform Kanunu olarak bildiğimiz ve gerek teknoloji ...

Devamını Oku

09.08.2016 12:00

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kanunda öne çıkan maddeler yatırım ortamlarının iyileştirilmesi ve bu çerçevede işlem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik düzenlemeleri kapsamaktadır. ...

Devamını Oku

04.08.2016 11:44

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun tasarısını 5 başlık altında toplayabiliriz.1- Borçların taksitlendirilmesi,2- Matrah ve vergi artırımı,3- Borcun Ödeme ...

Devamını Oku

28.07.2016 11:59

27.07.2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 472 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 403 sıra numaralı Vergi ...

Devamını Oku

25.07.2016 16:19

Şu anda üzerinde kapsamlı bir şekilde çalışılan Vergi ve Borç Affına ilişkin kanun tasarısı bugün meclise sevk edildi.Af Kanunu'nun çok ...

Devamını Oku

07.06.2016 18:15

30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bilindiği üzere Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ...

Devamını Oku

06.06.2016 16:53

Güncel kanun ve Tebliğ ile getirilen düzenlemelerde Anonim ve Limited Şirketlerin Kapanış Tasdik tarihleri aşağıdaki gibidir.2015 yılına ait Yevmiye defterinin ...

Devamını Oku

31.05.2016 15:29

20 Mayıs 2016'da kabul edilen 6715 Sayılı "İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 4857 ...

Devamını Oku

31.05.2016 15:16

20 Mayıs 2016'da kabul edilen 6715 Sayılı "İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 4857 ...

Devamını Oku

13.05.2016 11:40

05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi GazeteSayı: 29703Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GirişMADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, ...

Devamını Oku

25.04.2016 02:32

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSTİFASI/ KANUN HÜKÜMLERİ VE SİCİL UYGULAMALARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİA- HUKUKİ GÖRÜŞLERİMİZ1- İSTİFALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ ve DOĞURDUĞU ...

Devamını Oku

25.04.2016 02:28

Bilindiği üzere, 6102 sayılı TTK 'nın 397. maddesine göre bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bakanlar Kurulu'nun 1 Ocak ...

Devamını Oku

25.04.2016 02:27

"DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER"                       Ocak ve şubat aylarındaki bültenlerimizde genel ...

Devamını Oku

25.04.2016 02:25

"TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ"(Ar-Ge Reform Paketinde 4691 sayılı Kanunun Kapsamında Yapılan Düzenlemeler)                   ...

Devamını Oku

25.04.2016 02:15

"TASARIM MERKEZLERİ" -"Ar-Ge MERKEZLERİ"(Ar-Ge Reform Paketinde 5746 sayılı Kanunun Kapsamında Yapılan Düzenlemeler)                 ...

Devamını Oku

25.04.2016 01:59

1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 1.300,99 TL olarak ödenecek Asgari ücret için, İşverenin işçi maliyetinin artmasına neden ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:36

Çocuğu Olan İşçiye Kısmi Çalışma Kolaylığı29 Ocak 2016’da kabul edilen 6663 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:31

5510 Sayılı Kanununa Göre 2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları aşağıdaki gibidir; 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:30

Son yapılan düzenleme ile elektronik tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 tarihine ertelendi. Vergi daireleri tarafından kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerine ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:29

Bilindiği üzere; 20/6/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:29

YNÖKC' ların GİB Sistemine Kaydı, Satışı, Aktivasyonu, Devri vb. işlemlerin Elek- tronik ortamda yürütülmesine dair usul ve esaslara yer verilmiştir.VERGİ USUL KANUNU ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:28

Sinema, tiyatro, opera, bale, konser, vb. etkinliklere giriş için bilet düzenleyen mükelleflerin Elektronik ortamda bilet düzenlemelerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.VERGİ ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:27

Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin Elektronik ortamda bilet düzenlemelerine ilişkin ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:26

İhracat işlemlerinde, E-Fatura Uygulamasının başlangıç tarihi 01/01/2016 tarihinden, 01/01/2017 tarihine ertelenmiştir.VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:25

25 Aralık 2015 tarihinde 29573 No’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 466 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:23

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:22

29572 Sayılı resmi Gazetede 24 Aralık 2015 Perşembe günü yayınlanan 459 Nolu VUK Tebliğine göre Ödeme ve Tahsilâtlarda tevsik zorunluluğu ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:19

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA ) ALINMASI VE KULLANILMASIBildiğiniz üzere 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:17

Teknoloji Transfer Ofislerinin teknoloji portföylerini, sektör temsilcilerine ve yatırımcılara tanıtım süreçlerinde destek olmak ve üniversite ile yatırımcıların tek bir noktada ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:15

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlara destek olunması amacıyla oluşturulanTeknolojik Ürün Yatırım ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:14

E-Tebligat Adresi Almayan Kullanıcılara 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Ceza Kesilecek !1 Ocak 2016 tarihinden itibaren  "elektronik tebligat" uygulaması başlıyor. Söz konusu ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:10

Ar-Ge Çalışmalarınız Sonucu Ortaya Çıkan Ürünlerin Yurt içi ve Yurt dışında Tanıtım ve Pazarlanmasına Yönelik Teknopazar Desteği2013 yılından beri Bilim, ...

Devamını Oku

24.04.2016 20:02

Elektronik Tebligatın Usullerini Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:58

TÜBİTAK PROJESİ YAPAN FİRMALARIN 2015/1.DÖNEM HARCAMALARINI TÜBİTAK'A SUNMALARI İÇİN SON TARİH 30.09.2015Sistem Global olarak müşteri portföyümüzün çoğunluğunu oluşturan Ar-Ge firmaları ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:57

26 Ağustos 2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete'de, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:55

7 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6637 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile nakdi sermaye artışlarında ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:52

2015 yılı Mali Tatili bu sene 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü başlayıp 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü sona erecektir. Son ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:49

453 Sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliği ile Yoklamalarda Elektronik Ortama Taşındı, 01.09.2015 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecek “Elektronik yoklama Sistemine ilişkin “ ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:47

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği 29363 sayılı 22 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu yönetmelik ile Tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:46

Vergi Usul kanunu 454 No'lu Genel Tebliğ ile Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Kullanma Zorunluluğu için aranan şartlar revize edilmiş ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:43

Sistem Global olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen düzenlemeler ve uyum süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmaya devam ediyoruz. ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:42

Nitelikli eleman istihdam desteği için gerekli destek unsurları aşağıda sıralanmaktadır:(1) Bu destek, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu yeni ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:40

Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2014-2015Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2014 ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:37

TÜBİTAK, 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programıkapsamında özel sektörde doktoralı personel istihdamının desteklenmesi için bir ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:36

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasların belirlendiği 426 sayılı VUK Genel Tebliğine ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:34

2012 yılında Türkiye’deki yerleşik firmaların dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetleri desteklenmek için çıkartılan  “19 Haziran 2012 tarihli ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:30

Bilindiği üzere 1512 kodlu Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Uygulama Esasları 02.03.2013 tarih ve 217 sayılı Bilim Kurulu’nda kabul edilmişti, 100 ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:22

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2015-1 Taksit Ödemeleri Hakkında Hatırlatma2015 yılına ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit son ödeme ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:20

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazetede yayımlanan ve "Torba Yasa" olarak anılan kanunda sosyal güvenlik haklarında önemli değişiklikler ve yeni vergisel düzenlemeler ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:18

23 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:17

05.3.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde; 4760 sayılı ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:14

Kurumlar Vergisi kanununda “Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinden elde edilen kazançlar”  için uygulanacak İstisna hakkında uzun zamandır beklenen Tebliğ , bugün ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:10

ANONİM ve LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARISistem Danışmanlık olarak genel kurullar yapacağınız şu günlerde 2014 yılı olağan genel kurul toplantılarında ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:08

ŞİRKETLER DE ARTIK KÜRESELLEŞEN DÜNYANIN ELEKTRONİK BİR PARÇASIe-Tebligat Nedir?e-Tebligat, Tebligat Kanunu'nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanmış ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:04

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ "0" (SIFIR) OLARAK UYGULANACAK ÜRÜNLER10 Nisan 2015 tarihi itibariyle aşağıda yer alan malların kabul kredi, ...

Devamını Oku

24.04.2016 19:02

07 Nisan 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6637 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN aşağıda yer almaktadır.  7 Nisan ...

Devamını Oku

24.04.2016 18:06

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan “ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR“, 5 yıl içinde 500 milyon liralık fon kullanılmasının önünü ...

Devamını Oku

23.04.2016 20:41

Sistem Global Danışmanlık Ankara ve İstanbul’daki yapılanmasının ardından, 25 Aralık 2013 Çarşamba Günü Gaziantep Divan Otel’de gerçekleştirdiği bir etkinlikle Türkiye’deki ...

Devamını Oku

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.