Kütüphane

Kütüphane

Uzmanlık alanlarımızda, müşterilerimizin faaliyet alanlarına yönelik araştırma ve raporlarla sektöre katkı sağlıyoruz. İncelikli analizler, sektör bilgileri ve karşılaştırmalarla zenginleşen rapor ve araştırmalarımız, uzmanlarımızın bilgi ve deneyimleriyle son halini alıyor. Sistem Danışmanlık müşterileri, yatırım yapmak istedikleri, girişimlerini yönlendirecek, işlerine değer katacak ve vizyonlarını şekillendirecek tüm konularda raporlama hizmetimizden faydalanıyorlar.

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan Ulaşabilirsiniz

TIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.

Teknopark Yönetmeliğine Yönelik Yayınımız

Mali Yol Haritası yayınımız ikinci baskısını yaptı ve binlerce sektör sakinine ulaştı.

İletişim için Tıklayın

Sektörel Raporlar

Sektörle ilgili ayrıntılı rapor ihtiyacınızda bize ulaşın, Pazar bilgilerini ve rekabet koşullarını sizin için araştıralım.

İletişim için Tıklayın

Yatırım Değerlendirme Raporları

Şirket değerleme raporlarınız Sistem Global Danışmanlık tarafından ciddiyetle hazırlanır.

İletişim için Tıklayın
Sistem Global Küresel Lige Adım Atıyor!

Sistem Global Danışmanlık olarak 1996'da çıkılan yolda geldiğimiz günü ve gideceğimiz günleri Ekonomist Dergisi'nin Haziran sayısı ile birlikte, önde gelen şirket, ...

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Önemli Değişiklikler

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

2006/4 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY'NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2006/4 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2.1.2019 ...

Yüksek Cezalarla Karşılaşmamak için E-Tebligat Sisteminin Önemi ve Yönetimi

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Anonim Şirket Ortağının Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirmemesinin Sonuçları

Genellikle ortaklar tarafından şirket sermayesinin ¼’ü şirket kuruluşunda ödenmekte; geri kalanı ise taahhüt edilmektedir. Bununla beraber, şirket ortağı sermaye taahhüdünü kanunda belirtilen ...

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSTİFASI/ KANUN HÜKÜMLERİ VE SİCİL UYGULAMALARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

A. HUKUKİ GÖRÜŞLERİMİZ1- İSTİFALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ ve DOĞURDUĞU SONUÇLARYönetim kurulu üyeleri ile şirket arasındaki ilişkinin hukuki niteliği hakkında taraflar arasında özel bir ...

TÜZEL KİŞİLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ve BU GÖREVDEN KAYNAKLI SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda şirketler hukuku anlamında yapılan en önemli değişikliklerden biri de, tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilmelerine imkân tanınması ...

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SORUMLULUKLAR

UÇUŞ GÜVENLİĞİNİZ İÇİN EMNİYET KARTI ELİNİZİN ALTINDA (ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HUKUKSAL SORUMLULUĞU )ANONİM ŞİRKETLERDE SORUMLUKTicaret Kanunu anonim şirketi bir ...

KOBİLERİN BİRLEŞMESİ HALİNDE VERGİ VE BİLANÇO AVANTAJLARI

KOBİLERİN BİRLEŞMESİ HALİNDE VERGİ VE BİLANÇO AVANTAJLARIKurumlar Vergisi kanuna eklenen geçici 5 madde hükümlerine göre aşağıda  detaylarını açıkladığımız şekilde kobilere ...

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu terimsel olarak hukukumuza 4857 Sayılı İş Kanunu ile girmiş olmakla birlikte önceki 1475 Sayılı İş ...

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Memleketimizde ilk Ticaret Kanunu, 1850 tarihli“Kanunname-i Ticaret”tir. Daha sonra 865 sayılı 1926 tarihliTicaret Kanunu kabul edilmiş ve...

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

İBRANAME (ÖDEV)

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARI, KARARLARIN ALINMASI VE ETKİLERİ

Anonim şirketler günümüzde ticari hayatın vazgeçilmez aktörleridir.Anonim şirket TTK’nın 269’uncu maddesinde tanımlandığı üzere...

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birliktesermayesinin, kâr payının veya oy kullanma ...

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

İşverenlerin 50 Kişi Ve Daha Fazla İşçi Çalıştırması Halinde Doğacak Yükümlülükler

1.Girişİşverenler, elli ve daha fazla işçi çalıştırması durumunda iş kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yerine getirmesi gereken ...

Nakit Sermaye Artışında Kurumlar Vergisi İndirimi

 7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı “ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “ 8. ...

Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Kapsamında Serbest Meslek Kazançları Üzerinden Kesilen Vergiler

 “Türkiye Cumhuriyeti  ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ” muhtelif ...

Şirket Ortaklarının Sigortalılıkları

Bilindiği üzere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesi işyeri sahiplerinin ve ortaklarının sigortalılık hallerini açıklamıştır.1.5510 ...

Ticaret Şirketleri ve Yöneticilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş kazaları Yönünden Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

Şirketlerin işveren olmalarından dolayı yasalardan ve aradaki sözleşmesel ilişkiden kaynaklı pek çok sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar, sorumluluğu doğuran olayın niteliğine ...

TASARIM MERKEZLERİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Tasarım Merkezleri Bilgilendirme Kılavuzu

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

AR-GE KİTAPÇIĞI

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE ARGE HARCAMALARI İNDİRİMİ

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

ARGE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Af Takvimi

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Teknopark Kazanç İstisnasında Yeni Dönem_Haziran 2018

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

ISMMMO E-Ticaret Uygulaması ve Vergisel Teşvikler

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Teknoyatırım

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

4691_BKK

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Teknopark Kazanç İstisnasında Yeni Dönem

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Argera _ Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yönetim Yazılımı

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARI

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

KAZANÇ İSTİSNASINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımını destekleyenZaman ve çağrı bağımsız başvuru alanKOBİ’lere 10 Milyon TL’ye kadar geri ödemesiz ...

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Olmak - SUNUM

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

TIM _ Ar-Ge ve Tasarim Merkezi Bilgilendirme Sunumu

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Olmanın Mali Avantajları Üzerine Örnek Uygulamalar

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR

FATURA VE İRSALİYE DÜZENLEME ESASLARI

Dosyayı bilgisayarınıza kayıt etmek için tıklayınız. İNDİR