ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK HESAPLAMASI İÇİN İPTAL KARARI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bi̇rleşi̇k Krallik İle Türki̇ye, Moderni̇ze Edi̇lmi̇ş Bi̇r Ti̇caret Anlaşmasina İli̇şki̇n Görüşmelere Başladi!
BİRLEŞİK KRALLIK İLE TÜRKİYE, MODERNİZE EDİLMİŞ BİR TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
18 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Orta Karadeni̇z Kalkinma Ajansi (Oka) 2024 Yilinda Uygulayacaği Fi̇zi̇bi̇li̇te Desteği̇ Ve Tekni̇k Destek Programlarini İlan Etti̇!
ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) 2024 YILINDA UYGULAYACAĞI FİZİBİLİTE DESTEĞİ VE TEKNİK DESTEK PROGRAMLARINI İLAN ETTİ!
25 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Bi̇rleşi̇k Krallik İle Türki̇ye, Moderni̇ze Edi̇lmi̇ş Bi̇r Ti̇caret Anlaşmasina İli̇şki̇n Görüşmelere Başladi!
BİRLEŞİK KRALLIK İLE TÜRKİYE, MODERNİZE EDİLMİŞ BİR TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
18 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Orta Karadeni̇z Kalkinma Ajansi (Oka) 2024 Yilinda Uygulayacaği Fi̇zi̇bi̇li̇te Desteği̇ Ve Tekni̇k Destek Programlarini İlan Etti̇!
ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) 2024 YILINDA UYGULAYACAĞI FİZİBİLİTE DESTEĞİ VE TEKNİK DESTEK PROGRAMLARINI İLAN ETTİ!
25 Mart 2024

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK HESAPLAMASI İÇİN İPTAL KARARI

Sistem Global Danışmanlık Anayasa Mahkemesi̇'Nden Geçi̇ci̇ İş Göremezli̇k Hesaplamasi İçi̇n İptal Karari

21.03.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2024 tarihli K.2024/31 karar no’lu Anayasa Mahkemesi kararı ile 5510 sayılı kanunun 17’inci maddesinde belirtilen hastalık ve analık hallerinde ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin hesabına dair hüküm, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek şekilde iptal edilmiştir.

2021 yılında 7316 sayılı kanunla yapılan değişikle birlikte 5510 sayılı kanunun 17’inci maddesi aşağıdaki şekildedir:

“….analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki 80’inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez. “

Anayasa Mahkemesi, 5510 sayılı kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkradaki “…hastalık ve analık…” ile “hastalık ve analık hallerinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki…” ibareleri Anayasa’nın 13 ve 60. maddelerine aykırı bulmuş olup iptal hükümlerinin dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde dokuz aylık süre içinde Kurum, Genelge veya Genel Yazı ile hesaplamanın nasıl devam edeceğini bildirecektir. Yeni bir değişiklik olmazsa geçici iş göremezlik hesaplamalarında 7316 sayılı kanun öncesine dönülecektir.

Konuyla ilgili SGK Genelgesi yayımlandığında yeni duyuru yayımlayacağız.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…