BİRLEŞİK KRALLIK İLE TÜRKİYE, MODERNİZE EDİLMİŞ BİR TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Şubat 2024 Geli̇şmeler
ŞUBAT 2024 GELİŞMELER
8 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Anayasa Mahkemesi̇'Nden Geçi̇ci̇ İş Göremezli̇k Hesaplamasi İçi̇n İptal Karari
ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK HESAPLAMASI İÇİN İPTAL KARARI
21 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Şubat 2024 Geli̇şmeler
ŞUBAT 2024 GELİŞMELER
8 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Anayasa Mahkemesi̇'Nden Geçi̇ci̇ İş Göremezli̇k Hesaplamasi İçi̇n İptal Karari
ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK HESAPLAMASI İÇİN İPTAL KARARI
21 Mart 2024

BİRLEŞİK KRALLIK İLE TÜRKİYE, MODERNİZE EDİLMİŞ BİR TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!

Sistem Global Danışmanlık Bi̇rleşi̇k Krallik İle Türki̇ye, Moderni̇ze Edi̇lmi̇ş Bi̇r Ti̇caret Anlaşmasina İli̇şki̇n Görüşmelere Başladi!

Birleşik Krallık’ın Brexit süreci dolayısıyla Türkiye arasında yürütülen müzakereler sonucunda Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 29.12.2020 tarihinde imzalanmıştı.

STA’da yer alan bir “Gözden Geçirme” hükmü çerçevesinde, mevcut Anlaşma’nın ilave alanları içerecek şekilde genişletilmesi, ayrıca yatay kurallar bakımından kapsamlı hükümler içerecek şekilde güncellenmesine yönelik müzakerelerde ele alınacak alanların değerlendirilmesi amacıyla, STA’nın gözden geçirilmesi çalışmaları 2022 yılında gerçekleştirilmişti.

14 Mart 2024 itibari ile Birleşik Krallık ve Türkiye, yükseltilmiş bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için ticaret müzakerelerini resmen başlattı. Yapılacak müzakerelerle Türkiye’nin, Doğu ile Batı arasında stratejik bir geçit olması ve Birleşik Krallık’taki işletmelerin yararlanabileceği geniş büyüme ve yenilik fırsatları sunması hedeflenmiştir. Hizmet sektörü ve dijitalleşmeye odaklanan geliştirilmiş  Serbest Ticaret Anlaşması’nın, finansal ve ilgili profesyonel hizmetler için yeni ticaret ve yatırım fırsatlarının önünü açması, aynı zamanda daha güçlü ikili ilişkiler ve her iki ülkeye de fayda sağlayan bir ticaret ortamının temelini atması planlanmaktadır. Öne çıkan iş ortaklıkları ise şu şekildedir:

• Glasgow merkezli Alba Orbital, uzaya uydu fırlatmak için Türk uzay start-up’ı Hello Space ile çalışmaktadır.

• Türk Hava Yolları ile 220 uçaktan 70’i Rolls-Royce tarafından desteklenmesi planlanan anlaşma sağlanmıştır.

• Manchester merkezli UniHouse T.C Sağlık Bakanlığı’na eğitim materyalleri sağlamaktadır.

• UK Export Finance, Türkiye’de 3 güzergahta sürdürülebilir demiryolu altyapısı inşa etmek için sigorta ve kredi garantilerini desteklemektedir.

Mevcut durumda iki ülkenin ticaret hacmi 26.3 milyar sterlin değerinde olup yapılacak yeni işbirlikleri ile bu hacmin rekor düzeyde artacağı öngörülmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…