ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) 2024 YILINDA UYGULAYACAĞI FİZİBİLİTE DESTEĞİ VE TEKNİK DESTEK PROGRAMLARINI İLAN ETTİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Anayasa Mahkemesi̇'Nden Geçi̇ci̇ İş Göremezli̇k Hesaplamasi İçi̇n İptal Karari
ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK HESAPLAMASI İÇİN İPTAL KARARI
21 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Tarim Ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (Tkdk) Ipard Iii Dönemi̇ 1. Başvuru Çağri İlanini Yayinladi!
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) IPARD III DÖNEMİ 1. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI!
25 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Anayasa Mahkemesi̇'Nden Geçi̇ci̇ İş Göremezli̇k Hesaplamasi İçi̇n İptal Karari
ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK HESAPLAMASI İÇİN İPTAL KARARI
21 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Tarim Ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (Tkdk) Ipard Iii Dönemi̇ 1. Başvuru Çağri İlanini Yayinladi!
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) IPARD III DÖNEMİ 1. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI!
25 Mart 2024

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) 2024 YILINDA UYGULAYACAĞI FİZİBİLİTE DESTEĞİ VE TEKNİK DESTEK PROGRAMLARINI İLAN ETTİ!

Sistem Global Danışmanlık Orta Karadeni̇z Kalkinma Ajansi (Oka) 2024 Yilinda Uygulayacaği Fi̇zi̇bi̇li̇te Desteği̇ Ve Tekni̇k Destek Programlarini İlan Etti̇!

1. Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2024 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kamu kurum ve kuruluşları ile kâr amacı gütmeyen diğer kurum ve kuruluşlar için 2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı’nı 01/03/2024 tarihi itibariyle başvuruya açmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Bölgesi’nin (TR83 Bölgesi) kalkınmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren OKA tarafından, Fizibilite Destek Programları çerçevesinde desteklenecek projeler için toplam 2,5 milyon TL, Teknik Destek Programları kapsamında desteklenecek projeler için toplam 2,5 milyon TL tutarında kaynak tahsis edilmiştir.

Kimler Faydalanabilir?

● Kamu Kurum ve Kuruluşları

● Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları)

● Üniversiteler

● Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

● Birlikler (Tarımsal Üretici Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri vb.)

● Kooperatifler

● Sivil Toplum Kuruluşları

● Organize Sanayi Bölgeleri

● Sanayi Siteleri

● Serbest Bölge İşleticileri

● Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri

● Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi

● Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketi

● İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketi

İşletmeler için Yatırım Analizi ve Fizibilite Çalışmaları Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı Kapsamında Desteklenebilmektedir.

2. 2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında birtakım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destek programıdır.

Teknik destek programı kapsamında;

● Eğitim verme,

● Danışmanlık sağlama,

● Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklenmektedir.

OKA, program çerçevesinde 2.5 Milyon TL destek sağlayacaktır.

Destek tutarlarının dağılımı:

● Eğitim hizmeti için; azami 75.000 TL (KDV Dâhil)

● Danışmanlık sağlama ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 150.000 TL (KDV Dâhil)

● ***Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve bu kurum/kuruluşların üyesi niteliğindeki en az 3 (üç) kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe verilecek danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 250.000 TL (KDV Dâhil)

Kimler Başvurabilir?

● Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler

● Kamu Kurum ve Kuruluşları

● Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

● Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları)

● Birlikler (Tarımsal Üretici Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri vb.)

● Kooperatifler

● Sivil Toplum Kuruluşları

● Organize Sanayi Bölgeleri

● Sanayi Siteleri

● Serbest Bölge İşleticileri

● Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri

● Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi

● Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketi

● İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketi

Başvuru Dönemleri KAYS üzerinden son başvuru tarih ve saatiTaahhütname son teslim tarih ve saati
2. dönem (Mart-Nisan)30 Nisan 2024 saat 23:596 Mayıs 2024 saat 17.00
3. dönem (Mayıs-Haziran)30 Haziran 2024 saat 23:593 Temmuz 2024 saat 17.00
4. dönem (Temmuz-Ağustos)31 Ağustos 2024 saat 23:594 Eylül 2024 saat 17.00
5. dönem (Eylül-Ekim) 31 Ekim 2024 saat: 23:595 Kasım 2024 saat:17.00
6. dönem (Kasım-Aralık) 31 Aralık 2024 saat: 23:596 Ocak 2025 saat:17.00

Fizibilite hazırlanması, eğitim ve teknik destek için aşağıdaki başlıklarda da ayrıca başvuru yapabilirsiniz.


1) 2024 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı

2) 2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı

3) 2024 Yılı Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı

4) Güdümlü Proje Desteği

Detaylı bilgi için: https://oka.gov.tr/destekler/

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…