Uluslararası Projeler Ve Kalkınma Danışmanlığı - Sistem Global

Uluslararası Projeler ve Kalkınma Danışmanlığı


Uluslararası Projeler ve Kalkınma Danışmanlığı tarafndan yürütülen faaliyetler:

 • Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Proje ve Operasyonlarının Yönetimi
  • Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı
  • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
  • Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı
  • Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı
 • Dünya Bankası (WB) Destekleri ve Projelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • Birleşmiş Milletler (UN) Destekleri ve Projelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Destekleri ve Projelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Destek ve Projelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • Uluslararası Hibe Desteklerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
  • IPA Kapsamındaki Hibe Çağrıları
  • Erasmus+ Programı Hibe
  • Diğer Uluslararası ve Uluslarüstü Örgütlerin Çağrıları


 • Bölgesel Kalkınma Alanında Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
  • Proje Geliştirme ve Yönetimi
  • Yatırım Fizibilitesi Hazırlıkları
  • Danışmanlık Programları
  • Eğitim Programları
  • Kalkınma Ajansı Destekleri
 • Yerel Yönetimlere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
  • Kalkınma Stratejileri
  • Yatırım Kredileri
  • Uluslararası Ağlara Katılım

 

Bu faaliyetler kapsamında odaklanılan tematik alanlar:

 • Dijitalleşme
 • Kalkınmada Inovasyon
 • Akıllı Şehirler ve Akıllı Ulaşım
 • Sürdürülebilirlik ve Çevre
 • Yeşil Mütabakat
 • Yaşam Bilimleri
 • İstihdam – Göç
 • Yapay Zeka – Yazılım
 • Açık Veri
 • COVID-19

Sistem Global’in yükleniciliğini kazandığı ve uygulama aşamasında olan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İhaleleri (Şubat 2022 itibariyle):

 • Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları için Teknik Destek Projesi (Istanbul)
 • Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi için Teknik Destek Projesi (Konya)
 • Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi (Kars)
 • TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Destek Projesi (Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli)
 • İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Destek Projesi (Ankara)

Ürün hakkında detaylı bilgi almak
için formu doldurun size ulaşalım

Online Randevu

head: body: