Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 (belirli sektörler için 30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade eden yapıya Ar-Ge Merkezi denir. Türkiye'de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin, Ar-GE mevzuatı ve nakit destek programları kapsamında sağlanan teşvik ve desteklerden faydalanma imkanları bulunmaktadır.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

5746 Sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Teşvikleri:

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi (Ar-Ge İndirimi): Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı (100%) ticari kazancın tespitinde Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden indirim konusu yapılır.

Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi İstisnası ve SGK İşveren Desteği:

 • %80 - %90 - %95 Gelir Vergisi İstisnası
 • %50 SGK İşveren Hissesi Teşviği
 • Damga Vergisi İstisnas
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Sayılarla Sistem Global ve Ar-Ge

Türkiye'nin İlk Ar-Ge Merkezi

1.

Türkiye'nin ilk Ar-Ge Merkezi kurulumunu gerçekleştirdik.

Yılları Aşkın Tecrübe

+28

1996'dan beri 28 yıllık tecrübe edindik.

Sistem Global ve Ar-Ge Merkezi Danışmanlık Hizmetleri

Ar-Ge Merkezleri mevzuatının yayınladığı günden bugüne birçok Özel Sektör Ar-Ge Merkezine ve çeşitli Kamu Kurumlarına hem mevzuat çalışmaları komisyonlarında hem de fiili uygulamalarda destek verdik. Hizmetlerimizin sunumunda, müşterilerimizin hemen her aşamadaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir kurgu ile firmamızı yapılandırdık. Kendi içimizde oluşturduğumuz mühendislerden oluşan teknik ekibimiz, Ar-Ge mevzuatının mali uygulamaları konusunda uzman mali ekibimiz ile BİRLİKTE BÜTÜNLEŞİK hizmetleri kurumumuzdaki iç kadrolar ile sunarak konuyu tam olarak anahtar teslim şekilde yönetiyoruz.

 • Ar-Ge Merkezi Olmak için Mali ve Teknik Uygunluk/Fayda Analizi Raporu
 • 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu çerçevesinde Ar-Ge Merkezi başvuru ve sürdürme işlemlerine ilişkin gerekli eylem planının oluşturulması
 • Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyası Hazırlama ve Ar-Ge Merkezi Belgesi Alımına yönelik Danışmanlık
 • Firma bünyesinde mevcut yürütülen ve/veya planlanan Ar-Ge projelerinin, OSLO ve FRASCATI Kılavuzları kapsamında değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi
 • Ar-Ge ve İnovasyon sürecinin kurgulanması ve yönetimi  
 • Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon stratejilerinin oluşturulması ve yönetilmesi
 • Ar-Ge Merkezi yetkinlikleri, fikri hakları ve iş birliklerinin arttırılmasına yönünde çalışmaların yapılması
 • Ar-Ge Merkezi Projelerinin takibi, Dışarıda Geçen Zaman, Tam zaman eşdeğer personel hesaplamalarının yapılması,
 • Ar-Ge Merkezi Faaliyet Raporu Dosya Hazırlığı ve Portal'a girişi,
 • Ar-Ge Merkezi Teşviklerinden en üst seviyede fayda sağlamak için Ar-Ge Teşvikleri Uygulama Danışmanlığı
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın güncel Ar-Ge Merkezleri Yönetmeliğine tam uyum konusunda Danışmanlık

 

5746 Sayılı Kanun’dan Yararlanabilir miyim? Ar-Ge Merkezi Olabilir miyim?

Dijital Uygunluk Analizi yaparak öğrenmek için Tıklayın >>

5746 Sayılı Kanun’dan Yararlanabilir miyim?
Ar-Ge Merkezi Olabilir miyim?

Yayınlarımız

Bültenler

 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form