YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA İLAVE DESTEKLERİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yatirim Teşvi̇k Si̇stemi̇ Kapsaminda Önceli̇kli̇ Yatirim Konulari Nelerdi̇r?
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI NELERDİR?
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501/1507 Destek Programlarinin Kapaniş Tari̇hleri̇ Uzatildi
TÜBİTAK TEYDEB 1501/1507 DESTEK PROGRAMLARININ KAPANIŞ TARİHLERİ UZATILDI
13 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Yatirim Teşvi̇k Si̇stemi̇ Kapsaminda Önceli̇kli̇ Yatirim Konulari Nelerdi̇r?
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI NELERDİR?
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501/1507 Destek Programlarinin Kapaniş Tari̇hleri̇ Uzatildi
TÜBİTAK TEYDEB 1501/1507 DESTEK PROGRAMLARININ KAPANIŞ TARİHLERİ UZATILDI
13 Şubat 2023

YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA İLAVE DESTEKLERİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Sistem Global Danışmanlık Yatirim Teşvi̇k Kapsaminda İlave Destekleri̇ni̇zi̇ Bi̇li̇yor Musunuz?

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen “Yatırım Teşvik Sistemi” üzerinden elde edilebilecek muafiyetler aşağıdaki gibidir:

Genel destekli belgeler için;

 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgesel destekli belgeler için;

 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Bu muafiyetlerin dışında yatırım teşvik belgesi sahibi firmaların belgesinde yazmayan ama hakkı olan ilave destekler de bulunmaktadır.

Bu muafiyetler aşağıdaki gibidir:

Emlak Vergisi Muafiyeti:

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş(5)  yıl süre ile  geçici emlak vergisi muafiyeti uygulanır.
 • Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için alınan veya bu yatırımlar için tahsis edilen araziler için belge süresince geçici emlak vergisi muafiyeti uygulanır.

Binalara yönelik geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için;

 • Bina inşaatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce sona ermiş olması,  
 • Yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de ilgili belediyeye verilmesi,
 • 1/1/2017 tarihi itibariyle yatırım süresinin devam etmesi gerekmektedir.

Arazilere yönelik geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için de;

 • Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce arazinin iktisap olunması ve tahsis edilmesi,  
 • Arazinin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduğunun veya tahsis edildiğinin, Yatırım Teşvik Belgesinin bir(1) örneğiyle birlikte ilgili belediyeye bütçe yılı içerisinde bildirilmesi,
 • 1/1/2017 tarihi itibariyle yatırım süresinin devam etmesi gerekmektedir.

Belediye Harçları Muafiyeti:

Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalardan belediyelere ödenmesi gereken bina inşaat harcı, parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ile yapı kullanma izni harcından muaf olursunuz. (Belediyelerinize hatırlatmayı unutmayın)

Bu istisnalardan faydalanabilmek için;

 • Yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlemin Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması veya yapılması,
 • Bu kapsamda inşa edilecek yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlem aşamasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir(1)  örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.

Damga Vergisi Muafiyeti:

 • Teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik teşvik belgesi sahibi yatırımcılara verilecek danışmanlık, müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar için DAMGA VERGISI istisnası ve harç istisnası sağlanmaktadır.

Bina İnşaat Harcamasına KDV Muafiyeti:

 • İmalat ve turizm sektöründe yatırım teşvik belgesi olan ve bina inşaat harcaması öngören firmalar belge kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için 01.01.2022 ile 31.12.2025 tarihleri arasındaki KDV istisnasından yararlandırılabilir. Bunun için öncelikle Bina inşaat kapsamı için vergi dairenize başvurarak KDV muafiyet yazısı almayı unutmayın.

Yazıya dayanak olan kanuni maddeler:

29.09.2016 –  29842 No Lu Resmi Gazetede Yayın ile Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) , Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69), Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Değişiklikleri ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42) (28.05.2022-31849 No lu Resmi Gazete)