İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN, KONAKLADIĞI OTEL ÇALIŞANI TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 1707 - Si̇pari̇şe Dayali Ar-Ge Projeleri̇ İçi̇n Kobi̇ Destekleme Çağrisi Açildi!
1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!
24 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Genç, Kadin Ve Mesleki̇ Belge Sahi̇bi̇ Olanlarin İsti̇hdamina Yöneli̇k Teşvi̇kten Yararlanma Süresi̇ Uzatildi!
GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI!
29 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık 1707 - Si̇pari̇şe Dayali Ar-Ge Projeleri̇ İçi̇n Kobi̇ Destekleme Çağrisi Açildi!
1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!
24 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Genç, Kadin Ve Mesleki̇ Belge Sahi̇bi̇ Olanlarin İsti̇hdamina Yöneli̇k Teşvi̇kten Yararlanma Süresi̇ Uzatildi!
GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI!
29 Ocak 2024

İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN, KONAKLADIĞI OTEL ÇALIŞANI TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Sistem Global Danışmanlık İlgi̇li̇ Ki̇şi̇ni̇n Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇n, Konakladiği Otel Çalişani Tarafindan Üçüncü Ki̇şi̇lerle Paylaşilmasi

Konuya bahis durumu kurula şikayet eden kişi, sosyal medya üzerinden kendisine, otelde kaldığı döneme ait bilgileri içeren bir belge gönderildiğini belirtmiş. Bu belgeyi gönderen kişi, belgenin otelde çalışan bir tanıdığı tarafından kendisine sağlandığını ifade etmiş.

Kurul, “Housekeeping Task Sheet” adlı belgede konaklayan misafirlerin kişisel verilerin yer aldığını tespit etmiş. Bu belgenin kat görevlilerinin görevlerini yerine getirmek için gereksiz kişisel verileri içerdiği ve bu nedenle ölçüsüz bir veri işleme faaliyeti olduğu sonucuna varmış.

Sonuç olarak 500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ne Yapmalı?

Faaliyet ile belgedeki kişisel veriler arasında ölçüsüzlük bulunmaktadır. Veri minimizasyonu ilkesi gereği faaliyet için gerekli kadar veri işlenmelidir. Faaliyet sonrasında da imha edilmelidir. Ayrıca, kişisel veriler içeren bu belgenin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesini engellemek için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…