YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI NELERDİR? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tarima Dayali Ekonomi̇k Yatirimlarin Destek Programi Başvuru Tari̇hleri̇ Uzatildi
TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Yatirim Teşvi̇k Kapsaminda İlave Destekleri̇ni̇zi̇ Bi̇li̇yor Musunuz?
YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA İLAVE DESTEKLERİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Tarima Dayali Ekonomi̇k Yatirimlarin Destek Programi Başvuru Tari̇hleri̇ Uzatildi
TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Yatirim Teşvi̇k Kapsaminda İlave Destekleri̇ni̇zi̇ Bi̇li̇yor Musunuz?
YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA İLAVE DESTEKLERİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?
10 Şubat 2023

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI NELERDİR?

Sistem Global Danışmanlık Yatirim Teşvi̇k Si̇stemi̇ Kapsaminda Önceli̇kli̇ Yatirim Konulari Nelerdi̇r?

Yüksek Teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik 5. Bölge desteklerinden yararlanılan yatırım konuları aşağıdaki gibidir:

 • Madencilik ve maden arama yatırımları
 • Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik test merkezi yatırımları
 • Turizm Merkezleri, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları
 • Kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları
 • Savunma alanındaki yatırımlar
 • Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi yatırımları
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 Milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 Milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 Milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
 • Maden Kanunu’nun 2. Maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
 • Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları
 • Bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)
 • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
 • OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (24,30,32,33,353)
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar türbini kanadı imalatı yatırımları
 • Ar-Ge projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar
 • Lisanslı Depoculuk Yatırımları
 • Nükleer Enerji Santrali Yatırımları
 • Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.
 • Belirli nitelikteki otomasyona dayalı sera ve entegre büyükbaş hayvancılık yatırımları
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar
 • Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi yatırımları
 • Asgari 500 milyon TL tutarındaki orta-yüksek teknolojili yatırımlar
 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları
 • Ar-ge ve çevre yatırımları
 • Elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatı
 • Asgari 5.000 m² beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları