Globalleşme


Sistem Global olarak 24 yıldır müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sağlayarak uluslararası pazarlarda faaliyet göstermelerine katkıda bulunmak amacı ile Global olarak faaliyet göstermeye karar verdik. Global yapılanmamızın ilk bacağı olarak 2014 yılında SCS Global Danışmanlık şirketi ile stratejik iş ortaklığı kurarak, Japonya’dan Türkiye’ye gelip burada yapılanmak isteyen firmalara hizmet vermeye başladık. Devamında 2018 yılında Brüksel, 2019 yılında Londra ve 2020 yılında Berlin ve Singapur yapılanmalarımızı oluşturduk. Brüksel, Londra, Berlin ve Singapur’da bulunan Ülke Koordinatörlerimiz ve alanında uzman çözüm ortakları ile birlikte müşterilerimize globalleşme süreçlerinde de hizmet vermekteyiz.


Avrupa Birliği’nin başkenti ve Horizon 2020, Eureka gibi Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon programlarının merkezi olan Brüksel’deyiz çünkü Türkiye’den daha çok firma, akademisyen ve kurumun uluslararası işbirlikleri oluşturmasını ve uluslararası Ar-Ge fonları projelerinde daha aktif yer almalarını sağlamak için fırsat yaratmak istiyoruz! Çok taraflı teknoloji & Ar-Ge programları ve Avrupa Teknoloji Platformları vesilesi ile firmalarımızın ve kurumlarımızın uluslararasılaşma girişimlerine de doğrudan destek oluyoruz.


Londra’dayız çünkü dinamik ve büyüyen Birleşik Krallık Pazar fırsatlarını değerlendirmek ve Birleşik Krallık üzerinden küresel pazarlara açılmaları için müşterilerimize fırsat yaratmak istiyoruz!


Berlin’deyiz çünkü dünyanın en güçlü ekonomilerinden sanayi devi Almanya’da müşterilerimiz için fırsat yaratmak istiyoruz!


Teknoloji, finans ve hukuk altyapısıyla bölgenin en önemli merkezlerinden Singapur’dayız çünkü hızla büyüyen ve gelişen Güneydoğu Asya pazarındaki ticari olanakları zamanında değerlendirerek müşterilerimiz için fırsat yaratmak istiyoruz.


Yurt dışına açılırken ihtiyaç duyulacak hizmet kalemlerini sizler için oluşturduk;


Lokalleşme


Müşterilerimize operasyonel destek vererek yurt dışında yapılanma süreçlerini hızlandırmak ve güvenilir bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için aşağıdaki konularda hizmet veriyoruz.

 • Şirket Kurulumu
  • Lokal direktör atama
  • Sanal veya sabit ofis adresi ve posta yönetimi
  • Banka hesabı açılım desteği
 • Muhasebe ve Vergi Hizmetleri
 • Bordrolama Hizmetleri
 • Risk ve Mevzuat Yönetimi Danışmanlığı

Bilgi Alın

Pazar Araştırma Raporu

Küresel dünyada, rekabet edebilmek için ‘farklılık’ yaratan tarafta olmak çok önemli. Farklılığı yaratabilmek için rakiplerinizin neler yaptığını, müşteri ihtiyaçlarını ve taleplerini çok iyi anlayıp analiz etmelisiniz.


Her pazarın kendine özel kültürel, sosyolojik ve ekonomik özellikleri var, bunları anlayarak pazara özel şekilde ürününüzü konumlandırmanız, satış ve pazarlama yöntemlerinizi belirlemeniz gerekir. Hedef pazar için değer önerinizi, hedef kitlenizi, hedef kitlenizin satın alma alışkanlıklarını belirlemelisiniz. Pazarlama materyallerinizi ve web sitenizi tüketicilerin beklentileri doğrultusunda düzenlemelisiniz.


Günümüz zorlu koşullarında doğru başlangıç yapmak ve gerekli analizleri yaparak yol haritanızı belirleyip başarılı olmak için ‘’Pazar Araştırması’’ önem taşıyor. Bu sayede ürününüzü doğru fiyatlandırır, tutundurur, en uygun yerde, en uygun zamanda, en uygun kişiye en uygun yöntemle ulaştırarak başarıya ulaşmanın ilk ve en önemli adımını atmış olursunuz. Biz bu sebeplerden dolayı firmaya ve sektöre özel yapılan Pazar Araştırma Raporunun doğru başlangıç için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Pazar Araştırma Raporu ile birlikte strateji yol haritanızı oluşturmuş oluyorsunuz.


Pazar Araştırması iki aşamadan oluşup, aşağıda belirtilen alt başlıkları içerebilmektedir. Pazar Araştırma rapor içeriği müşterilerin taleplerine/ ihtiyaçlarına göre son halini almaktadır. 

Pazara Giriş öncesi rapor;
Yurt dışına açılması planlanan ürünler için hedef pazarların belirlenmesi
Belirlenen hedef pazarlarda satış aktiviteleri için şehirlerin/ bölgelerin önceliklendirilmesi

Pazara Giriş Raporu;

 • Rakiplerin satış stratejileri, pazar payları, müşteri tipleri
 • Ürün / Marka / Firma’nın doğru konumlandırılması
 • Pazara sunulacak doğru ürün / servislerin belirlenmesi
 • Mevzuat ve gerekli belgelerin araştırılması
 • İhracat için gerekli olan belge ve izinlerin araştırılması
 • Satış fiyat ve karlılık analizi
 • Potansiyel satış kanalları ve yöntemlerinin raporlanması, bütçelendirilmesi
 • Potansiyel iş ortaklarının (temsilci, bayi) belirlenmesi
 • Gerekli tanıtım ve pazarlama materyallerinin belirlenmesi
Bilgi Alın

İş Geliştirme

İş geliştirme hizmeti altında satış yönetimi süreçlerini ele alıyor ve müşterilerimize somut katkı sağlıyoruz. Çözüm ortaklarımızın deneyimli satış ekipleri aracılığı ile satış başarısını, verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve maliyetlerini optimize etmek için çalışıyoruz.


Müşterilerimizden gelen talepler ve Pazar ihtiyaçları doğrultusunda 3 ana başlık özelinde hizmet veriyoruz.

 • Özel veya Paylaşılan Satış Elemanı

Ana odağımız ürünlerinizin yurt dışında B2B ve B2C satışlarını gerçekleştirmek. Bunun için müşterilerimiz adına belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirmek için paylaşımlı ( haftada 2/4 gün- tercihe bağlı) veya firmaya özel satış elemanı hizmetini içeren satış yönetimi yapıyoruz. Satış ekiplerimiz deneyimli satış grubu yöneticileri tarafından yönetilmektedir.
Hizmet Kapsamı:

Paylaşılan veya özel satış temsilcisi
Performans yönetimi ve raporlama
Tahsis edilmiş sabit hat, sabit ofis adresi
İçerik ve / veya dijital pazarlama desteği

 • Lokal İş Ortağı Bulunması


Belirlediğiniz pazarda direkt satış yapmak istemiyorsunuz veya bakım çözüm ortağına ihtiyacınız varsa sizin için uygun olacak lokal iş ortaklarını belirliyoruz.


Hizmet Kapsamı:

Potansiyel iş ortaklarının listelenmesi ve müşterimiz ile birlikte kısa liste oluşturulması. Görüşmeler sırasında destek verilmesi,

 • Kamu ihaleleri


Müşterilerimiz için Londra, Berlin ve Singapur’daki kamu ihale fırsatlarını takip ediyoruz.


Hizmet Kapsamı:
İlgili platformlara müşterilerin kayıt olmaları
Başvuru ve dosya hazırlığı
Süreç takibi ve sonlandırılması.

Bilgi Alın

Türkiye ve Hedef Ülke Teşvik ve Destekleri

Uluslararası pazarlara açılmak ve işinizi büyütmek için finansmana ulaşmanız çok önemli. Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri ve KOSGEB desteklerinden size uygun olanları belirleyerek faydalanmanızı sağlıyoruz. Belirlediğiniz ülkede yapılanmanız oluştuktan sonra size uygun olan yerel teşvik ve destekleri belirlemek için de çalışma yapıyoruz. Ana hedefimiz faydalanabileceğiniz finansal kaynakları yaratmak.

Bilgi Alın

Country Manager as a Service

Yurtdışında kurulan bir şirket için öncelikle lokalleşme, sonrasında gündelik operasyonların yönetilmesi oldukça önemlidir. Bu operasyonlar firma faaliyet türü ve hedeflerine göre değişmekle birlikte, bu bağlamda, hedef ülkede yaşam, iş yapma tecrübesi ve lokal ağı olan “Country Manager” Türkiye’den alacağı teknik destek ile bu konuları yönetebilmektedir.


“Country Manager as a Service“ tamamen bu ihtiyaçla ortaya çıkmış olup şirketlerin kuruluş aşamasında ve ilk yıllarında oluşacak genel ihtiyaçlar için, haftanın belirli günlerinde bu görevin yerine getirilmesini esas alan esnek bir servistir. “Country Manager” en temelde aşağıdaki başlıklarda müşterilerimize destek sağlayarak firmaların pazara giriş ve gelişimini destekler:

Lokalleşme:

 • Firmanın kuruluş aşamasından itibaren servis alacağı servis sağlayıcılarını (gerekirse direktör atama, adres temini, gerekli şirket kayıtlarının yapılması, muhasebe, bordrolama, hukuk vb.) tespit etmek, şirket kuruluş operasyonunu yönetmek,
 • Banka hesap açılışları ile ilgili süreci yönetmek, bu konuda azami destek göstermek
  Firma sermayedarları ya da farklı görev tanımlarındaki kişilerin vize konusunda yönlendirilmesi, bu konuda destek olabilecek çözüm ortakları ile çalışmanın başlatılması ve takip edilmesi
 • Firmanın strateji ve yönlendirmesi doğrultusunda ofis/showroom/depo için uygun olabilecek lokasyonların tespiti, gerekli işlemler konusunda firmanın yönlendirilmesi ve sürecin takibi
 • İngiltere’de iş geliştirme alanında çözüm ortakları ile networking servisleri

Hibe, Teşvik ve Desteklere Erişim:

 • Firmanın faaliyet alanı ve diğer özelliklerine göre İngiltere’de 3 ana başlıkta olan kredi, hibe ya da vergi teşviklerinden faydalanma konusunda yön göstermek ve gerekli araştırmaların yapılıp firmaya sunulması
 • Firmanın faydalanabileceği İngiltere ya da Avrupa Birliği temelli fonların takibi, firmanın gereklilik ve zamanlamalar konusunda bilgilendirilmesi, sürecin takibi, gerekirse bu konuda çözüm ortakları tavsiyesi
 • Vergi teşvikleri ile ilgili fırsatların paylaşımı ve uygulanmaya alınması konusunda muhasebe şirketinin yönlendirilmesi
 • Patent uygulaması olması durumunda İngiltere’den patent alınması ve vergi avantajlarından yararlanılması için gerekli çalışmaların yapılması

*Bu servis şimdilik sadece İngiltere özelinde sağlanmaktadır.

Bilgi Alın

M&A (Şirket Birleşme ve Satın Alma İşlemleri)

Sistem Global müşterilerine Şirket Birleşme ve Satın Alma (M&A) işlemlerinde uluslararası standartlarda uçtan uca bütünleşik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


Hizmet Kapsamı:
Alıcı veya Satıcı Taraf İçin Uçtan Uca Süreç Yönetimi Danışmanlığı
Finansal, Vergisel, Hukuki, Teknolojik İnceleme Çalışması – Alıcı Taraf
Finansal, Vergisel, Hukuki, Teknolojik İnceleme Çalışması – Satıcı Taraf
Ticari ve Pazar Durum Tespiti
Birleşme ve Satım Alma Sonrası Hizmetler (Entegrasyon Süreçleri)

Bilgi Alın

Global Sağlık Sektörü Fırsatları

Türkiye de sağlık sektörü; erişebilirliğin artması, kamu ve özel sektörün yatırımları, güçlü altyapısı ile dünya standartlarında sağlık hizmeti verebilen yapısı ile büyük bir ilerleme göstermiştir. Tıbbi cihaz sektöründe 1400 civarında yerli üretici bulunmakta ve Avrupa Birliği regülasyon ve kalite standartlarında basit sarf malzemelerinden, orta ve yüksek teknolojili ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapmaktadırlar.
Globalleşme adımlarından biri olarak, geçtiğimiz yıllarda İngiltere’de faaliyete geçen  Sistem Global, Vera Global (Londra’da yerleşik bir firma olup ,Türkiye’de sağlık sektöründeki 17 yıllı tecrübesi bulunan) ile yaptığı işbirliği ile Türk sağlık sektörü firmalarına İngiltere’nin kapılarını açıyor. Eğitimli kadrosu ile özellikle İngiltere’de satış yapmak ve pazara girmek isteyen sağlık sektörü firmalarına yeni pazar elde etme fırsatı yaratmayı hedefliyor.
İngiltere’nin en büyük endüstrilerinden biri olan sağlık endüstrisi, yaşanan pandemi sonrasında önemini koruma ve arttırmaya devam ediyor. Çok geniş çerçevesi olan sağlık sektöründe, özellikle tıbbi cihaz pazarı ile Avrupa’nın 2. ve dünyanın 6. büyük pazarı olan İngiltere’de pazar büyüklüğü 10 milyar GB’lerin üzerinde.Lokal tıbbi cihaz üreticileri küçük çaplı üreticilerden oluşuyor. Yaklaşık 3000 civarında lokal tıbbi cihaz üreticisi bulunuyor. Amerikan ve diğer ülke üreticilerinin de aralarında bulunduğu firmalar, İngiltere’deki şirketleri ya da iştirakleri üzerinden satış yapıyorlar. UK üreticilerinin güçlü kası daha çok ortopedi, görüntüleme cihazları ve kalp cihazları üzerine yoğunlaşmış durumda. Lokal üreticilerden yaptıkları alımların yanı sıra, İngiltere çok sayıda tıbbi cihazı sürekli ithal ediyor. Rekabetin büyük olduğu pazarda, pazara giriş biraz zaman ve kaynak alabiliyor. Özellikle buradaki NHS (Ulusal Sağlık Servisi) tam olarak bir devlet kurumu ve tıbbi cihaz ve diğer sağlık ürünlerinin en önemli alıcısı durumunda. Yaklaşık 1260 hastaneye sahip  NHS’e ulaşmak doğru fiyatlama, ihalelerin takip edilmesi ve tedarik surecinin düzgün yönetilmesi ile mümkün. NHS ayrıca 1,3 milyon çalışanı ile dünyanın en büyük işvereni durumunda. Pandemi dönemleri dışında, 1 günde yaklaşık 835.000 kişi sağlık ocaklarını ziyaret ediyor, 50.000 kişi acil servis hizmeti alıyor ve 36.000 kişi randevulu hastane ziyaretinde bulunuyor.


İngiltere de sağlık sektörünün potansiyelini daha iyi anlamak için aşağıdaki rakamlara bakmak yeterli, Sistem Global ve Vera Global işbirliği ile bu pazarın potansiyelinden faydalanmak elinizde.

  United Kingdom
Nüfus 64,088,222
Kullanılan dil English
Toplam sağlık harcaması $252 milyar
Sağlık harcamasının GSMH’ye % (% of GDP) 9.1%
Kişi başına düşen sağlık harcaması $3935 (USD)
Sağlık harcamaları

Devlet: 83%

Özel: 17%

 

  United Kingdom
Tıbbi cihaz pazarı (USD) $9.5 milyar(USD)
Hasta yatak sayısı 2.9 (her 1000 kisi icin)
Yas dağılımı 0-14 yas: 17%
15-64 yas: 65%
65 yas ve yukaris: 18% (tahmini.)
Hayat beklentisi Erkek: 78 years
Kadin: 83 years
Döviz birimi Pound sterling (£)

Vera Global, Sistem Global ve Sistem Global’in Londra iştiraki Sistem Global United Kingdom işbirliği ile Birleşik Krallıkta tıbbi cihaz ve sarf alanında: pazara giriş, satış kanallarının oluşturulması, satış yönetimi, regülasyon takip ve yönetimi, lojistik destek hizmetleri verilmektedir.

Satış tarafındaki hizmetler;

 • Offline Satış Hizmetleri: Kamu ve özel klinik ve hastane ihaleleri, direkt alımlar, lokal iş ortağı/ distribütör bulunması)
 • Online Satış Hizmetleri: E- ticaret siteleri aracılığı ile satış yapılması.
Bilgi Alın

ÜLKE KOORDİNATÖRLERİMİZ

Suna AKBAYIR

BELÇİKA ÜLKE KOORDİNATÖRÜ


Brüksel İletişim

Rue de la presse 4
1000 Brussels, Belgium
T: +32 2 227 27 16
info@sistemglobal.com.tr

Aylin ALKAN

UK ÜLKE KOORDİNATÖRÜ


Londra İletişim

17 Sevile Row London
W15 3PN United Kingdom
T: + 44 7551 270261
info@sistemglobal.com.tr

Gürhan BİLGİN

SİNGAPUR ÜLKE KOORDİNATÖRÜ


Singapur İletişim

Anson Road. No: #14–06 Building
No:10. Postal Code 079903, Singapore
info@sistemglobal.com.tr

Hazal BEDİR

ALMANYA ÜLKE KOORDİNATÖRÜ


Berlin İletişim

Sistem Global GmbH
Belziger Str. 69-71 / 10823 Berlin, Germany
info@sistemglobal.com.tr