Pazar Analizi ve Hedef Pazar Tespiti

Pazar Analizi ve Hedef Pazar
Tespiti Nedir?

Pazar analizi ve hedef pazar tespiti, doğru ürün-doğru pazar eşleştirmesini gerçekleştirmek için en önemli adımdır. Gerek şirketleşme gerek ihracat amacıyla hareket eden şirketlerin; bir pazara girmeden önce oluşturacakları tüm strateji, pazar analizi ve hedef pazar tespitinin sonuçları ile ilişkili olmalıdır.

Potansiyel risk; engel ve fırsatları öngörebilmek, pazarın dinamiklerini ve trendlerini ölçmek, sürdürülebilir bir ihracat ve uluslararası büyüme yolculuğu gerçekleştirmek isteyen tüm şirketlerin belirli dönemlerde bu çalışmayı gerçekleştirmesi önerilmektedir.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

 Kimler Pazar Analizi yaptırmalıdır?

Pazar Analizi ve Hedef Pazar Tespiti aşağıdaki işlemleri yapmak isteyen firmaların mutlaka yapması gereken bir çalışmadır.

 • İhracata başlamak ve ürünleri için en yüksek potansiyele sahip pazarları belirlemek
 • Mevcut pazarlarında değişen konjonktürü anlamak ve pazardaki payını arttırmak
 • Hali hazırda ihracat yapılan mevcut pazarlarına ek olarak yeni pazarlara erişmek
 • Yurt dışında şirket, şube ve depo gibi birimler kurmak

Sistem Global ve Pazar Analizi Hedef Pazar Tespiti

Sistem Global; çeyrek asrı aşan tecrübesi, 5 farklı ülkede bulunan ofisleri, deneyimli ekibi ve Amerika’dan Asya-Pasifik’e uzanan network ağıyla firmanıza özel ve ürün bazlı olarak Pazar Analizi ve Hedef Pazar Tespiti çalışmasını gerçekleştirir.

Firma ve ürün bazlı olarak;

 • Sektörün uluslararası durum değerlendirmesi
 • Uluslararası ticaret verileri
 • İyi uygulama örnekleri
 • Uluslararası rakipler ve rekabet durumu
 • Ülkelerin vergi, hibe/teşvik, kota, tarife dışı önlem, teknik engel vb. durumları
 • Gerekli sertifika, lisans ve belge gereksinimleri,
 • Ülkelerin hukuki, ticari ve regülatif durumu,
 • Ülke bazlı iş yapma ve iş kurma süreçleri

Başlıklarına yer verilerek Pazar Analizi ve Hedef Pazar Tespiti tamamlanır. Sektör ve ürün bazlı oluşturulan metodoloji ile edinilen bilgiler değerlendirilerek birincil, ikincil ve üçüncül hedef pazarlar belirlenir.

Yayınlarımız

Bültenler

 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form