AR-GE İNDİRİMİ İÇİN RAPOR ZORUNLULUĞUNU ATLAMAYIN! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs Ve İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇ Hükümleri̇ Kapsaminda Etki̇leri̇
KORONAVİRÜS VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA ETKİLERİ
6 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık 01.07.2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Tüm İşverenleri̇n İşyeri̇ Heki̇mi̇ Ve İşgüvenli̇ği̇ Uzmani Bulundurmasi Zorunluluğu
01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM İŞVERENLERİN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞGÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMASI ZORUNLULUĞU
6 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs Ve İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇ Hükümleri̇ Kapsaminda Etki̇leri̇
KORONAVİRÜS VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA ETKİLERİ
6 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık 01.07.2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Tüm İşverenleri̇n İşyeri̇ Heki̇mi̇ Ve İşgüvenli̇ği̇ Uzmani Bulundurmasi Zorunluluğu
01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM İŞVERENLERİN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞGÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMASI ZORUNLULUĞU
6 Temmuz 2020

AR-GE İNDİRİMİ İÇİN RAPOR ZORUNLULUĞUNU ATLAMAYIN!

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge İndi̇ri̇mi̇ İçi̇n Rapor Zorunluluğunu Atlamayin!

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi harcamalarınıza yönelik olarak faydalandığınız Ar-Ge/Tasarım İndiriminin geçerli olması için verilmesi gereken YMM Tasdik Rapor süresi uzatıldı.

Bildiğiniz üzere, Ar-Ge İndirimi, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Tasarım projelerine ilişkin harcama tutarlarının en az %100’ünün ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasını sağlayan önemli bir teşvik unsurudur.

Teşvikin uygulanabilmesi için 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği’nin 9/3 bendine bulunan düzenlemelere göre tüm Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin “Ar-Ge İndirimi” hesaplama detaylarını içeren Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu hazırlatarak bağlı oldukları Vergi Dairesi’ne vermeleri zorunludur.

Ar-Ge indirimine ilişkin hususlara Kurumlar Vergisi Tasdik Raporunda (YMM Tam Tasdik Raporu) yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bununla beraber yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle ve 26.03.2020 Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresinin Uzatılması sirkülerine istinaden bu raporların verilme son günü 2 ay ertelenmiş olup 31/08/2020’ye uzatılmıştır.

Detaylı bilgi ve sorularınız için info@sistemglobal.com.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…