Due-Diligence

Due-Diligence (DD) Hizmetleri Nedir?

Bir şirketin satın alınması ya da yatırım alması süreçlerinde; şirketin detaylı araştırmasının yapılması, mali ve hukuki verilerin incelenmesi süreçlerine Due Diligence (Türkçesi Durum Tespit Süreci) denir. Genel itibariyle bir şirketin tüm hatları ile incelenerek raporlanması olarak tanımlayabileceğimiz bu işlem sonucunda incelemeye konu şirketin tüm hatlarıyla özetinin çıkartıldığı söylenebilir.

Due Diligence sürecinde, sunulan geriye dönük veriler ışığında şirketin riskleri ve zayıflıkları belirlenir. Ayrıca şirketin hukuki durumu ve yatırıma uygun olup olmadığı da bu aşamada incelenen başlıklardandır.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

Due Diligence Neden Yapılır? Avantajları Nelerdir?

  • Özellikle büyümek isteyen şirketlerin ve yeni yatırımcılar arayan girişimcilerin Due Diligence süreçlerine hazırlıklı olması gerekir.
  • Due Diligence raporunun amacı, yatırım aşamasında pazarlık unsuru oluşturacak verilerin tespiti ve satın alma aşamasında fiyat belirleme için bir altyapı oluşturmasıdır.

Sistem Global ve Due Diligence

25 yılı geçen bir süredir devam eden geniş uzman kadromuz ile bütüncül bakış açımız ile yerli ve yabancı müşterilerimize detaylı durum tespit raporları hazırlama hizmetimiz başta olmak üzere aktif olarak danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Bu kapsamda Sistem Global olarak yukarıda içeriği sınırlı olarak belirtilen Due Diligence raporunun en doğru şekilde ve her açıyı düşünerek tüm risklerin ortaya konulması sürecinde en profesyonel şekilde çözüm sunmaktayız.

 

Due Diligence çeşitleri:

Finansal Due Diligence: Yatırımcıların; hisse veya varlık satın alma süreçlerinde, hedef şirketin finansal durumunu ve performansını analiz etmek amacıyla talep ettikleri bir inceleme türüdür. Finansal Due Diligence Raporunda; İşletme Aktif-Borç detayların incelenmesi, Pay sahipliği yapısının kontrolü, İşletmenin gelir elde etme gücünün değerlendirilmesi, nakit akışları, müşteri ve personel yapısının değerlendirilmesi ile ilgili denetimler yürütülür.

Vergisel Due Diligence: Yatırım öncesinde, şirketin Vergi, SGK vb. mali risklerini ortaya koyabilmek ve yönetebilmek amacıyla hazırlanır. Hedef şirketin geçmişten gelen vergisel risklerini tespit ederek, yatırım sürecinin vergisel açısından en uygun şekilde ilerlemesini sağlamaya yönelik bir çalışma sürecidir.

Hukuki Due Diligence: Genel olarak şirket esas sözleşmesi, sicil kayıtları, genel kurul ve yönetim kurulu kararları, şirketin taraf olduğu sözleşmeler, mal varlıkları, çalışanlara ait belgeler ve iş sözleşmeleri başta olmak üzere ticaret hukuku ile ilgili olan tüm hukuki evraklar incelenir ve şirketin hukuki yapısı ortaya konur.

Patent Due Diligence: Değerlendirme (evaluation) ve Durum Analizi (Due Diligence) çalışmasında değerlendirilen spesifik bir fikri mülkiyet hakkı (patent gibi) ya da bir fikri mülkiyet portföyü (patent, marka, tasarım gibi) kapsamlı bir soru seti ile analiz edilir. Patent Due Diligence raporu çıktıları ile şirketin fikri mülkiyet portföyünü daha etkin yönetmek mümkün olur. Örneğin; Fikri mülkiyet portföyünün zayıf noktaları (kalite sorunları, hak sahipliği sorunları, süreçsel olarak riskli durumlar vb) ve/veya sinerjiyi artırıcı hususları (vergi avantajları, ticarileştirme-işbirliği potansiyelleri vb) görebilme ve buna göre kısa ve orta vade aksiyonları belirleyebilme.

Fikri mülkiyet portföyünü doğru şekilde kategorize edip yönetimini ve bakımını buna göre yönetebilme. (bütçe yönetimi, hak düşürme kararları)

Olası değerleme çalışmalarındaki risk hesaplamaları için gerekli tüm verileri hazırlamış olma. (Değerlendirme raporları fikri mülkiyet haklarına ilişkin değerleme çalışmaları için olmazsa olmaz bir ön çalışmadır.)

Yayınlarımız

Bültenler

 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form