Şirket Değerleme

Şirket Değerleme Nedir?

Şirket değerleme; bir şirketin el değiştirmesi durumu söz konusu olduğunda şirket değerinin belirlenmesi, varlık ve faaliyetlerinin analiz edilmesi amacıyla yapılan işlemler bütünüdür.

Şirket Değerleme Neden Yapılır? Avantajları Nelerdir?

Yatırımcıya hazırlık sürecine katma değer sağlar. Şirket stratejilerinin yeniden belirlenmesine yardımcı olur. Şirket birleşmelerine ve/veya ortaklık yapısı değişimine hazırlık süreçlerini destekler.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

Şirket Değerleme Ne Zaman Yapılmaktadır?

Şirket değerleme işlemi:

 • Şirketin tamamen veya kısmen satılması,
 • Şirket birleşmeleri,
 • Ortaklık yapısının değişmesi (ortakların bir kısmının ayrılması, sermaye artırımı/azaltımı), Halka arz,
 • Kredi alma sırasında hisselerin teminat verilmesi,
 • Şirket performansının tespit edilmesi (Benzer şirketlere göre kıyaslama),
 • Ana ortakların stratejik planlarına yön vermek,
 • Bilgi amaçlı (Holdinglerin, girişim sermayesi ortaklıklarının veya private equity kurumlarının sahibi oldukları şirketlerin değerlerini öğrenmek istemeleri) gibi durumlarda yapılmaktadır.

Şirket Değerleme Nasıl Yapılır?

Şirket değerlemesi işlemleri için kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır:

 • Tasfiye Değeri Yöntemi İşleyen Teşebbüs Değeri Yöntemi İndirgenmiş Nakit Akımları (Bugünkü Net Değer Yöntemi) Nakit Akımların Muhasebe Hesap Kalemleri ile Bulunması Emsal Değeri Yöntemi
 • Net Aktif Değer Yöntemi
 • Piyasa Değeri 
 • Defter Değeri Yöntemi
 • Amortize Edilmiş Yenileme Değeri Yöntemi
 • Temettü Verimi Yöntemi
 • Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi
 • Defter Değeri Yöntemi
 • Fiyat / Kazanç Oranı Yöntemi
 • Fiyat / Nakit Akım Oranı Yöntemi
 • Startup lara yönelik puanlama sistemine dayalı yöntemler

Sistem Global ve Şirket Değerleme

Şirket Değerleme Nasıl Yapılır?

Sistem Global olarak, şirket değer tespit raporunuzun oluşturulması amacıyla gerek yerel, gerekse globalde pazar için sektör analizileri gerçekleştiriyor, rakip analizi oluşturarak, benzer satın alma işlemlerinin analizini gerçekleştiriyoruz. Mali fizibilite, business planları ve pazar verilerinin kullanıldığı bilimsel şirket değeri hesaplama yöntemler doğrultusunda şirket değerleme raporunuzu oluşturarak teslim ediyoruz.

Profesyonel Süreç Yönetimi

Planlama

Planlama aşamasında ilk etapta projenin açılış toplantısı planlanacaktır. Bu toplantıda aşağıdaki konuların netleştirilmesi amaçlanmaktadır:


 • Projede görev alacak kişilerin belirlenmesi ve tanıştırılması
 • Görev dağılımının yapılması
 • Çalışmanın kapsamının anlaşılması
 • Çalışmada kullanılacak verilerin ne şekilde temin edileceğinin tespiti
 • Detaylı proje planının hazırlanması
 • Veri toplama

  Planlama aşamasının ardından çalışma kapsamında kullanılacak verilerin temin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda [Teklif Sahibi] tarafından temelde aşağıdaki maddeleri içeren bir "bilgi talep listesi" hazırlanacaktır.


 • Görev dağılımının yapılması
 • Çalışmanın kapsamının anlaşılması
 • Çalışmada kullanılacak verilerin ne şekilde temin edileceğinin tespiti
 • Detaylı proje planının hazırlanması
 • Analiz

  Bu aşamada, tarafımıza iletilen veriler detaylı bir şekilde incelenecektir.


 • Gerekli görülmesi durumunda yöneticiler ile çeşitli görüşmeler organize edilecektir.
 • Geçmiş faaliyet verilerinin analiz edilerek projeksiyonlarda uygulanan varsayımlar sektör verileri ve geçmiş gerçekler ile kıyaslanacaktır.
 • Gerekli görülmesi durumunda alternatif senaryo veya duyarlılık analizlerinin hazırlanacaktır.
 • Değerleme

  Bu aşamada tarafımızca bir "Değerleme Modeli" hazırlanacaktır bu model ile taslak değerleme sonuçları hesaplanacaktır.


 • Taslak sonuçların hesaplanmasının ardından, tercihen yüz yüze bir toplantı ile, değerleme yaklaşımı, uygulanan değerleme yöntemleri ve ulaşılan taslak sonuçlar tarafınıza sunulacaktır.
 • Raporlama

  Bu aşamada değerleme çalışmasının sonuçlarını gösteren açıklamalı bir taslak rapor hazırlanacaktır.


  • Taslak rapor tarafımızca incelenecek olup, önereceğiniz düzeltmeler veya değişiklik talepleri tarafımızca incelenip rapora entegre edilecektir.
  • Nihai raporu onaylamanızın ardından istediğiniz sayıda kopya imzalanarak tarafınıza iletilecektir.
   

  Günceli yakalamak için bültenimize

  Ebulten Form