KDV İade Hizmetleri

KDV İade Hizmeti Nedir?

Türkiye’de yapılan mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisine tabiidir. Ancak birtakım faaliyetlerin KDV'ye tabi olmadığından veya genel orandan daha düşük oranda KDV’ye tabi olmasından dolayı bu faaliyetlerde ticaret yapanların Türkiye’de ödediği KDV’yi Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen YMM raporu ile iade edilmesi mümkündür. Bu kapsamda şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizin bütünü KDV İade Hizmetleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

Neden KDV İade Hizmeti Alınmalı?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda tam istisna kapsamında sayılan ve
11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler,
13. maddede belirtilen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, deniz ve hava taşıtlarına liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler,  Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri,
14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri,
9. Maddesi kapsamında kısmi tevkifata tabi hizmet ve  teslimlerden doğan iadeler, 19/2. Maddesi kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler ile
29/2. maddesi kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile yapılmaktadır.

Bu yasal zorunluluk çerçevesinde; Vergi otoritesi ile mükellef ilişkinlerinin yönetilmesi, Gerekli liste, raporların hazırlanması, Karşılaşılan sorunlarda aktif danışmanlık sunulması süreçleri kapsamında hizmet alınması bir gereklilik halini almaktadır.

SG-YMM Uzmanlığının Farkı?

KDV İade işlemleri başından sonuna kadar bir süreç yönetim işidir. Bu süreç yönetiminin etkin ve hızlı yapılması zamanında iadeyi ve finansal açıdan anlamlı bir tabloyu ortaya koymaktadır. SG-YMM ekiplerinin bu anlamdaki tecrübesi ve hızı fark yaratmaktadır. Yaptığımız çalışmalarda iade için beklenen sonuçların çıkmasının bir şans olmadığını bu çalışmalar bütününde görmek mümkündür.

Süreç yönetiminin belirleyici parametrelerinden biri de vergi dairesi ile iletişimin sağlıklı kurulmasıdır. SG-YMM kadrolarının kamu tecrübesinin olması zamanında doğabilecek risk ve engelleri önden değerlendirilmesi ve önlem alınmasını sağlamaktadır.

Yayınlarımız

Bültenler

1 Aralık 2023
TÜBİTAK TEYDEB 1501-1507 PROGRAMLARININ 2024 YILI 1.ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) […]
28 Kasım 2023
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
1.)Faiz desteği birden fazla aracı kurumdan alınabilmesi 1.Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. […]
 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form