Teknopark Danışmanlığı

Teknopark Nedir?

Teknopark veya Teknokent olarak ifade edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip alanlardır.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Faydaları Nelerdir?

Üniversiteler açısından; Firmalarla bir arada olmanın sonucunda ortaya çıkan yeni konularda araştırma imkanı, teknoparklardan sağlanan fonların ARGE'ye aktarılması ile kaynak yaratılması, Sanayi ile daha etkin işbirliği sağlanması, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına istihdam sağlanması ve firmalarla iş birliği sayesinde uygulamaya yönelik bir eğitim ortamının oluşturulması şeklinde yararları sıralanabilir.

Firmalar açısından; ARGE çalışmaları için uygun ortam, üniversite ile iş birliği ve üniversiteden daha kolay danışmanlık hizmeti alabilme, üniversitedeki araştırma altyapısından faydalanabilme, diğer ARGE firmaları ile aynı ortamda olmanın getireceği sinerji, teknoloji transferinin daha kolay sağlanabilmesi ve teknopark yönetici şirketinin firmalara sağlayacağı hizmetler şeklinde yararları sıralanabilir.

Ülke açısından; İleri teknoloji üreten firmaların artması, ülkenin teknolojik ve buna bağlı olarak ekonomik yapısında yükselme, uluslararası arenada rekabet gücünün artması, refah düzeyinin yükselmesi ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Vergi Teşvikleri Nelerdir?

  • Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası ) (100%)
  • Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası ve SGK İşveren Desteği ( 50%)
  • KDV İstisnası (100%)
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti (100%)
  • Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Sistem Global ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlığı

Sistem Global Danışmanlık olarak 25 yılı aşan kurumsal geçmişimizin yanında, 2002'den beri Ar-Ge ekosisteminin içerisinde, Ar-Ge ve Teknolojiye dayalı faaliyet gösteren firmalara danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Teknopark’ta faaliyet gösteren firmalara, Teknopark Yönetici Şirketlerine, Üniversitelere ve çeşitli Kamu Kurumlarına sunduğumuz hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu zaman aralığında edindiğimiz tecrübelerimizle öğrendiklerimizi Ar-Ge ekosisteminin geliştirilmesi için kullanıyor ve ülkemize yaratacağı doğrudan etkiyi önemsiyoruz.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ne Sunduğumuz Hizmetler:

  • Mali ve Teknik Uygunluk/Fayda Analizi Raporu: 4691 nolu kanun kapsamında firmanın projelerinin değerlendirilmesi / yönlendirilmesi ve mali açıdan yararlanabileceği teşviklerin analiz edilmesi,
  • Bölgeye Giriş için Proje Yazım ve Başvuru Süreci Danışmanlığı: Proje ve proje personellerinin seçiminin yapılması, proje yazımı, başvuru ve takip süreç danışmanlığının yapılması,
  • Mali Sürdürme: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Vergi Teşviklerinden en üst düzeyde yararlanmak için uçtan uca Mali Danışmanlık,
  • Teknik Sürdürme Danışmanlığı: Devam eden projelerinin takibi, yönlendirmesi, yeni projelerin değerlendirilmesi, teknopark yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar,
  • Teknopark Firmalarının Yıllık Mali Uygulama ve Risk Değerlendirme Çalışması ve Raporlama. 

 

4691 Sayılı Kanun’dan Yararlanabilir miyim? Teknopark'a Geçiş Yapabilir miyim?

Kanun Kapsamındaki teşviklerden yararlanmak için Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almak gerekmektedir. Bunun için ilgili Teknokent Yönetici Şirketi tarafından bölgeye kabul edilmeniz gerekmektedir. Bölgeye kabul edilmek için; Faaliyetlerinizin Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım çerçevesinde olmalıdır. Bu kapsamda projelerinizin olması ve projeleri gerçekleştirmek için Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım Personeli istihdam etmeniz gerekmektedir.

4691 Sayılı Kanun’dan Yararlanabilir miyim? Teknopark'a Geçiş Yapabilir miyim?

Yayınlarımız

Bültenler

29 Mart 2024
HALKA ARZDA YENİ DÖNEM: AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİ, PETROKİMYA, TARIM VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK FİNANSAL KRİTERLERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR!
Ülkemiz ekonomisinin ve sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunma vizyonuyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı son kararları sizlerle paylaşmak istiyoruz. SPK’nın 128.22 sayılı ve 28/03/2024 tarihli […]
 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form