Uluslararası Fon Programları

Uluslararası Fon Programları nedir?

Uluslararası Fonlar Programları; firmaların, üniversitelerin, STK’ların ve kamu kurumlarının Ar-Ge yeteneklerinin ve proje kapasitelerinin geliştirilmesi ve teknoloji seviyelerinin arttırılması amacıyla Ar-Ge projelerine fon bulabileceğiniz çalışmalardır.

Bu fonların en tanınmış olanları Ufuk Avrupa Programı, EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET gibi kimi doğrudan kimi ulusal fonlar üzerinden yürüyen programlardır.

Kimler başvurabilir?

Uluslararası fon programlarına yönelik başvurucular, program ve çağrı özelinde zaman zaman değişebilse de genel olarak firmalar (KOBİ ve Büyük Şirketler), Ar-Ge Merkezleri, Üniversiteler, STK’lar ve Kamu Kurumları olarak sayılabilir. Amacımız, söz konusu aktörlerin uygun fon programlarından doğru, hızlı ve etkin biçimde yararlanmasıdır.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

Başvuru dönemleri nedir?

Başvuru dönemleri Program ve Çağrı spesifik değişkenlik göstermekte olup, bir çağrının açılıp kapanması arasında geçen süre ortalama 4 aydır. Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki çağrıların hangi dönemde açılıp kapanacağına ilişkin detaylar ise 2 yıllık olarak yayımlanan Çalışma Programlarında yer almaktadır. Bunun yanında EUREKA çağrıları kendi Sekretaryası tarafından yürütülür ve kendi sayfalarında duyurulur.

Uluslararası Fon Programları’nın Sağladığı Avantajlar

Uluslararası fon programlarının sağlamış olduğu en büyük avantaj, uluslararası iş yapma ve birlikte çalışma kültürünün kurumlara aşılanmasıdır. Ayrıca, çoğu programda hibenin büyük bir kısmı projenin başında kurumlara aktarıldığı için çalışmalarını finanse ederken kolaylık sağlamakta, bu sayede rekabet gücünü arttırması da en önemli avantajlardan biri olarak sayılabilir.

Sistem Global ve Uluslararası Fon Programları

Bahse konu programlar özelinde sağlanan hizmetler ise şu şekildedir:

 • Programlar kapsamında yayımlanan Çalışma Programları ve Çağrıların İncelenmesi
 • Uygun olan çağrı başlıklarının firmalarla paylaşılması
 • Firmaların konsorsiyumlarda koordinatör ya da ortak olarak yer alabilmesi için gerekli network çalışmalarının yapılması
 • Proje fikrinin, Program ve Çağrı içeriklerine göre geliştirilmesi
 • Geliştirilen projenin yazım çalışmalarının yapılması
 • Projenin online başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Fonlanmaya hak kazanmış projeler için proje yürütüm hizmeti sunulması

Öne Çıkan Başarılarımız:

 • 2018- 2021 yılları arasında EUREKA (Globalstars), ERA.NET (MarTERA, IraSME) ve Horizon 2020 Programları kapsamında 64 proje başvurusu gerçekleştirdik. 8 projemiz yaklaşık 6.5 MEUR fon almaya hak kazandı.

 • 2022 yılında
  • Horizon Europe, Eurostars, Türkiye-Singapur Çağrısı, Türkiye-Polonya çağrısı, (Prima-1509 ve XECS Çağrısı), Eureka Network ve Küme Programları kapsamında 28 Proje başvurusu gerçekleştirdik.  4 projemiz fonlanmaya hak kazandı.
 • 2023 yılında
  • Horizon Europe ve Eurostars kapsamında 8 Proje başvurusu gerçekleştirdik.
 • Webinar ve Eğitimler:
  • AB Başkanlığı kurum personeline yönelik Horizon Europe konusunda farkındalık ve proje yazım eğitimi, mentörlük desteği vermekteyiz.
  • İstanbul Proje Akademisi kapsamında 1 yıllık süreçte farklı firmalara toplamda 24 eğitim ve 36 webinar planlaması gerçekleştirmekteyiz

Yayınlarımız

Bültenler

 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form