Uluslararası Projeler ve Kalkınma Danışmanlığı

Uluslararası Teknik Destek ve Kalkınma İhalelerine Yönelik Hizmetler

Türkiye ve birçok ülkede teknik destek ve kalkınma projeleri politik reformları desteklemek, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınma ve sürdürülebilirliği sağlamak; bölgesel entegrasyonu ve iş birliği kapasitesini güçlendirmek gibi amaçlar için hayati öneme sahiptir. Ulusal ve uluslararası fon sağlayıcılar, ülkemiz gibi yükselen piyasa ekonomilerinin sürdürülebilir büyüme elde etmesine yardımcı olan teknik destek ve kalkınma projeleri finanse ve teşvik ederek özel sektörü desteklemede önemli bir rol oynamaktadır. Bu rol, geleneksel yardım ve kredi programlarıyla birlikte kurumlar için giderek daha önemli hale gelmektedir.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

Uluslararası Projeler ve Kalkınma Danışmanlığı Ekibi, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler örgütleri, Kalkınma Bankaları, çeşitli Bakanlıklar ve Elçilikler, Kalkınma Ajansları gibi kurumların sağladığı uluslararası ve ulusal fonlarla finanse edilen teknik destek ve kalkınma projelerinde danışmanlık sağlamaktadır. Bu kapsamda;

 • İhale ve proje bazlı konsorsiyum ve ortaklıkların kurulması,
 • İhale teknik ve finansal tekliflerinin hazırlanması,
 • Proje kurgulanması,
 • Araştırma ve analiz çalışmaları,
 • Proje yürütme ve yönetimi

faaliyetleri yürütülmektedir.

Sistem Global ve Uluslararası Teknik Destek ve Kalkınma İhaleleri

Uluslararası ve ulusal kaynaklarla finanse edilen kalkınma projelerine yönelik danışmanlık çalışmaları, ülkemizde faaliyet gösteren kurumsal yerli danışmanlık firmalarının sayısı, faaliyetleri ve rekabet edebilirliği, personel kapasitesi ve bil-yap yetersizliği gibi nedenlerden dolayı oldukça sınırlıdır. Her zaman katma değerli sürdürülebilirlik mottosunu takip eden Sistem Global; ülkemizin uluslararası ölçekte faaliyet gösteren tek yerli danışmanlık firması olma hedefi doğrultusunda, 2019 yılında teknik destek ve kalkınma projeleri alanında etkin şekilde faaliyet yürütmek amacıyla Uluslararası Projeler ve Kalkınma Danışmanlığı Ekibini kurmuş, alanında deneyimli yönetici ve uzmanları bünyesine katmıştır.

 

Sistem Global Uluslararası Teknik Destek ve Kalkınma İhalelerine Yönelik Hizmetlerimiz

 • Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Proje ve Operasyonlarının Yönetimi
 • Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı
 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
 • Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı
 • Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı
 • Dünya Bankası (WB) Destekleri ve Projelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • Birleşmiş Milletler (UN) Destekleri ve Projelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Destekleri ve Projelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Destek ve Projelerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

 

Sistem Global’in yükleniciliğini kazandığı ve uygulama aşamasında olan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İhaleleri (Şubat 2022 itibariyle):

 • Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları için Teknik Destek Projesi (Istanbul)
 • Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi için Teknik Destek Projesi (Konya)
 • Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi (Kars)
 • TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Destek Projesi (Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli)
 • İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Destek Projesi (Ankara)

 

Uluslararası Hibe Desteklerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Kurum/ kuruluşların hayata geçirmek istedikleri yatırım projeleri, kapasite arttırma çalışmaları ve farkındalık yaratma faaliyetleri için ihtiyaçları olan bütçelerin belli oranlarda fon mekanizmalarından sağlanabilmesi için gerekir. Bu sayede kurumlar bütçe planında yer almayan işlere ve güncel çalışmalarına yeni kaynaklar yaratma imkanı bulabilirler.

Üniversitelere, teknoparklara ve TTO’lara, OSB’lere, STK’lara ve belediyelere; Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, EBRD vb. hibe/ fon sağlayıcı kuruluşların dönemsel olarak açılan hibe çağrılarına yönelik olarak uygun başvuru sahibi olan kurum/ kuruluşların çağrılardan faydalanması için

 • Proje Geliştirme
 • Başvuru Hazırlama
 • Proje Yürütme

hizmetleri verilebilmektedir.

 

Sistem Global ve Uluslararası Hibe Destekleri

Hibe ve destek mekanizmaları alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok çalışma yürütmüş ekipleri ve farklı alanlarda uzmanlaşmış personellerinden gelen tecrübeleri sayesinde oluşturduğu bilgi birikimiyle Sistem Global, müşterilerine kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet sağlamaktadır.

 

Bu faaliyetler kapsamında odaklanılan tematik alanlar:

 • Dijitalleşme
 • Kalkınmada İnovasyon
 • Akıllı Şehirler ve Akıllı Ulaşım
 • Sürdürülebilirlik ve Çevre
 • Yeşil Mutabakat
 • Yaşam Bilimleri
 • İstihdam – Göç
 • Yapay Zeka – Yazılım
 • Açık Veri
 • COVID-19

 

Sistem Global Uluslararası Hibe Destekleri Hizmetlerimiz

 • IPA Kapsamındaki Hibe Çağrıları
 • Erasmus+ Programı Hibe
 • Diğer Uluslararası ve Uluslar üstü Örgütlerin Çağrıları

Bölgesel ve Yerel Kalkınma Alanında Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kurum/ kuruluşların hayata geçirmek istedikleri yatırım projeleri, kapasite arttırma çalışmaları ve farkındalık yaratma faaliyetleri için ihtiyaçları olan bütçelerin belli oranlarda fon mekanizmalarından sağlanabilmesi için gerekir. Bu sayede kurumlar bütçe planında yer almayan işlere ve güncel çalışmalarına yeni kaynaklar yaratma imkanı bulabilirler.

Üniversitelere, Teknoparklara ve TTO’lara, OSB’lere, STK’lara ve Belediyelere; Sanayi Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere, ulusal desteklerden ve teşviklerden en etkili şekilde faydalanması imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda;

 • Proje Geliştirme
 • Başvuru Hazırlama
 • Proje Yürütme
 • Eğitim ve Danışmanlık Programları Oluşturma
 • Yatırım Fizibiliteleri Hazırlama

hizmetleri verilebilmektedir.

 

Sistem Global ve Bölgesel ve Yerel Kalkınma Alanında Danışmanlık ve Eğitim

Hibe ve destek mekanizmaları alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok çalışma yürütmüş ekipleri ve farklı alanlarda uzmanlaşmış personellerinden gelen tecrübeleri sayesinde oluşturduğu bilgi birikimiyle Sistem Global, müşterilerine kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet sağlamaktadır.

Bu bilgi birikiminin bir getirisi olarak ulusal çapta hazırlanan raporlar ve çalışmalar ile Uluslararası fon kaynaklarına erişim için destekler verilmekte, farklı sektörlerdeki gücü sayesinde müşterilere en doğru yol haritaları oluşturulabilmektedir.

 

Bölgesel Kalkınma Alanında Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

 • Proje Geliştirme ve Yönetimi
 • Yatırım Fizibilitesi Hazırlıkları
 • Danışmanlık Programları
 • Eğitim Programları
 • Kalkınma Ajansı Destekleri
 • Yerel Yönetimlere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • Kalkınma Stratejileri
 • Yatırım Kredileri
 • Uluslararası Ağlara Katılım

Yayınlarımız

Bültenler

29 Mart 2024
HALKA ARZDA YENİ DÖNEM: AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİ, PETROKİMYA, TARIM VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK FİNANSAL KRİTERLERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR!
Ülkemiz ekonomisinin ve sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunma vizyonuyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı son kararları sizlerle paylaşmak istiyoruz. SPK’nın 128.22 sayılı ve 28/03/2024 tarihli […]
 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form