Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım Merkezi olma şartları nelerdir?

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin;

 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 • Münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan
 • En az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden yapıya Tasarım Merkezi denir.

Türkiye'de Tasarım faaliyeti yürüten şirketlerin, 5746 sayılı Kanun ve nakit destek programları kapsamında sağlanan teşvik ve desteklerden faydalanma imkanları bulunmaktadır.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

Tasarım Merkezi Olmanın Sağladığı Avantajlar

2008 Yılında yürürlüğe giren 5746 Sayılı Kanun; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

 

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Tasarım Merkezleri Teşvikleri:

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi (Tasarım İndirimi): Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen tasarım harcamalarının tamamı (100%) ticari kazancın tespitinde Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden indirim konusu yapılır.

 

Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi İstisnası ve SGK İşveren Desteği:

 • %80 - %90 - %95 Gelir Vergisi İstisnası
 • %50 SGK İşveren Hissesi Teşviki
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

Sistem Global ve Tasarım Merkezi Danışmanlık Hizmetleri

Tasarım Merkezleri mevzuatının yayınladığı günden bugüne birçok Özel Sektör Tasarım Merkezlerine hem mevzuat çalışmaları komisyonlarında hem de fiili uygulamalarda destek verdik. Hizmetlerimizin sunumunda, müşterilerimizin hemen her aşamadaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir kurgu ile firmamızı yapılandırdık. Kendi içimizde oluşturduğumuz mühendislerden oluşan teknik ekibimiz, Ar-Ge mevzuatının mali uygulamaları konusunda uzman mali ekibimiz ile BİRLİKTE BÜTÜNLEŞİK hizmetleri kurumumuzdaki iç kadrolar ile sunarak konuyu tam olarak anahtar teslim şekilde yönetiyoruz.

 • Tasarım Merkezi Olmak için Mali ve Teknik Uygunluk/Fayda Analizi Raporu,
 • 5746 sayılı Tasarım Merkezleri Kanunu çerçevesinde Tasarım Merkezi başvuru ve sürdürme işlemlerine ilişkin gerekli eylem planının oluşturulması,
 • Tasarım Merkezi Başvuru Dosyası Hazırlama ve Tasarım Merkezi Belgesi Alımına yönelik Danışmanlık,
 • Firma bünyesinde mevcut yürütülen ve/veya planlanan Tasarım projelerinin, Tasarım Merkezi yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi,
 • Tasarım sürecinin kurgulanması ve yönetimi,
 • Firmaların Tasarım Merkezi stratejilerinin oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Ar-Ge Merkezi yetkinlikleri, fikri hakları ve iş birliklerinin arttırılmasına yönünde çalışmaların yapılması,
 • Tasarım Merkezi Projelerinin takibi, Dışarıda Geçen Zaman, Tam zaman eşdeğer personel hesaplamalarının yapılması,
 • Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu Dosya Hazırlığı,
 • Tasarım Merkezi Teşviklerinden en üst seviyede fayda sağlamak için Tasarım Merkezi Teşvikleri Danışmanlığı,
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın güncel Tasarım Merkezleri Yönetmeliğine tam uyum konusunda Danışmanlık.

5746 Sayılı Kanun’dan Yararlanabilir miyim?
Tasarım Merkezi Olabilir miyim?

Yayınlarımız

Bültenler

 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form