AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN ESNEK ÇALIŞMA ORANININ %75'E ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALARA START VERİLDİ! - Sistem Global
Sistem Global Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Çalişan Personelleri̇n Esnek Çalişma Oraninin %75'E Çikarilmasi İçi̇n Çalişmalara Start Veri̇ldi̇!
DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE KİMLİK TESPİTİ ZORUNLULUĞUNDA ALT LİMİT 100 DOLAR OLARAK BELİRLENDİ!
18 Kasım 2021
Sistem Global Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Çalişan Personelleri̇n Esnek Çalişma Oraninin %75'E Çikarilmasi İçi̇n Çalişmalara Start Veri̇ldi̇!
BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI YÜZDE 8’E İNDİRİLDİ
29 Kasım 2021

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN ESNEK ÇALIŞMA ORANININ %75’E ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALARA START VERİLDİ!

Sistem Global Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Çalişan Personelleri̇n Esnek Çalişma Oraninin %75'E Çikarilmasi İçi̇n Çalişmalara Start Veri̇ldi̇!

16 Kasım 2021 tarihinde TBMM gündemine giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile birlikte ;

Ar-Ge/Tasarım Merkezileri ile Teknoparklarda faaliyet gösteren firmalarda çalışan personellerin esnek çalışma kapsamında %50 olan Dışarıda Süre Geçirme hakkının, belirlenecek bölgesel ve/veya sektörel alanlarda  %75’e kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesine ilişkin yasa teklifi 16 Kasım 2021 tarihinde TBMM’ye sunuldu. İlgili yasa teklifinde yer alan esnek çalışmaya ilişkin maddelerin metinleri aşağıda yer almaktadır;

MADDE20- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının onuncu cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmişbeşe kadar artırabilir.”

“MADDE28- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunun 3 üncü maddisinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırabilir.”

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…