AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN ESNEK ÇALIŞMA ORANININ %75'E ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALARA START VERİLDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Dövi̇z Alim-Satim İşlemleri̇nde Ki̇mli̇k Tespi̇ti̇ Zorunluluğunda Alt Li̇mi̇t 100 Dolar Olarak Beli̇rlendi̇!
DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE KİMLİK TESPİTİ ZORUNLULUĞUNDA ALT LİMİT 100 DOLAR OLARAK BELİRLENDİ!
18 Kasım 2021
Sistem Global Danışmanlık Bazi Avukatlik Hi̇zmetleri̇nde Kdv Orani Yüzde 8’E İndi̇ri̇ldi̇
BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI YÜZDE 8’E İNDİRİLDİ
29 Kasım 2021
Sistem Global Danışmanlık Dövi̇z Alim-Satim İşlemleri̇nde Ki̇mli̇k Tespi̇ti̇ Zorunluluğunda Alt Li̇mi̇t 100 Dolar Olarak Beli̇rlendi̇!
DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE KİMLİK TESPİTİ ZORUNLULUĞUNDA ALT LİMİT 100 DOLAR OLARAK BELİRLENDİ!
18 Kasım 2021
Sistem Global Danışmanlık Bazi Avukatlik Hi̇zmetleri̇nde Kdv Orani Yüzde 8’E İndi̇ri̇ldi̇
BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI YÜZDE 8’E İNDİRİLDİ
29 Kasım 2021

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN ESNEK ÇALIŞMA ORANININ %75’E ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALARA START VERİLDİ!

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Çalişan Personelleri̇n Esnek Çalişma Oraninin %75'E Çikarilmasi İçi̇n Çalişmalara Start Veri̇ldi̇!

16 Kasım 2021 tarihinde TBMM gündemine giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile birlikte ;

Ar-Ge/Tasarım Merkezileri ile Teknoparklarda faaliyet gösteren firmalarda çalışan personellerin esnek çalışma kapsamında %50 olan Dışarıda Süre Geçirme hakkının, belirlenecek bölgesel ve/veya sektörel alanlarda  %75’e kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesine ilişkin yasa teklifi 16 Kasım 2021 tarihinde TBMM’ye sunuldu. İlgili yasa teklifinde yer alan esnek çalışmaya ilişkin maddelerin metinleri aşağıda yer almaktadır;

MADDE20- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının onuncu cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmişbeşe kadar artırabilir.”

“MADDE28- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunun 3 üncü maddisinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırabilir.”

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…