BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN BEKLEDİĞİ HABER: FAALİYET BAZLI İHRACAT DESTEKLERİ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 23 Mayis 2022 Tari̇hi̇nde Kvkk.gov.tr İnternet Si̇tesi̇nde Yayimlanan Karar Özetleri̇
23 MAYIS 2022 TARİHİNDE KVKK.GOV.TR İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN KARAR ÖZETLERİ
25 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Si̇stem Global, Anadolu'Daki̇ Kobi̇'Ler İçi̇n İhracat Seferberli̇ği̇ni̇ Başlatti
SİSTEM GLOBAL, ANADOLU’DAKİ KOBİ’LER İÇİN İHRACAT SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTI
27 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık 23 Mayis 2022 Tari̇hi̇nde Kvkk.gov.tr İnternet Si̇tesi̇nde Yayimlanan Karar Özetleri̇
23 MAYIS 2022 TARİHİNDE KVKK.GOV.TR İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN KARAR ÖZETLERİ
25 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Si̇stem Global, Anadolu'Daki̇ Kobi̇'Ler İçi̇n İhracat Seferberli̇ği̇ni̇ Başlatti
SİSTEM GLOBAL, ANADOLU’DAKİ KOBİ’LER İÇİN İHRACAT SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTI
27 Mayıs 2022

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN BEKLEDİĞİ HABER: FAALİYET BAZLI İHRACAT DESTEKLERİ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI!

Sistem Global Danışmanlık Bi̇li̇şi̇m Sektörünün Bekledi̇ği̇ Haber: Faali̇yet Bazli İhracat Destekleri̇ Başvurulari Alinmaya Başlandi!

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Kararı”nın İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri ile Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri başvuruları alınmaya başlandı. 

Bilişimin Yıldızları adı ile lanse edilen E-Turquality programı başvuruları henüz açılmamış olup; Bilişimin Yıldızları programının öncesinde kullanılabilecek faaliyet bazlı destek başvuruları yapılabilmektedir. Bu desteklerden uygun faaliyeti gerçekleştiren/gerçekleştirecek olan her bilişim sektörü firması faydalanabilecek olup; firmanın NACE kodunun yaptığı iş ile uyumluluğu önemlidir. Desteklerden faydalanmak isteyen firmaların en az 1 tamamlanmış ve satışı başlayan ürününün (yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, vb.) olması gerekmektedir. 

Yurt dışı marka tescil desteği, personel ücretlerinin desteklendiği geliştirme desteği, yurt dışı birim kira giderleri desteği gibi birçok alanda desteğin var olduğu programların detaylarına ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…