DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN YATIRIM TEŞVİK BELGELİ BAZI YATIRIMLAR TAMAMLANMIŞ SAYILACAK - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 1 &Quot;Matrah Ve Vergi̇ Artirimi&Quot;
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 1 “MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI”
13 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 2 &Quot;İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇&Quot;
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 2 “İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ”
13 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 1 &Quot;Matrah Ve Vergi̇ Artirimi&Quot;
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 1 “MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI”
13 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 2 &Quot;İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇&Quot;
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 2 “İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ”
13 Mart 2023

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN YATIRIM TEŞVİK BELGELİ BAZI YATIRIMLAR TAMAMLANMIŞ SAYILACAK

Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇nde Bulunan Yatirim Teşvi̇k Belgeli̇ Bazi Yatirimlar Tamamlanmiş Sayilacak

12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma İle Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayımlandı. 

Yatırım Teşvik Belgeli Bazı Yatırımların Tamamlanmış Sayılması

  1. 6.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yapılmakta olan yatırımlar için GENEL TEŞVİK uygulamaları kapsamında düzenlenen ve
  2. 06.02.2023 tarihi itibari ile yatırım süresi biten ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri talep alınmaksızın,
  3. 06.02.2023 tarihi itibari yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri ise bu karar yürürlüğe girmesi itibari ile 3 ay içinde talep edilmesi halinde Yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve şartlar aranmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılır.
  • Belirtilen bölge ve tarih itibari ile yapılmakta olan yatırımlar için BÖLGESEL, BÜYÜK ÖLÇEKLİ VE STRATEJİK yatırım teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenen ve 06.02.2023 tarihi itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri bu karar yürürlüğe girmesi itibari ile 3 ay içinde talep edilmesi halinde , yatırım teşvik belgesinde kayıtlı desteklerin durdurulması ve yararlanılan desteklerin geri alınmaması suretiyle Yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve şartlar aranmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılır.

 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Alınan Tedbir

6.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde Cumhurbaşkanınca belirlenecek il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara yönelik yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi için değerlendirme komite kararı aranmayacaktır.      

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…