30 MİLYON TL'YE VARAN E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDAKİ KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Yapay Zekâ Ekosi̇stem Çağrisi Sonuçlari Açiklandi!
TÜBİTAK YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
24 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Önemli̇ Yönetmeli̇k Deği̇şi̇kli̇ği̇ - 5746 Sayili Kanun Yönetmeli̇ği̇ Hakkinda
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İÇİN ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ – 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
25 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Yapay Zekâ Ekosi̇stem Çağrisi Sonuçlari Açiklandi!
TÜBİTAK YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
24 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Önemli̇ Yönetmeli̇k Deği̇şi̇kli̇ği̇ - 5746 Sayili Kanun Yönetmeli̇ği̇ Hakkinda
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İÇİN ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ – 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
25 Ağustos 2022

30 MİLYON TL’YE VARAN E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDAKİ KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Sistem Global Danışmanlık 30 Mi̇lyon Tl'Ye Varan E-İhracat Destekleri̇ Hakkindaki̇ Karar Yürürlüğe Gi̇rdi̇!

Resmi Gazete’de 25.08.2022 tarihinde yayımlanan karar; şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması ve  yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenerek şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktır. Desteklere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

  • Pazara Giriş Rapor Desteği ile; yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planı oluşturabilmesi için alınacak rapor giderleri %50 oranında yıllık 1.500.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği ile; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında 3 (üç) yıl desteklenecektir. Yaralanıcının kademesine göre yıllık 7.500.000 TL ile 25.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • E-İhracat Tanıtım Desteği İle; E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl desteklenecektir. B2B platformları için yıllık 4.000.000 TL, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 15.000.000 TL, perakende e-ticaret siteleri 25.000.000 TL ve pazaryerleri için yıllık 30.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • Sipariş Karşılama Desteği ile; Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin sipariş karşılama hizmet giderleri %50 oranında her bir ülke için 3 (üç) yıl boyunca destek sağlanacaktır.
  • E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerinin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği ile; E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ile bunlar ile ilgili yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderler %50 oranında ve pazaryeri başına 3 (üç) yıl boyunca ve entegrasyon başına 200.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • Çevrim İçi Mağaza Ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği ile; Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her bir ülke için 3 (üç) yıl boyunca, %50 oranında yıllık 1.5000.000 TL’ye kadar, E-İhracat Konsorsiyumları için ise 3.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği ile ise; Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryeri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 (üç) yıl süresince, %50 oranında desteklenecektir. Yaralanıcının kademesine göre yıllık 750.000 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Tüm desteklerden yıllık toplam yararlanama hakkı şirketler için kademelerine göre 15.000.000 TL, E-İhracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri 45.000.000 TL ve B2B platformları 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Yeni kararda tüm destek üst limitleri TL’ye çevrilmiş olup; destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ – ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

Yeni karar kapsamındaki destek başvuruları ilgili karara yönelik Uygulama Usul ve Esasları’nın yayınlanması ile başlayabilecektir.

Kaynak ve detaylı bilgi için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…