30 MİLYON TL'YE VARAN E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDAKİ KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Yapay Zekâ Ekosi̇stem Çağrisi Sonuçlari Açiklandi!
TÜBİTAK YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
24 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Önemli̇ Yönetmeli̇k Deği̇şi̇kli̇ği̇ - 5746 Sayili Kanun Yönetmeli̇ği̇ Hakkinda
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İÇİN ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ – 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
25 Ağustos 2022

30 MİLYON TL’YE VARAN E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDAKİ KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Sistem Global Danışmanlık 30 Mi̇lyon Tl'Ye Varan E-İhracat Destekleri̇ Hakkindaki̇ Karar Yürürlüğe Gi̇rdi̇!

Resmi Gazete’de 25.08.2022 tarihinde yayımlanan karar; şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması ve  yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenerek şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktır. Desteklere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

  • Pazara Giriş Rapor Desteği ile; yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planı oluşturabilmesi için alınacak rapor giderleri %50 oranında yıllık 1.500.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği ile; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında 3 (üç) yıl desteklenecektir. Yaralanıcının kademesine göre yıllık 7.500.000 TL ile 25.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • E-İhracat Tanıtım Desteği İle; E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl desteklenecektir. B2B platformları için yıllık 4.000.000 TL, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 15.000.000 TL, perakende e-ticaret siteleri 25.000.000 TL ve pazaryerleri için yıllık 30.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • Sipariş Karşılama Desteği ile; Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin sipariş karşılama hizmet giderleri %50 oranında her bir ülke için 3 (üç) yıl boyunca destek sağlanacaktır.
  • E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerinin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği ile; E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ile bunlar ile ilgili yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderler %50 oranında ve pazaryeri başına 3 (üç) yıl boyunca ve entegrasyon başına 200.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • Çevrim İçi Mağaza Ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği ile; Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her bir ülke için 3 (üç) yıl boyunca, %50 oranında yıllık 1.5000.000 TL’ye kadar, E-İhracat Konsorsiyumları için ise 3.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
  • Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği ile ise; Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryeri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 (üç) yıl süresince, %50 oranında desteklenecektir. Yaralanıcının kademesine göre yıllık 750.000 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Tüm desteklerden yıllık toplam yararlanama hakkı şirketler için kademelerine göre 15.000.000 TL, E-İhracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri 45.000.000 TL ve B2B platformları 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Yeni kararda tüm destek üst limitleri TL’ye çevrilmiş olup; destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ – ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

Yeni karar kapsamındaki destek başvuruları ilgili karara yönelik Uygulama Usul ve Esasları’nın yayınlanması ile başlayabilecektir.

Kaynak ve detaylı bilgi için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…