SİSTEM GLOBAL DANIŞMANLIK'TAN 2022 YIL SONU HATIRLATMALARI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknokentlerde Çalişan Bi̇li̇şi̇m Personelleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Orani %100 Olarak Uygulanacak!
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE ÇALIŞAN BİLİŞİM PERSONELLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %100 OLARAK UYGULANACAK!
30 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık 2023 Yili Geli̇r Vergi̇si̇ Tari̇fesi̇ Ve İsti̇sna Tutarlari Açiklandi!
2023 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI AÇIKLANDI!
30 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknokentlerde Çalişan Bi̇li̇şi̇m Personelleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Orani %100 Olarak Uygulanacak!
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE ÇALIŞAN BİLİŞİM PERSONELLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %100 OLARAK UYGULANACAK!
30 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık 2023 Yili Geli̇r Vergi̇si̇ Tari̇fesi̇ Ve İsti̇sna Tutarlari Açiklandi!
2023 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI AÇIKLANDI!
30 Aralık 2022

SİSTEM GLOBAL DANIŞMANLIK’TAN 2022 YIL SONU HATIRLATMALARI

Sistem Global Danışmanlık Si̇stem Global Danişmanlik'Tan 2022 Yil Sonu Hatirlatmalari

 • HUKUK BİLDİRİM VE İŞLEM HATIRLATMALARI

Yasal defterlerinizin açılış ve kapanış onaylarını yaptınız mı?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, işletmelerin tutmakla yükümlü oldukları ve 2023 yılında kullanacakları yasal defterlerin hesap dönemleri esas alınmak üzere açılış ve kapanış onaylarının yapılması gerekmektedir.

Bağımsız denetçinizi atadınız mı?

Bağımsız denetime tabi şirketlerde Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. 2022 yılında bağımsız denetime tabi şirketler için yılı kapatmadan gerçekleştirilecek olan bir genel kurul ile bağımsız denetçi atamasının yapılması gerekmektedir.

Olağan genel kurul toplantılarınızı tamamladınız mı?

2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulların 31 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Genel Kurul öncesi şirketin yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ve imza yetkilerinin bitip bitmediği değerlendirilmeli. Gerekli olması halinde yönetim kurulu seçimi ve imza sirküleri yenileme işlemleri de gerçekleştirilmelidir.

Süresi bitecek sözleşmelerinizi tespit ettiniz mi?

Yıllık bazda ticari sözleşmeler değerlendirilerek yıl sonunda süresi bitecek olanlar tespit edilmeli.  Sözleşmeye devam edilmeyecekse fesih süresi kaçırılmadan sözleşmedeki fesih hükümleri işletilmelidir. Sözleşme devam edecekse yenileme, süre uzatımı ve yeni ücretin belirlenmesine ilişkin tadil protokolü  düzenlenerek imzalanmalıdır.

Kur dalgalanmalarından daha az etkilenmek için yapabileceklerinizi değerlendirdiniz mi?

Yabancı para cinsinden akdedilen ve Türk parası cinsinden ödeme yapılacak sözleşmelerde kurdaki dalgalanmalar sebebiyle kur fikslemesi değerlendirilebilir.

 • VERGİ VE KURUMSAL FİNANS HATIRLATMALARI

Ar-Ge/Tasarım Merkezi ve Teknopark şirketleri için %2 Yatırım yükümlülüğünü yerine getirdiniz mi?

01.01.2022 itibariyla ar-ge/tasarım merkezleri için indirime konu tutarları ve TGB firmaları için istisna edilen kazançları tutarı 1 Milyon TL’yi aşan firmaların; ilgili tutarın %2’sini GSYF paylarının satın alınması, GSYO’na veya kuluçka merkezinde yer alan girişimcilere sermaye olarak konulması yöntemlerinden herhangi birini tercih etmek üzere 31.12.2022 tarihine kadar aktarma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi durumda 2021 yılı istisna ve indirim tutarlarının %20’si silinecek ve yeni vergi borcu olarak yatırım tutarından daha yüksek bir tutar vergi olarak ödenecektir.

Bağımsız Denetim Kriterlerini kontrol ettiniz mi? Yeni yılda Bağımsız Denetim yükümlülüğünüz olabilir.

30 Kasım 2022 tarihli ve 6434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bağımsız denetime tabi şirket kriterleri güncellenmiştir. Genel olarak 2023 yılı için aşağıdaki 3 ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır;

 • Aktif toplam 75 Milyon TL
 • Yıllık net satış hasılatı 150 Milyon TL
 • Çalışan sayısı 150 kişi

Detaylı düzenleme için Cumhurbaşkanı Kararı incelenmelidir.


Mali tablolarınız kamu ihale kriterlerine uygun mu?

Kamu ihalelerine girecek şirketlerin son 2 yıllık mali tablolarındaki cari oran, sermaye oranı vb. oranların KİK’in belirlediği seviyelerin altında olmaması gerekmektedir ancak yapılan bazı hesap hataları bu oranları bozabilir. Kurumlar vergisi beyanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.

2022 vergi hesabında yararlanabileceğiniz istisna/ indirim haklarınızı tamamen kullandınız mı?

Faaliyetlerinize özgü harcamalarınızdan bazıları vergi mevzuatına göre indirime tabi olabilir. Beyan öncesinde yapılacak bir vergi denetimi ile haklarınızı öğrenebilirsiniz.

 • SGK İŞLEMLERİ VE BORDRO ÇÖZÜMLERİ HATIRLATMALARI 

Çalışanlarınızın Mesleki Yeterlilik Belgeleri var mı?

21 meslekte 30.12.2022 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar çalıştırılmayacaktır. İlgili meslekler Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun internet sitesinde listelenmiştir.

 EYT kapsamına giren çalışanlarınızın kıdem karşılığını hesapladınız mı?

EYT kapsamına giren çalışanlar son işyerlerinden, o işyerindeki çalışma süresi için kıdem tazminatı alacaklar. Her bir çalışma (kıdem) yılı için çalışana 30 günlük (brüt) ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecek. Kıdem tazminatı tavanını (2022 yılı 2. Dönem güncel tavan: 15.371,40) aşan ücrete sahip çalışanlara ise her bir çalışma yılı için tavan tutarı kadar tazminat ödemesi yapılacak. 2023 yılında kıdem tazminatı tavanı artacaktır. İşverenlere Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kıdem tazminatı için kredi paketi devreye girecek.

 • TEŞVİK VE HİBE PROJELERİ HATIRLATMALARI

Ar-Ge ve Tasarım Projelerinin yeni yıl planlamalarını yaparken aşağıdakilere dikkat ettiniz mi?
Ar-Ge proje fikirleri değerlendirilip yıllık bütçe ve zaman planı yapılmalıdır, potansiyel Ar-Ge projeleri için ulusal / uluslararası destek programları da değerlendirilmelidir.


Ar-Ge ve Tasarım Merkezinizin performans kriterlerinize baktınız mı?


Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için İlave İndirim getirebilecek performans kriterleri mevcuttur. Yıl bitmeden kontrol edilmeli ve varsa iyileştirme opsiyonları değerlendirilmelidir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezindeki 2022 yılı faaliyetlerinizi Faaliyet Raporu’na işlenmek üzere sisteme girdiniz mi?


2022 yılı Faaliyet Raporu için Ar-Ge Merkezi faaliyetlerini sisteme girilmelidir. 2022 yılındaki faaliyetlerinizi Rapor sistemine girerek, Faaliyet Döneminizi daha efektif yönetebilir; Faaliyet Raporunu sunacağınız Mayıs ayına kadar yapılması gereken işlemleri/ödevleri planlayarak, Ar-Ge ve Tasarım çalışmalarınızı analiz edebilirsiniz.

 • TÜBİTAK projeleri için 2022/2 rapor hazırlıklarına başlamalısınız!
 • Teknopark ilerleme raporlarınızı verirken, Ar-Ge niteliğini artıracak Fikri Sinai Mülkiyet Hakları ve İş Birliği planlamalarını da dahil etmeyi unutmayın!
 •  İHRACAT DESTEK HATIRLATMALARI

  İhracatçı birliklere üyeliklerinizi yenilediniz mi? İlk defa yararlanacak şirketler, Ticaret Bakanlığı Desteklerine başvurmak için neler yapmalı?

  Ticaret Bakanlığı İhracat Desteklerinden faydalanmak için ilgili ihracatçı birliklerden en az birine üye olma koşulu bulunmaktadır. Üyelik durumunuzun devam ettiğinden emin olunuz. Ticaret Bakanlığı desteklerine ilk defa başvuru yapacak şirketler için atılması gereken diğer adımların sistematik bir şekilde planlanması gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…