319 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI YAYINLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bankacilikta Di̇ji̇tal Yeni̇ Dönem
BANKACILIKTA DİJİTAL YENİ DÖNEM
29 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 1501 Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi Ve 1507 Kobi̇ Ar-Ge Başlangiç Destek Programi 2022 Yili 1. Çağrilari Açiliyor!
1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI VE 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2022 YILI 1. ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
30 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Bankacilikta Di̇ji̇tal Yeni̇ Dönem
BANKACILIKTA DİJİTAL YENİ DÖNEM
29 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 1501 Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi Ve 1507 Kobi̇ Ar-Ge Başlangiç Destek Programi 2022 Yili 1. Çağrilari Açiliyor!
1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI VE 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2022 YILI 1. ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
30 Aralık 2021

319 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI YAYINLANDI

Sistem Global Danışmanlık 319 Seri̇ Nolu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇ Taslaği Yayinlandi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenleyecek Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin taslağı yayınlandı.

7349 sayılı Kanuna göre istisnalar şu şekildedir;

Hizmet erbabının 1/1/2022 tarihi itibariyle ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağında öne çıkan hususlar şunlardır;

  • SGDP’li hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının %7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir. (Brüt asgari ücretle çalışan emekli çalışanın Ocak ayında gelir vergisi matrahı 5004 – 375,30 (%7,5 kesinti) ile 4.628,70 TL olurken, hesaplanan gelir vergisi 694,31 TL olacak. Kesilecek gelir vergisi ise 694,31 TL – 638,01 TL (Ocak ayı asgari ücretin vergisi) = 56,30 TL olacaktır.)
  • Ay içerisindeki kısmi çalışma dikkate alınmamakta, istisna tam aylık üzerinden hesaplanmaktadır.
  • Özel sağlık, engelli indirimi gibi indirimler önce matrahtan indirilmekte, daha sonra ortaya çıkan vergi üzerinden ayrıca ücrete ilişkin istisna uygulanmaktadır.
  • Kısmi çalışanlar için tam vergi istisnası uygulanmaktadır.
  • Teknopark, serbest bölge gibi vergi istisnası kapsamında olan işyerleri için önce istisna uygulanmakta, daha sonra çıkabilecek olan vergi tutarı tahakkuktan indirilmektedir.
  • Net ücretle çalışanlar için tebliğ taslağında herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

319 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağını incelemek için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…