BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU BAŞLADI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İhracat Bedelleri̇ni̇n %25'İni̇n Merkez Bankasina Satiş Zorunluluğuna İli̇şki̇n Yeni̇ Düzenleme Yayimlandi
İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI
4 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık ​Mi̇kro Ve Küçük İşletmelere Hizli Destek Programi!
​MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI!
5 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık İhracat Bedelleri̇ni̇n %25'İni̇n Merkez Bankasina Satiş Zorunluluğuna İli̇şki̇n Yeni̇ Düzenleme Yayimlandi
İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI
4 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık ​Mi̇kro Ve Küçük İşletmelere Hizli Destek Programi!
​MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI!
5 Ocak 2022

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU BAŞLADI

Sistem Global Danışmanlık Beş Puanlik İndi̇ri̇mde Türki̇ye Geneli̇ Borç Sorgusu Başladi

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanabilmek için borç sorgulamasında yapılan değişiklik 2021/26 sayılı SGK Genelgesi’nde açıklanmış, uygulamanın başlangıç tarihinin değişikliği ise 2021/30 sayılı SGK Genelgesi ile duyurulmuştu.

Beş puanlık indirimde Türkiye geneli borç sorgulaması söz konusu genelgeye istinaden 2022 Ocak dönemi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda işverenin aynı vergi numarası altında bulunan tüm iş yerlerinde borç sorgulaması yapılacaktır.

Tüzel kişiliğe ait iş yerlerinin birinde kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması halinde diğer iş yerleri için de beş puanlık indirimden (5510 indirimi) yararlanılamayacaktır.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda, teşvikli belge ile bildirim yapacak işverenler için dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde açıklanmıştır:

  • Türkiye genelinde herhangi bir işyerinden yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli sorgulamaların yapılması,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde borcun ödenmesini müteakip teşvikli belge düzenlenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin son gününde ödenmesi durumunda işverenlerimizin teşvikli belge düzenleyememe sorunu yaşamamaları için yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin bitiminden en az bir gün önce ödenmesine dikkat edilmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş borç nedeniyle teşvikli belge verilememesi cari aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin verilme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağından, ilgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmesi,

Önem arz etmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…