MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DUYURU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇li̇kçi̇ Kobi̇’leri̇n Li̇derli̇ği̇ndeki̇ Eurostars-3 Programi’nin 2022 Yili 1. Çağrisi Açildi!
YENİLİKÇİ KOBİ’LERİN LİDERLİĞİNDEKİ EUROSTARS-3 PROGRAMI’NIN 2022 YILI 1. ÇAĞRISI AÇILDI!
27 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Türk Li̇rasina Çevri̇len Yabanci Paralar Ve Altin Hesaplari İçi̇n Kur Farki, Fai̇z, Kar Payi İle Di̇ğer Kazançlara İli̇şki̇n Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasini Düzenleyen Tebli̇ğ Taslaği Yayinlandi
TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI
1 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇li̇kçi̇ Kobi̇’leri̇n Li̇derli̇ği̇ndeki̇ Eurostars-3 Programi’nin 2022 Yili 1. Çağrisi Açildi!
YENİLİKÇİ KOBİ’LERİN LİDERLİĞİNDEKİ EUROSTARS-3 PROGRAMI’NIN 2022 YILI 1. ÇAĞRISI AÇILDI!
27 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Türk Li̇rasina Çevri̇len Yabanci Paralar Ve Altin Hesaplari İçi̇n Kur Farki, Fai̇z, Kar Payi İle Di̇ğer Kazançlara İli̇şki̇n Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasini Düzenleyen Tebli̇ğ Taslaği Yayinlandi
TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI
1 Şubat 2022

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DUYURU

Sistem Global Danışmanlık Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇nde Yapilacak Düzenlemeye İli̇şki̇n Duyuru

22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 319 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenmiştir.

Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) yapılacak yeni düzenlemeler hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyuru yayınlanmıştır.

Beyannamede SGK bildirimleri kısmında yapılacak düzenlemeler içerisinde öne çıkanlar şu şekildedir;

  • “Hesaplanan Gelir Vergisi”, “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı”, “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” ve “Damga Vergisi Kesintisi” alanları eklenmiştir.
  • “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna tutar toplamı (Ocak/2022 dönemi için en fazla 638,01 TL) içermelidir.
  • “Hesaplanan Gelir Vergisi” tutarı ilgili ayda vergi dışı tutulan tutardan (Ocak döneminde 638,01 TL) küçükse, “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” alanına “Hesaplanan Gelir Vergisi” tutarı yazılmalıdır. Bu durumda Gelir Vergisi Kesintisi olmayacağı için bu alana “0” yazılmalıdır.
  • “Asgari Ücret İstisna DV Tutarı Toplamı” alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna damga vergisi tutarı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 37,98 TL) yazılacaktır.
  • “Damga Vergisi Kesintisi” alanına, ilgili aydaki istisna damga vergisi düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen damga vergisi yazılacaktır.
  • “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosunda yer alan “Asgari Geçim İndirimi” sütunu kaldırılmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yapılacak düzenlemeye ilişkin duyuruyu görmek için tıklayınız…

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…