ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN BÖLGELER İÇİN SGK PRİM BORCU ERTELENİYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Üreti̇mde Yapisal Dönüşüm Çağrisi Başvuru Süresi̇ Uzatildi!
ÜRETİMDE YAPISAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
3 Ağustos 2021
Sistem Global Danışmanlık İlave İstihdama Kredi Faiz &Amp; Kar Payı Desteği Başladı
İlave İstihdama Kredi Faiz & Kar Payı Desteği Başladı
6 Ağustos 2021
Sistem Global Danışmanlık Üreti̇mde Yapisal Dönüşüm Çağrisi Başvuru Süresi̇ Uzatildi!
ÜRETİMDE YAPISAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
3 Ağustos 2021
Sistem Global Danışmanlık İlave İstihdama Kredi Faiz &Amp; Kar Payı Desteği Başladı
İlave İstihdama Kredi Faiz & Kar Payı Desteği Başladı
6 Ağustos 2021

ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN BÖLGELER İÇİN SGK PRİM BORCU ERTELENİYOR

Sistem Global Danışmanlık Orman Yanginindan Etki̇lenen Bölgeler İçi̇n Sgk Pri̇m Borcu Erteleni̇yor

Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerinde çıkan ve ülkemizi büyük bir üzüntüye boğan orman yangınları sonrası beş ilimizde birçok yer doğal afet bölgesi ilan edilmiştir. Orman yangınının şehir merkezlerine kadar ulaşması sonucu birçok iş yeri faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış, çok sayıda çalışanın evi yangında zarar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.

Sosyal Güvenlik Prim Borcu Ödemeleri Ertelenecek!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 91. Maddesinde;

“Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir” hükmü bulunmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 28 Temmuz’da Adana’nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri, Antalya’nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri, Mersin’in Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye’nin Merkez ve Kadirli ilçeleri ile 29 Temmuz’da Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının genel hayatı etkilediğini, bu sebeple bu yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi nedeniyle yangınlardan etkilenen iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini duyurdu.

Sosyal güvenlik prim borcu ödemelerinin ne kadar süre erteleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

Yarım Ücret

Yaşanan orman yangınları, işveren ve işçiler açısından “zorlayıcı sebep” teşkil etmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 40. maddesine göre 24 ve 25’inci maddelerinin (III) numaralı bentlerinde yer alan zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan ve çalıştırılmayan işçilere bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

Eksik Gün Bildirimi

Bir haftalık sürenin sona ermesinin ardından zorlayıcı sebebin devam etmesi halinde ise eksik gün bildirecek iş yerleri, 11- “Doğal Afet” koduyla eksik gün bildirimi yapabilir. Yaşanan doğal afetin işçi üzerinde yarattığı yükü biraz olsun hafifletmek isteyen işverenlerin, eksik gün bildirimi yapmayarak işçilere tam ödeme yapması da mümkündür.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…