SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İÇİN SON GÜN YAKLAŞIYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tagem Ar-Ge Destek Programinda %100'E Varan Destek!
TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMINDA %100’E VARAN DESTEK!
11 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501 Destek Programi 2023 Yili 1. Dönem Çağrisi Başvuru Süresi̇ Uzatildi!
TÜBİTAK TEYDEB 1501 DESTEK PROGRAMI 2023 YILI 1. DÖNEM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
24 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Tagem Ar-Ge Destek Programinda %100'E Varan Destek!
TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMINDA %100’E VARAN DESTEK!
11 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501 Destek Programi 2023 Yili 1. Dönem Çağrisi Başvuru Süresi̇ Uzatildi!
TÜBİTAK TEYDEB 1501 DESTEK PROGRAMI 2023 YILI 1. DÖNEM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
24 Mayıs 2023

SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İÇİN SON GÜN YAKLAŞIYOR

Sistem Global Danışmanlık Sgk Borçlarinin Yapilandirilmasi İçi̇n Son Gün Yaklaşiyor

7440 Sayılı Kanun Kapsamında SGK borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi 31.05.2023’dür. Aktif borçlu sicili bulunan işverenler bu tarihe kadar SGK İşveren Sistemi’nden yapılandırma başvurusunda bulunabilecektir.

Bilindiği üzere 7440 sayılı Kanun ile SGK tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2022/Aralık ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihinde veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ya verilen alacaklar yapılandırılabilecektir.

Buna göre;

  • Sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi,
  • İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

İşverenler için sigorta primi, işsizlik sigorta primi, gecikme zammı gibi borçların yapılandırma başvurularını SGK İşveren Sistemi üzerinden Yapılandırma menüsünde bulunan 7440 Sayılı Yapılandırma İşlemleri kısmından yapılmaktadır.

Bağ-Kur Prim Borçlarınızı da Yapılandırabilirsiniz!

4/b (Bağ-Kur) prim borcu bulunan sigortalılar için e-Devlet üzerinde 7440 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borçlarının Yapılandırılması başlıklı menüden yapılandırma başvuruları yapılmaktadır.

Bağ-Kur sigortalıları, 01.05.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında ödemedikleri dönemlerin prim borçlarını; peşin, 12 taksit, 18 taksit, 24 taksit, 36 taksit ve 48 taksit seçeneklerinden kendisine uygun olanı seçerek prim borçlarını yapılandırabilmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…