SGK YURTDIŞI YOKLAMA UYGULAMASI KULLANIMA AÇILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb Yapay Zekâ Ekosi̇stem Çağrisinin Başvuru Son Tari̇hi̇ Uzatildi!
TÜBİTAK TEYDEB YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISININ BAŞVURU SON TARİHİ UZATILDI!
30 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Yaş Dişindaki̇ Emekli̇li̇k Şartlarini Sağlayanlarin Kidem Tazmi̇nati Alma Haklari
YAŞ DIŞINDAKİ EMEKLİLİK ŞARTLARINI SAĞLAYANLARIN KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKLARI
4 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb Yapay Zekâ Ekosi̇stem Çağrisinin Başvuru Son Tari̇hi̇ Uzatildi!
TÜBİTAK TEYDEB YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISININ BAŞVURU SON TARİHİ UZATILDI!
30 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Yaş Dişindaki̇ Emekli̇li̇k Şartlarini Sağlayanlarin Kidem Tazmi̇nati Alma Haklari
YAŞ DIŞINDAKİ EMEKLİLİK ŞARTLARINI SAĞLAYANLARIN KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKLARI
4 Nisan 2022

SGK YURTDIŞI YOKLAMA UYGULAMASI KULLANIMA AÇILDI

Sistem Global Danışmanlık Sgk Yurtdişi Yoklama Uygulamasi Kullanima Açildi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan “Yurtdışı Yoklama Uygulaması” konulu genel yazı ile 25/03/2022 tarihi itibariyle Yurtdışı Yoklama Programının hizmete açılmış olduğu duyurulmuş olup uygulamaya dair esaslara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”un 6’ncı maddesine göre yurt dışı borçlanma yaparak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların, yurt dışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya veya ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlaması itibariyle aylıkları kesilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl yurt dışı borçlanma yaparak aylık bağlanmış kişilerin aylık alma şartlarına uyup uymadığını araştırmaktadır. Bu doğrultuda aylık bağlandıktan sonra altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunan sigortalılar, altı aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi”ni Kurumun söz konusu aylık dosyasının bulunduğu ilgili ünitesine ibraz etmek zorundadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, E-40552758-203.05.15-42949134 sayılı ve “Yurtdışı Yoklama Uygulaması” konulu Genel Yazı ile 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanmış olanlardan altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğu tespit edilen aylık sahiplerinin ibraz edecekleri yoklama belgesinin geliş tarihinin işleneceği “Yurtdışı Yoklama ” programının 25.03.2022 tarihinde işletime açıldığını duyurdu.

Söz konusu programa programa https://intra2.sgk.intra/YurtdisiYoklama/ adresinden erişim sağlanacak olup (uygulama yeni olduğu için zaman zaman erişim problemi yaşanmaktadır) uygulamaya erişim ekranında bulunan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanları, SSOM kullanımına ilişkin (MEYES) bilgilerdir. Programa giriş yapılabilmesi için yetki alınması gerekmektedir.

Yoklama belgesi gönderenlerden söz konusu belgede yurt dışında çalıştıklarını veya ikamete dayalı sosyal yardım ya da sosyal sigorta ödeneği aldıklarını beyan edenler de programa kaydedilecek ayrıca ilgilere ödenmekte olan aylıkların kesilmesi ya da yeniden bağlanmasına ilişkin iş ve işlemler cari usullere  göre sonuçlandırılacaktır. Yurt dışında çalışmadıklarını veya ikamete dayalı sosyal yardım ya da sosyal sigorta ödeneği almadıklarını beyan edenlere ilişkin işlemler ise ayrıca talimatlandırılacaktır.

YURTDIŞI YOKLAMA UYGULAMASI KULLANIMI

Uygulamaya erişmek için tıklayınız>>

(Uygulama yeni olduğu için zaman zaman erişim problemi yaşanmaktadır)

Sistem Global Danışmanlık Sgk Yurtdişi Yoklama Uygulamasi Kullanima Açildi

Uygulamaya erişim ekranında bulunan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanları, kullanılmakta olan bilgisayarın kullanıcı adı ve şifre bilgileri olup, SSOM kullanımına ilişkin (MEYES) bilgilerdir. Ayrıca SSOM kullanımı ile bu bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmayacaktır.

Uygulamanın ilk aşaması olan alanda, 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c maddeleri kapsamında Yurtdışı sürelerini borçlanmak suretiyle malullük ve yaşlılık/emekli aylığı almış olan ve almakta olan tüm sigortalılara ilişkin kontrolün yapıldığı “YOKLAMA BİLGİLERİ“ seçilmelidir.

YOKLAMA BİLGİLERİ alanının seçimi sonrasına, yoklama belgesi bilgisi girilmesi istenen sigortalının seçiminin yapılabileceği sorgulama ekranında, sigortalıya ait TC Kimlik Numarası ya da Tahsis Numarası bilgileri girilmesi ve ‘SORGULAMA “ alanının işaretlenmesi ile kişiye ait bilgiler görüntülenecektir.

Sistem Global Danışmanlık Sgk Yurtdişi Yoklama Uygulamasi Kullanima Açildi

Uygulamanın ilk aşamasında, sadece belge geliş tarihi işlenebilmesi için düzenleme yapıldığı için gelen bilgiler kontrol ve tahsis numarası bilgisinin edinilebilmesi içindir.

Sistem Global Danışmanlık Sgk Yurtdişi Yoklama Uygulamasi Kullanima Açildi

“ SORGULAMA “ alanının işaretlenmesi ile kişiye ait gelen bilgilerde birden fazla kayıt olabileceğinden TAHSİS NO alanının kontrolü gerekmektedir. Eğer birden fazla kaydı olan (4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c maddeleri kapsamında aylık bilgileri) bilgiler görüntülenmekte ise, Yoklama belgesi belge geliş tarihi kaydedilmesi istenen sigortalıya ait tahsis numarası ile tekrar sorgulama yapılması gerekmektedir. Aksi halde, işlenecek olan tarih bilgisi ekranda görünen tüm aylık bilgileri kapsamında kaydedilecektir.

Yoklama belgesi belge geliş tarihi kaydedilmesi için “ GÜNCELLEME “ alanının seçilmesi gerekmektedir.

Sistem Global Danışmanlık Sgk Yurtdişi Yoklama Uygulamasi Kullanima Açildi

“ GÜNCELLEME “ alanının seçilmesi ile çıkan ekranda “ Belge Geliş Tarihi “ nin girilmesi sonrasında “ Güncelle “ seçilmesi ile istenen tarihin işlenmesi işlemi tamamlanacaktır.

Tamamlanan işlemin güncellemesi aynı işlemlerin tekrarı ile yapılabilecektir. Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra “ÇIKIŞ” butonu ile programdan güvenli çıkış yapılabilecektir.

Ekranda yer alan “TEBLİGAT İŞLEMLERİ “bölümü ve Altı aylık kontrollerin yapılacağı alan daha sonra kullanıma açılabilecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…