PARMAK İZİ İLE MESAİ TAKİBİ HAKKINDA KARAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni Yaklaşım Artık Cepte, Web'De, Tablette!
Yeni Yaklaşım Artık Cepte, Web’de, Tablette!
22 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Uygulamalarinda Yeni̇ Düzenlemeler Yürürlüğe Gi̇rdi̇!
KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
22 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni Yaklaşım Artık Cepte, Web'De, Tablette!
Yeni Yaklaşım Artık Cepte, Web’de, Tablette!
22 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Uygulamalarinda Yeni̇ Düzenlemeler Yürürlüğe Gi̇rdi̇!
KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
22 Nisan 2022

PARMAK İZİ İLE MESAİ TAKİBİ HAKKINDA KARAR

Sistem Global Danışmanlık Parmak İzi̇ İle Mesai̇ Taki̇bi̇ Hakkinda Karar

Karara konu olayda başvurucu bir kamu kurumunda (“Kurum”) memur statüsünde çalışmaktadır. Başvurucunun çalıştığı kurumda işe giriş-çıkış kontrolünün sağlanması amacıyla parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi uygulaması yapılmaktadır ve başvurucu bu uygulamaya itiraz etmiştir. Kurum başvurucunun talebini reddetmiş ve başvurucu İdare Mahkemesinde idari işlemin iptali istemiyle dava açmıştır. İdare Mahkemesi davanın kabulüne ve idari işlemin iptaline karar verilmesine rağmen kurum tarafından istinaf mahkemesine yapılan başvuru neticesinde davanın reddine karar verilmiştir. Ardından Başvurucu tarafından konu AYM’ye taşınmıştır.

AYM’nin yürüttüğü yargılamada, parmak izinin biyometrik veri kategorisinde olduğu, kişinin diğer şahıslardan ayrılmasını ve bizzat kişinin kimliğinin tanımlanmasını sağladığını ve kişiye ait biyolojik veya davranışsal bilgi içermesi nedeniyle özel nitelikli kişisel veri niteliğini haiz olduğu belirtilmiştir.

Anayasa’nın 20/3 maddesinde kişisel verilerin ancak kişinin açık rızasının varlığında veyahut kanunlarda açıkca öngörülen hallerde işlenebileceği ayrıca getirilecek sınırlamaların ancak kanunla düzenlenebileceği belirtilmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinde düzenlenmiş olup parmak izi verisi gibi biyometrik verilerin işlenebilmesi için ilgili kişilerin açık rızası veya kanunlarda açıkça öngörülen bir durumun varlığı gerekmektedir.

Somut olayda kamu kurumlarında mesai takibinin biyometrik verilerin işlenmesi yoluyla yapılmasına ilişkin herhangi bir kanun hükmü ve bu yönde sınırlamanın mevcut olmadığı bu nedenle ancak ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde özel nitelikli kişisel verinin işlenebileceği belirtilmiştir.

AYM, açık rızanın varlığından söz edebilmek için çalışanın işlenecek kişisel verinin kapsamı, amacı, sınırları ve sonuçları hakkında önceden bilgilendirilmesi, kişisel verilerin korunması hakkında daha az bir müdahale ile meşru amacı gerçekleştirmeye yönelik başka bir yöntemin bulunmaması, biyometrik veri ile takip yapılması için idarenin denetim ve yönetim yetkisi kapsamında meşru bir amacın varlığı ve amaçla bağlantılı veri işleme faaliyeti yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Karara konu olayda kanunlarda açıkça bir düzenleme olmaması, Başvurucu’nun parmak izi ile mesai takibi yapılmasına dair açık rızasının bulunmaması, ayrıca aynı amacı sağlamaya yönelik farklı bir yöntem kullanılabileceği ve bunun yerine ölçülü olmayan bir sistem kullanılması hususlarının altı çizilerek Başvurucu’nun kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edildiğine hükmedilmiştir.

İşverenler tarafından mesai takibinin sağlanmasına yönelik olarak amaçla orantılı ve ölçülü olmayan yöntemler kullanılması, kişisel verilerin korunması hakkının ihlali olarak değerlendirilebilecektir. Bu kapsamda danışanlarımıza önerimiz kart okuma gibi biyometrik verilerin işlenmesine aracılık etmeyen yöntemlerin kullanılması olası bir ihlal kararının önüne geçecektir. Mesai takibi için alınan açık rıza ölçülü kabul edilmeyip işçinin de zayıf konumu sebebiyle iradesinin sakatlanacağı varsayılmaktadır. Bununla birlikte iş faaliyeti gereği mesai takibinden öte olağan üstü güvenlik ve kontrol gereken alanlarda biyometrik veri ile giriş çıkış takibi yapılacaksa ilgili kişilerin bu hususta aydınlatılarak açık rızalarının temin edilmesi gerekmektedir. Aksi halde Anayasa ile korunan özel hayata saygı hakkı ihlal edilecektir.

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…