FESİH YASAĞI SÜRESİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye’de 81 İlde Tam Kapanma Süreci̇ Başliyor
TÜRKİYE’DE 81 İLDE TAM KAPANMA SÜRECİ BAŞLIYOR
28 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'Nde Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Dönemi Açıldı!
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Dönemi Açıldı!
30 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye’de 81 İlde Tam Kapanma Süreci̇ Başliyor
TÜRKİYE’DE 81 İLDE TAM KAPANMA SÜRECİ BAŞLIYOR
28 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'Nde Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Dönemi Açıldı!
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Dönemi Açıldı!
30 Nisan 2021

FESİH YASAĞI SÜRESİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık Fesi̇h Yasaği Süresi̇ 30.06.2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!

30.04.2021 tarih 31470 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 29.04.2021 tarih 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “fesih yasağı” süresinin ve ikinci fıkrasında belirtilen işverenin işçiyi “ücretsiz izne çıkarma yetkisi” süresinin 17.05.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Karar uyarınca 30.06.2021 tarihine kadar işveren tarafından her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, Kanun’un 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ile benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında feshedilemeyecektir.

Fesih yasağı süresinin uzatılması ile birlikte işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme yetkisi de 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…