NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Dişarida Geçi̇ri̇len Sürelerde Deği̇şi̇kli̇k
TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERDE DEĞİŞİKLİK
26 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI!
26 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Dişarida Geçi̇ri̇len Sürelerde Deği̇şi̇kli̇k
TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERDE DEĞİŞİKLİK
26 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI!
26 Nisan 2021

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!

Sistem Global Danışmanlık Nakdi̇ Ücret Desteği̇ne Hak Kazanma Koşullarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!

22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“Kanun”)’nun geçici 24’üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca;

Nakdi ücret desteği ile Kanun’un geçici 27’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası ile düzenlenen istihdama dönüş ve artı istihdam teşvikine yönelik işverenlere sigorta prim destekleri kapsamında ödenen tutarlar 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk lirası olarak uygulanır ve bu kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamaz.

NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan Kanun’un geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilir.

Nakdi ücret desteğine hak kazanma koşulları kapsamında, 17/4/2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunma koşulu aranmakta ve bu tarihten önceki tarihli iş sözleşmesi bulunan çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlanamamaktaydı. Kanun’un geçici 24’üncü maddesine eklenen yeni düzenleme ile 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 NACE kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde, işe giriş tarihine bakılmaksızın, 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılarnakdi ücret desteğinin diğer koşulları olan;

  • İş sözleşmesi bulunan işvereni tarafından İş Kanunu’nun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmış olmak,
  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
  • İşsizlik ödeneğinden yararlanamıyor olmak koşullarını birlikte sağlamaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteğinden yararlanabilecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…