YARGI ALANINDAKİ HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA GETİRİLEN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7226 Sayili Kanun Kapsaminda 30.04.2020 Tari̇hi̇ne Kadar Durdurulan Yargilama Süreleri̇ Cumhurbaşkani Karariyla 15.06.2020 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi
7226 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 30.04.2020 TARİHİNE KADAR DURDURULAN YARGILAMA SÜRELERİ CUMHURBAŞKANI KARARIYLA 15.06.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Konulu Eureka Network Çağrisi Açildi
COVID-19 KONULU EUREKA NETWORK ÇAĞRISI AÇILDI
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık 7226 Sayili Kanun Kapsaminda 30.04.2020 Tari̇hi̇ne Kadar Durdurulan Yargilama Süreleri̇ Cumhurbaşkani Karariyla 15.06.2020 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi
7226 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 30.04.2020 TARİHİNE KADAR DURDURULAN YARGILAMA SÜRELERİ CUMHURBAŞKANI KARARIYLA 15.06.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Konulu Eureka Network Çağrisi Açildi
COVID-19 KONULU EUREKA NETWORK ÇAĞRISI AÇILDI
5 Mayıs 2020

YARGI ALANINDAKİ HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA GETİRİLEN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık Yargi Alanindaki̇ Hak Kayiplarinin Önlenmesi̇ Amaciyla Geti̇ri̇len Durma Süresi̇ni̇n Uzatilmasina Dai̇r Cumhurbaşkani Karari Yayimlandi

2480 Sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 30/04/2020 Tarihli ve 31114 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01/05/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır. Bu kapsamda;

 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,
 • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 01/05/2020 (bu tarih dahil) tarihindenCumhurbaşkanı kararı ile 15/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.

DÜZENLEME İLE HANGİ SÜRELER DURDU?

 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler,
 • Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflara verilen süreler ile bu kapsamda Hakim tarafından tayin edilmiş süreler,
 • Arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin süreler,
 • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler durduruldu.

SÜRELER HANGİ TARİHLER ARASINDA DURDU?

2480 Sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararıyla,

 • İcra ve İflas hukuku kapsamındaki süreler 22 Mart 2020 (bu tarih dahil)-15 Haziran 2020 (bu tarih dahil),
 • İcra ve İflas hukuku dışındaki tüm süreler 13 Mart 2020 (bu tarih dahil)- 15 Haziran 2020 (bu tarih dahil) tarihleri arası için durdu.

DOLMAK ÜZERE OLAN SÜRELER DURMUŞSA YENİ BİR SÜRE VERİLECEK Mİ?

Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (16 Haziran 2020’den) başlamak üzere on beş gün süreyle uzamış sayılacak.

İCRADA DAHA ÖNCE SATIŞ GÜNÜ VERİLMİŞ İSE SATIŞA DEVAM EDİLECEK Mİ?


Daha önce satış günü verilmiş olsa bile bu işlemler de durmaya devam edecek. 15 Hazirandan sonra yeni satış günü verilecek. Ancak yeni satış ilanı için tekrar ilan ücreti alınmayacak, bu ilan elektronik ortamda yapılacak.

İŞLEMEYE DEVAM EDEN SÜRELER HANGİLERİ?

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler,

durmayacak.

 Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…