TARİHLİ 31267 SAYILI RESMİ GAZETE'DE CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknoparklar Ve Ar-Ge, Tasarim Merkezleri̇ Kendi̇ni̇ Güncelli̇yor
TEKNOPARKLAR VE AR-GE, TASARIM MERKEZLERİ KENDİNİ GÜNCELLİYOR
1 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Dijital Platformumuz Edanışman'Dan Online'Da Birebir Görüşmelerle Alabileceğiniz Hizmetlerimizi İncelediniz Mi?
Dijital Platformumuz eDanışman’dan Online’da Birebir Görüşmelerle Alabileceğiniz Hizmetlerimizi İncelediniz mi?
9 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Teknoparklar Ve Ar-Ge, Tasarim Merkezleri̇ Kendi̇ni̇ Güncelli̇yor
TEKNOPARKLAR VE AR-GE, TASARIM MERKEZLERİ KENDİNİ GÜNCELLİYOR
1 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Dijital Platformumuz Edanışman'Dan Online'Da Birebir Görüşmelerle Alabileceğiniz Hizmetlerimizi İncelediniz Mi?
Dijital Platformumuz eDanışman’dan Online’da Birebir Görüşmelerle Alabileceğiniz Hizmetlerimizi İncelediniz mi?
9 Ekim 2020

07/10/2020 TARİHLİ 31267 SAYILI RESMİ GAZETE’DE CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sistem Global Danışmanlık 07/10/2020 Tari̇hli̇ 31267 Sayili Resmi̇ Gazete'De Cazi̇be Merkezleri̇ Programi Kapsaminda Yatirimlarin Desteklenmesi̇ Hakkinda Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 Sayılı Karar 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu kararın amacı; görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Söz konusu kararda özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Müracaat süresi 31/12/2021 olarak güncellenmiştir.
  • Organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları için asgari yatırım tutarı 2 milyon TL’ye indirilmiş,
  • Kilis ili program kapsamında alınmıştır.

Değişiklik kapsamında;

MADDE 1:
2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 1’nci maddesinin üçüncü fıkrasında değişikliğe gidilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 1, (3) fıkra:Madde 1, (3) fıkra:
Bu Karar kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir (değiştirildi). Bu Karar kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir (yeni eklendi)

MADDE 2:
Aynı kararın 4’üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 4, (1) fıkra:Madde 4, (1) fıkra:
 Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) için;
 a. Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası,
b. Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon Türk Lirası,
c. Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde 5 milyon Türk Lirası,tutarında asgari yatırım şartı aranır (değiştirildi).
 
Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayii yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması gerekir (yeni eklendi)

MADDE 3:
Aynı Kararın 9’uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 9, (2) fıkra:Madde 9, (2) fıkra:
Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ile ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler (değiştirildi).
Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ile ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlamaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilirler. Bu imkan, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır (yeni eklendi).
 

MADDE 4:
Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki İller” başlıklı listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
EK-1EK-1
1. Adıyaman
2. Ağrı
3. Ardahan
4. Batman
5. Bayburt
6. Bingöl
7. Bitlis
8. Diyarbakır
9. Elazığ
10. Erzincan
11. Erzurum
12. Gümüşhane
13. Hakkâri
14. Iğdır
15. Kars
16. Malatya
17. Mardin
18. Muş
19. Siirt
20. Şanlıurfa
21. Şırnak
22. Tunceli
23. Van
1. Adıyaman
2. Ağrı
3. Ardahan
4. Batman
5. Bayburt
6. Bingöl
7. Bitlis
8. Diyarbakır
9. Elazığ
10. Erzincan
11. Erzurum
12. Gümüşhane
13. Hakkâri
14. Iğdır
15. Kars
16. Kilis – (yeni eklendi)
17. Malatya
18. Mardin
19. Muş
20. Siirt
21. Şanlıurfa
22. Şırnak
23. Tunceli
24. Van

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…