1 NİSAN 2021 TARİHLİ BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDAKİ MUHTASAR BEYANNAME GÜNCELLEMESİ İLE BİRLİKTE AR-GE KAPSAMINDAKİ GV TEŞVİK HESAPLAMASINDA AGİ ÖZELİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Hami̇li̇ne Yazili Pay Senetleri̇nde Yeni̇ Dönem
HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNDE YENİ DÖNEM
7 Nisan 2021
Sistem Global'In Deneyimli Ekibi Ile Mali Müşavirleri Bir Araya Getiren Dijital Dönüşüm Platformu &Quot;Kalfa&Quot;
Sistem Global’in Deneyimli Ekibi ile Mali Müşavirleri Bir Araya Getiren Dijital Dönüşüm Platformu “KALFA”
9 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Hami̇li̇ne Yazili Pay Senetleri̇nde Yeni̇ Dönem
HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNDE YENİ DÖNEM
7 Nisan 2021
Sistem Global'In Deneyimli Ekibi Ile Mali Müşavirleri Bir Araya Getiren Dijital Dönüşüm Platformu &Quot;Kalfa&Quot;
Sistem Global’in Deneyimli Ekibi ile Mali Müşavirleri Bir Araya Getiren Dijital Dönüşüm Platformu “KALFA”
9 Nisan 2021

1 NİSAN 2021 TARİHLİ BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDAKİ MUHTASAR BEYANNAME GÜNCELLEMESİ İLE BİRLİKTE AR-GE KAPSAMINDAKİ GV TEŞVİK HESAPLAMASINDA AGİ ÖZELİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!

Sistem Global Danışmanlık 1 Ni̇san 2021 Tari̇hli̇ Beyanname Düzenleme Programindaki̇ Muhtasar Beyanname Güncellemesi̇ İle Bi̇rli̇kte Ar-Ge Kapsamindaki̇ Gv Teşvi̇k Hesaplamasinda Agi̇ Özeli̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇!

Bilindiği üzere 2 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7263 Sayılı TGB Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun ile, 4691 Sayılı TGB Kanunu  ve 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin kanunlarda bazı değişikliklere gidilmiş olup ve birtakım yeni sorumluluklarda getirilmiştir.

7263 Sayılı Kanuna ilişkin uygulama yönetmeliği henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığının hazırlamış olduğu Beyanname Düzenleme Programında (BDP) 1 Nisan 2021 tarihinde güncellemeler yapılarak Muhtasar Beyannamede yer alan 4691 Sayılı TGB eki ve 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerine ilişkin eklerinde değişikliklere gidilmiştir.

Söz konusu muhtasar beyannamenin önceki versiyonlarında yer alan eklerinde, personelin Ar-Ge kapsamında ki GV Tutarından personelin AGİ tutarının tamamı mahsup edilmekte iken, 1 Nisan 2021 tarihinde gelen güncellemeler ile birlikte muhtasar beyannamenin bu eklerinde (4691 TGB eki ve 5746 Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında GV Stopajı Teşvikine ilişkin bildirim eki)  personelin Ar-Ge GV tutarından mahsup edilecek AGİ tutarının sadece Ar-Ge brütüne isabet eden AGİ tutarının olması gerektiği tasarlanmıştır.(talep edilmektedir.). Ar-Ge dışı çalışmaların olması halinde, bu ücretlere isabet eden AGİ tutarlarının Ar-Ge GV’nden mahsup edilmemesi gerektiği açıklanmıştır.

Yeni güncelleme kapsamında teknopark, ar-ge ve tasarım merkezlerinin teşvikli bordrolarını hazırlarken  kullanmış olduğunuz yazılım, paket program yada excell formülasyonlarında gerekli revizeleri yaparak, güncel AGİ uygulamasını göre hesaplama yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.


Güncel BDP Uygulama Görüntüsü

Sistem Global Danışmanlık 1 Ni̇san 2021 Tari̇hli̇ Beyanname Düzenleme Programindaki̇ Muhtasar Beyanname Güncellemesi̇ İle Bi̇rli̇kte Ar-Ge Kapsamindaki̇ Gv Teşvi̇k Hesaplamasinda Agi̇ Özeli̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇!
1 Ni̇san 2021 Tari̇hli̇ Beyanname Düzenleme Programindaki̇ Muhtasar Beyanname Güncellemesi̇ İle Bi̇rli̇kte Ar-Ge Kapsamindaki̇ Gv Teşvi̇k Hesaplamasinda Agi̇ Özeli̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇! 8

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…