7316 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2021 Ocak / Mart Dönemi̇ne Ai̇t; Geri̇ Kazanim Katilim Payi (Gekap) Beyani Ve Ödemesi̇ İçi̇n Son Gün 30.04.202
2021 OCAK / MART DÖNEMİNE AİT; GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANI VE ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30.04.202
22 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Dişarida Geçi̇ri̇len Sürelerde Deği̇şi̇kli̇k
TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERDE DEĞİŞİKLİK
26 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 Ocak / Mart Dönemi̇ne Ai̇t; Geri̇ Kazanim Katilim Payi (Gekap) Beyani Ve Ödemesi̇ İçi̇n Son Gün 30.04.202
2021 OCAK / MART DÖNEMİNE AİT; GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANI VE ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30.04.202
22 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Dişarida Geçi̇ri̇len Sürelerde Deği̇şi̇kli̇k
TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERDE DEĞİŞİKLİK
26 Nisan 2021

7316 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI

Sistem Global Danışmanlık 7316 Sayili Kanun İle Kurumlar Vergi̇si̇ Orani Artirildi

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumlar vergisi oranı 2021 vergileme dönemi için %25, 2022 vergileme dönemi için ise %23 olarak belirlenmiştir.

İlgili kanunun 11. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na Geçici 13. Madde eklenmiştir. Madde’de; “Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.” ifadelerine yer verilmiştir.

İlgili Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…